JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS


Kods: 3416 11


Darba saturs:
Loģistikas speciālists rūpējas par to, lai uzņēmumam nepieciešamās izejvielas un rezerves daļas tiktu pasūtītas un sagādātas nepieciešamajā apjomā un norunātajā laikā, kā arī par to, lai uzņēmuma saražotie produkti un preces tiktu piegādāti klientiem vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā. Viņš organizē kravu transportēšanas darbus, gādājot par to, lai viņa pārstāvētajam uzņēmumam tie būtu pēc iespējas finansiāli izdevīgāki.

Loģistikas speciālists strādā kopā ar uzņēmuma ražošanas (vai iepirkumu) un pārdošanas nodaļām. No ražošanas (vai iepirkumu) nodaļas viņš saņem informāciju par uzņēmuma darbībai nepieciešamo preču un produktu daudzumu, bet no pārdošanas nodaļas savukārt – datus par klientu pasūtītajām precēm un produktiem.

Loģistikas speciālists plāno transportēšanas kārtību un grafiku, kā arī maršrutus, pa kuriem visizdevīgāk pārvadāt uzņēmumam vai tā klientiem nepieciešamās preces un produktus. Viņš sagatavo un dod darba uzdevumus šoferiem, sastāda viņu darba plānu. Ja uzņēmumam pašam nav sava transporta un darbinieku – šoferu, loģistikas speciālists slēdz līgumus ar transporta pakalpojumu sniedzējiem. Ja preces vai produkti tiek transportēti uz vai no citas valsts, loģistikas speciālists gādā arī par kravas muitošanu, organizējot visus ar to saistītos darbus.

Loģistikas speciālists organizē pārvadājamo preču iepakošanu – seko līdzi, lai iepakošanas process atbilstu visām prasībām un prece ceļā netiktu bojāta. Viņš arī sagatavo preču pavaddokumentus. Loģistikas speciālists ir atbildīgs arī par preču, kas atvestas uz uzņēmumu, uzglabāšanu – viņš organizē to izvietošanu noliktavās vai citās uzņēmuma telpās. Ja uzņēmumam nav telpu, kur preci uzglabāt, loģistikas speciālists slēdz līgumus ar firmām, kas piedāvā šādu pakalpojumu.

Loģistikas speciālists veic dažādus aprēķinus, kas saistīti ar preču iepakošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un muitošanu, kā arī noformē attiecīgo dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Loģistikas speciālists savā darbā lieto datoru, kopēšanas iekārtu, faksu un tālruni. Bieži viņš strādā ar speciālām uzskaites un informācijas apmaiņas datorprogrammām.


Darba apstākļi:
Loģistikas speciālists pārsvarā strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Loģistikas speciālists var strādāt ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, sadzīves pakalpojumu uzņēmumos, firmās, kuru darbība ir saistīta ar preču vai izejvielu transportēšanu, iepakošanu, šķirošanu, komplektēšanu vai uzglabāšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība loģistikas jomā vai ekonomikā. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1000 LVL.
Mazos un nelielos uzņēmumos atalgojums ir 400 – 500 latu, bet lielajos uzņēmumos – 500 – 1000 latu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi kādreiz plānojis pārgājiena vai ekskursijas maršrutu, rēķinoties, ka tas jāpaveic noteiktā laikā? Vai tev nesagādā grūtības lasīt un izprast kartes un diagrammas? Vai tev padodas izdevīgāko (piemēram, lētāko) variantu meklēšana dažādās situācijās? Vai tu darbus veic uzmanīgi un rūpīgi, ar apdomu?

Loģistikas speciālista profesijā svarīga ir matemātiskā un loģiskā domāšana, ko veicinās matemātikas, ķīmijas, atjautības uzdevumu un krustvārdu mīklu risināšana, šaha, stratēģijas spēļu spēlēšana. Tāpat būtiskās ir organizatora prasmes – tās vari izkopt, piemēram, piedaloties dažādu pasākumu un projektu īstenošanā, uzņemoties vadošo lomu gan pasākuma idejas izstrādē, gan nepieciešamo resursu aprēķināšanā, gan to sagādāšanā un pielietošanas veidu izvēlē. Būtiska ir arī spēja izprast klientu un savu kolēģu vēlmes, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas.

Darbs prasa pastāvīgu uzmanību un koncentrēšanos, sevišķi, aizpildot dokumentus un sastādot dažādus aprēķinus, tāpēc pildot kādus rakstu darbus, vienmēr nozīmīgi būt vērīgam arī šķietami sīkumos, piemēram, datuma noformēšanā, ciparu un burtu precīzā uzrakstīšanā!

Šajā profesijā būtiskās svešvalodu zināšanas, var pilnveidot skatoties ārzemju TV filmas un raidījumus, lasot preses izdevumus un literatūru valodā, kuru vēlies apgūt.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, loģika, fizika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

TRANSPORTA GRAFIKA ANALĪTIĶIS

PREČU DISTRIBŪCIJAS (IZPLATĪŠANAS) VADĪTĀJS

SAGĀDES DAĻAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kravu pārvadājumu organizācija prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas attīsta stratēģisko domāšanu, erudīciju
darbu veikšanas secības un laika grafiku plānošana datu uzskaites datorprogrammas
maršrutus izstrāde analitisks darbs
darbs komandā matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība pašapziņa disciplinētība
mērķtiecība iniciatīva precizitāte
enerģiskums spēja pielāgoties pacietība
izlēmība lietišķums praktiskums
analītiskums apzinīgums savaldība
ekstraversija* neatlaidība racionalitāte **

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

** racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
konstruktīvi risināt konfliktsituācijas lielā informācijas apjomā atrast būtiskāko
slēgt līgumus ātri veikt matemātiskus aprēķinus
organizēt kravu transportēšanu un uzglabāšanu veikt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv