JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TELEVĪZIJAS OPERATORS


Kods: 3521 07


Darba saturs:
Televīzijas operators rūpējas par raidījumu, seriālu vai pasākumu demonstrēšanu televīzijā labā mākslinieciskā un tehniskā kvalitātē. Viņš strādā radošā komandā ar televīzijas režisoru, raidījumu redaktoru, skaņu režisoru, scenāristu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, dekorāciju uzstādītāju, kā arī ar ieraksta vai tiešraides dalībniekiem.
Televīzijas operators var būt nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta nozares jomā, kur filmē ziņas, seriālus, dažādus raidījumus un televīzijas sižetus. Viņa darba apjoms un pienākumi ir samērā plaši, piemēram, galvenajam jeb vadošajam operatoram jāvada pārējo operatoru un apgaismotāju komanda.
Televīzijas operators iepazīstas ar režisora ieceri un norādījumiem un, ievērojot tos, organizē kameru darbu, piedalās raidījuma plānošanā un sagatavošanā. Filmējot raidījumus, darbs parasti notiek ar vairākām kamerām, tāpēc komandā ir viens vadošais operators, kurš atbild par visu pārējo operatoru darbu, nosaka kameru izvietojumu un kadrus, kādus ar tām fiksēs, kā arī atbild par apgaismojumu.
Televīzijas operatora darbs var noritēt arī izbraukumos, kad viņš dodas uz sižeta uzņemšanas vietu. Šai gadījumā tiek tehniski sagatavota un paņemta līdzi nepieciešamā aparatūra, un atbilstīgi raidījuma režisora iecerei fiksēti kadri, no kuriem pēc tam veidosies sižets. Parasti izbraukumā filmēto materiālu nav iespējams papildināt, tāpēc televīzijas operatoram jāpārzina gan montāžas radošie un tehniskie pamatprincipi, gan jau filmēšanas gaitā jāizprot, kādus kadrus vajadzētu uzņemt, lai materiāls būtu derīgs montēšanai.
Televīzijas operatora pienākumos ietilpst arī piedalīšanās koncertu, izrāžu un citu pasākumu mēģinājumos. To laikā viņš iepazīstas ar filmējamā laukuma izkārtojumu un nosaka, kur pasākuma laikā atradīsies kameras.
Filmēšanas komandas galvenais uzdevums ir ierakstīt kvalitatīvu attēlu un skaņu. Televīzijas operatora darbā ietilpst apgaismojuma nodrošināšanas un kadru kompozīcijas kontrole, bet studijā par skaņu ir atbildīgs skaņu operators vai viņa asistents. Savukārt izbraukumos par skaņu atbild pats televīzijas operators.
Televīzijas operatoram jāprot sadarboties ar režisoru un filmēšanas grupu. Viņam svarīgi ir izprast režisora ieceres un spēt tās īstenot ar kameras palīdzību. Šai darbā ļoti būtiska ir punktualitāte, jo televīzijā jāstrādā precīzi pēc noteiktā laika un tiešraižu filmēšana nedrīkst aizkavēties.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Galvenais televīzijas operatora aprīkojums ir videokamera, videokasetes, mikrofoni, vadi. Kameras statiskuma vai kustības nodrošināšanai viņš izmanto arī citu aprīkojumu – statīvus, krānus, sliedes, ratiņus. Apgaismojumu nodrošina ar apgaismošanas ierīcēm.


Darba apstākļi:
Televīzijas operators strādā ļoti dažādās vidēs – gan TV studijā un citās telpās, gan ārpus tām, arī automašīnā un jebkādos citos apstākļos. Darba vide ir atkarīga no filmējamā sižeta, un to nosaka režisors, bet operators meklē labākos veidus, kā izvēlētajā vidē strādāt. Atsevišķos gadījumos viņa darba apstākļi var būt pat ekstrēmi. Televīzijas operatora darbs nav normēts, darba stundu skaits ir atkarīgs no uzņemamā materiāla apjoma, rakstura un citiem apstākļiem. Piemēram, mēdz būt, ka viņam nākas stāvēt kājās un strādāt pat divpadsmit stundu gandrīz bez pārtraukuma, bez tam vēl turot līdz 20 kg smagu aparatūru.


Darba iespējas:
Televīzijas operators var strādāt audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta nozares jomā – piedalīties seriālu, raidījumu, aktuālu norišu, koncertu un dažādu citu notikumu filmēšanā. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.


Nepieciešamā izglītība:
Televīzijas operatora darbam nepieciešamās iemaņas var apgūt pašmācībā, darba vietā, kā arī kursos. Augstākā izglītība nav obligāta, bet Latvijā ir studiju programmas audiovizuālajā mākslā, kur var iegūt televīzijas operatora augstāko izglītību. Studiju ilgums ir četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai, skatoties televizoru, tu pievērs uzmanību tam, no kuras vietas kadrs varētu būt filmēts un kā tas ir paveikts? Vai tev patīk sekot līdzi notikumiem, vērojot tos kameras vai fotoaparāta objektīvā? Vai tev piemīt tehniskā domāšana un tu nebaidies ilgstoši strādāt ar smagu aprīkojumu, ne brīdi nezaudējot koncentrēšanos? Ja esi precīzs, nosvērts un pacietīgs, bet vienlaikus radošs, un spēj ātri reaģēt nestandarta situācijās, tad šī profesija var būt tev piemērota.
Ja esi skolnieks, tad vari skatīties televīzijas raidījumus un censties izprast, kā tie tiek filmēti, kā tiek panākts kāds noteikts efekts. Nebaidies pats fotografēt, filmēt un montēt nelielas filmiņas. Vari izmēģināt par aktuālām tēmām uzņemto nosūtīt ziņu portāliem. Iesaisties foto vai videopulciņā un pēti informāciju par pareizu gaismas izvēli, kadrēšanu, montāžu. Skolā pievērs uzmanību vizuālajai mākslai, valodu apguvei un fizikai.
Ja esi students, tad interesējies par videotehnikas jaunumiem un pilnveido savas operatora prasmes regulāros treniņos. Viens vai kopā ar domubiedriem vari uzņemt īsfilmas un piedalīties dažādos festivālos. Ja vēlies pilnveidot savas prasmes praktiskā darbā, vari pievērsties kādu pasākumu un svinību filmēšanai vai meklēt prakses vai darba vietu kādā no televīzijas kanāliem, reklāmas aģentūrām vai filmu studijām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad galvenais ir interese un vēlēšanās apgūt šo profesiju. Iepazīsties ar informāciju internetā un profesionālajā literatūrā, apgūsti kadrēšanas prasmes un videomontāžas pamatus. Ja vēlies iegūt akadēmisko izglītību, tad doties uz speciāliem kursiem vai augstskolu, ja ne – piesakies darbā par asistentu un iepazīsties ar televīzijas operatora darba vidi.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izmanto iespēju mācīties kursos vai kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām. Tomēr atceries, ka mācības ir visai grūti apvienot ar televīzijas operatora neregulāro darbu. Liela nozīme ir pieredzei, tādēļ zināšanas vari padziļināt, darbojoties šajā profesijā un tā kļūstot aizvien kompetentāks operatora darbā.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

FOTOGRĀFS

ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI

SKAŅU REŽISORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vizuālā māksla un fizika tēla psiholoģija un attēla kompozīcija
māksla un videomāksla gaismošanas pamatprincipi un montāža
videoklipi, televīzijas sižeti, kino no operatora skatpunkta darbs komandā
televīzija un audiovizuālā komunikācija tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

pielāgošanās spēja neatlaidība oriģinalitāte
patstāvība izteiksmīgums radošums
praktiskums intuīcija*** disciplinētība
bagāta iztēle materiālisms* vērīgums
precizitāte neatkarība rūpīgums
stabilitāte komplicētība** savaldība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt videokameru tehniskās iespējas plānot un organizēt savu un komandas darbu
pārzināt videomontāžas procesu operatīvi reaģēt neparedzētās situācijās
pārzināt apgaismošanas pamatprincipus darba vidē izprast krāsas un gaismas psiholoģisko ietekmi uz cilvēku
izprast mediju darba specifiku izprast mākslinieciskā tēla veidošanas principus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv