JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TELEKOMUNIKĀCIJU SPECIĀLISTS


Kods: 3522 05


Darba saturs:
Mūsdienās telekomunikāciju nozare strauji attīstās, jo gandrīz katrs iedzīvotājs mājās vai darbā izmanto tās pakalpojumus – internetu, tālruņus, televīziju.
Telekomunikāciju speciālista uzdevums ir izveidot telekomunikāciju pieslēgumu uzņēmumā, iestādē vai klienta mājās, uzstādīt attiecīgo aparatūru un, ja nepieciešams, programmatūru. Piemēram, interneta pieslēguma izveidošanai jāievelk kabeļi, jākonfigurē rūteri1 – jāorganizē datu plūsma, arī sviči2 – jāsadala datu plūsma. Šai darbā telekomunikāciju speciālistam jāievēro instrukcija, telekomunikāciju tīkla plāns un rasējumi. Pēc tam rūpīgi jāpārbauda iekārtu un sistēmas darbība, lai tās darbotos kvalitatīvi.
Arī turpmāk telekomunikāciju speciālists apkalpo visas uzstādītās sistēmas, konsultē klientus, sniedz tehnisku atbalstu un risina ar telekomunikāciju darbību saistītas problēmas. Vispirms speciālists cenšas klientam palīdzēt pa tālruni, izzinot problēmas un vēlmes un dodot skaidras norādes, kā rīkoties. Daļu jautājumu viņš var atrisināt no attāluma, piemēram, pieslēgt un atslēgt klienta ierīces no interneta tīkla, uzstādīt e-pasta kontu, konfigurēt tā paroli. Ja tomēr jādodas pie klienta, tad telekomunikāciju speciālists pats cenšas atrisināt aparatūras problēmas, kas bieži ir saistīts ar kabeļu pārbaudi, pārvilkšanu, rūteru vai sviču uzstādīšanu un konfigurāciju interneta tīkla paplašināšanas gadījumā, vai arī nākas aparatūru demontēt.
Telekomunikāciju speciālists var piesaistīt arī jaunus klientus, bet tad viņam jāpārzina arī mārketings un klientu apkalpošana, kur izzina klientu vajadzības, piedāvā atbilstīgāko risinājumu, slēdz līgumus par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

1 Komunikācijas iekārta, kas saņem noteikta formāta datu paketes un tās pa visefektīvāko ceļu pārsūta uz galamērķi.


2 Ierīce, ko izmanto telefonlīniju savienošanai.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Telekomunikāciju speciālista galvenais instruments ir dators un lietojuma programmas, ar kurām viņš strādā, veicot savus darba pienākumus. Ja rit montāžas darbi, tad nepieciešami speciāli instrumenti, piemēram, stangas, ar kurām var sagatavot interneta kabeli, arī skrūvgrieži u.tml. Saziņai ar klientiem viņš izmanto tālruni.


Darba apstākļi:
Atkarībā no darba uzdevuma telekomunikāciju speciālists var strādāt telpā pie datora, bet var arī doties izbraukumos pie klienta. Viņš apkalpo dažādus klientus, tāpēc nereti telekomunikācijas nākas uzstādīt gan klienta dzīvesvietā, ražošanas uzņēmumā, birojā, gan veselības aprūpes centrā vai pat ēkas kāpņu telpā un ārā.


Darba iespējas:
Telekomunikāciju speciālista darba iespējas ir plašas, jo mūsdienās interneta tīkls ir liels un tas turpina paplašināties. Viņš var strādāt uzņēmumos un iestādēs, kur ir plašs telekomunikāciju tīkls, kam nepieciešama pastāvīga uzraudzība, apkalpošana un attīstība, kā arī uzņēmumos, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm.


Nepieciešamā izglītība:
Telekomunikāciju speciālistam ir nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledža) vai bakalaura grāds telekomunikācijās. Studiju ilgums ir divi ar pusi līdz četri gadi. Ar koledžas izglītību šā speciālista darbs vairāk būs saistīts ar telekomunikāciju uzstādīšanu, bet bakalaura līmeņa izglītība dos dziļāku izpratni par attiecīgo jomu un lielākas iespējas strādāt labāk apmaksātu darbu.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Telekomunikāciju speciālistam perfekti jāpārvalda dators un jāzina angļu valoda, jo tehniskā dokumentācija un jaunākā literatūra telekomunikāciju jomā ir angļu valodā. Nepieciešams spēt loģiski domāt, adekvāti reaģēt ekstremālos apstākļos, vajadzīga arī emocionālā stabilitāte, precizitāte un augsta pašdisciplīna. Nozīmīgas ir arī labas saskarsmes spējas, lai varētu veiksmīgi veidot attiecības ar klientiem, izprast viņu problēmas un sniegt skaidras norādes to atrisināšanai arī pa tālruni.
Ja esi skolnieks, pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, informātikas, programmēšanas pamatu un svešvalodu apguvei, kā arī tehniskajai grafikai. Interesējies par telekomunikācijām, lasot rakstus internetā, skolēniem domātās tehniska rakstura ilustrētās enciklopēdijās. Noskaidro, kāda veida televīzijas, telefonu sakaru un interneta pieslēgums ir iekārtots tavās mājās, izpēti, kādas alternatīvas iespējas tava ģimene vēl varētu izmantot. Attīsti analītisko un loģisko domāšanu, risinot prāta spēles, arī vērīgumu, neatlaidību un precizitāti, darbojoties ar puzli, lego un līdzīgiem konstruktoriem.
Ja esi students un studiju programma piedāvā specializācijas iespējas, piemēram, datortīklu vai telefona sakaru komunikācijā, tad vasaras brīvlaikā piesakies algotā vai brīvprātīgā darbā pie tevi interesējošā novirziena telekomunikāciju speciālista. Tas palīdzēs uzzināt vairāk par attiecīgo jomu un novērtēt savas intereses un spējas nākotnē strādāt šo darbu. Attīsti savas prasmes klientu apkalpošanā, lasot literatūru par lietišķo saskarsmi, klientu apkalpošanu un saskarsmes psiholoģiju. Apmeklē semināru vai kursus par klientu apkalpošanu.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

ELEKTRONIKAS TEHNOLOGS

TELESAKARU TEHNIĶIS

ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶIS

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

telekomunikācijas, informācijas tehnoloģijas sakaru sistēmas (radioraidītāji, radiouztvērēji, datu pārraides sistēmas)
tehniskā dokumentācija, rokasgrāmatas problemātisku situāciju risināšanas veidi
datorzinātnes un informātika elektrotehnika un elektronika
matemātika, fizika svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība spēja pielāgoties racionalitāte**
praktiskums apķērība kārtīgums
precizitāte analītiskums apzinība
godīgums patstāvība centība
lietišķums zinātkāre disciplinētība
saimnieciskums sistemātiskums* vērība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru plānot darbus un noteikt prioritātes
noskaidrot klienta telekomunikāciju problēmas un palīdzēt tās atrisināt uzstādīt, montēt un regulēt telekomunikācijas iekārtas
izmantot nozares terminoloģiju angļu valodā strādāt patstāvīgi un darba grupā
izprast instrukcijas, telekomunikāciju tīklu plānus, rasējumus uzraudzīt un analizēt telekomunikācijas sistēmas darbību, tās drošību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv