JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SPORTA ĀRSTS


Kods: 2212 36


Darba saturs:
Sporta ārsts rūpējas par sportistu veselību un fizisko spēju attīstību, diagnosticē radušās traumas vai slimību, nosaka traumas veidu, izvēlas piemērotāko ārstēšanu un plāno rehabilitācijas procesu. Par radušos situāciju informē sportistu un viņa treneri, izskaidro ārstēšanās gaitu, tās laikā noteikto ierobežojumu ievērošanas nepieciešamību, arī iespējamās komplikācijas. Ārstam jācenšas vienoties ar treneri par sportistam efektīvāko un ātrāko ārstēšanās metodi.
Sporta ārsts piedalās treniņu procesā un uzrauga sportista veselības stāvokli, pārliecinās, vai tiek ievēroti viņa ieteikumi un noteiktie treniņu ierobežojumi. Viņš veic arī profilaktisko darbu, lai pasargātu sportistus no slimībām un traumām.
Ārsts dodas uz treniņnometnēm un sacensībām līdzi tam sportistam vai komandai, ar kuru viņš sadarbojas. Viņam jāsniedz sportistam pirmā neatliekamā palīdzība, nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar ģimenes ārstu, traumatologu un citiem speciālistiem.
Sporta ārsts novērtē arī jauno sportistu fizisko attīstību, salīdzinot auguma garumu, svaru un citus ķermeņa rādītājus ar sportā noteiktiem standartiem. Izvērtē, vai persona vispār drīkst nodarboties ar sportu, vai var nodarboties ar izvēlēto sporta veidu un kādam jābūt treniņu režīmam. Novērtē arī fiziskās sagatavotības līmeni. Pārbauda, vai tas atbilst sporta veidam, ar kuru cilvēks vēlas nodarboties. Ārsts iesaka, ko trenēt un kā trenēties izvēlētajā sporta veidā, kopā ar treneri izveido efektīvāko treniņu programmu katram sportistam, lai vairotu viņa fiziskās spējas.
Sporta ārsts atbild par vajadzīgo medikamentu un instrumentu iegādi, to sagatavošanu līdzi ņemšanai uz treniņnometnēm vai sacensībām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sporta ārsts lieto visus tos pašus medicīnas instrumentus, ko terapeits, kā arī manometru, lukturīti, neiroloģijas āmurīti, mērlenti, spirometrus, ārējās elpošanas funkcionālās diagnostikas aparātu,1 elektrokardiogrāfijas aparātu. Ja vajadzīgs, nosaka sirdsdarbības stāvokli gan fiziskas slodzes laikā, gan miera stāvoklī, izmanto vajadzīgo aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanai traumas gadījumā, aukstuma pulverizatorus, aukstuma paketes, šinas, dažādu veidu elastīgos pārsējus, locītavu fiksatorus un arī medikamentus sāpju sindromu mazināšanai un citai pirmajai palīdzībai.

1 Metode sirdsdarbības izmeklēšanai, sirds muskuļa elektrisko potenciālu pierakstīšana.


Darba apstākļi:
Sporta ārsts strādā gan speciāli aprīkotās medicīnas telpās, gan arī bieži ārpus tām, jo viņam jādodas līdzi savai komandai uz sacensībām un treniņu nometnēm. Ārstam jāspēj ātri sniegt palīdzību, ja sportists guvis traumu vai notiek kāds cits negadījums, un jāpieņem lēmums par viņa spējām turpināt dalību sacensībās. Šā iemesla dēļ speciālistu vidū valda uzskats, ka sporta ārsts ir nevis profesija, bet gan dzīvesveids.


Darba iespējas:
Sporta ārsti strādā ārstniecības iestādēs, sporta centros (skolās), Sporta medicīnas valsts aģentūrā, olimpiskajos sporta centros, sporta klubos un citās sporta organizācijās (sporta komandās).


Nepieciešamā izglītība:
Sporta ārstam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība, kā arī studijas rezidentūrā2. Mācību ilgums ir seši gadi un rezidentūrā četri līdz seši gadi.

2 Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents veic praktiskās mācības, līdz ar to šajā iestādē viņš vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais ārsts. Ārstniecības iestādē rezidents strādā mācību ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē medicīna? Vai patīk darbs ar cilvēkiem? Vai tu spēj saglabāt mieru kritiskās situācijās un meklēt problēmām risinājumu? Vai tev ir augsta atbildības izjūta un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu?
Sporta ārsta darbā ir nepieciešama augsta atbildības izjūta un spēja ātri pieņemt lēmumu kritiskā situācijā, jo dažkārt viņam jāspēj sniegt pirmā palīdzība sportistam arī smagas traumas gadījumā. Ļoti svarīgi ir attīstīt savu fizisko spēku un izturību, lai nepieciešamības gadījumā spētu sportistu pārcelt, pozicionēt, veikt sirds masāžu un citas darbības.
Ja esi skolnieks, vari interesēties par anatomiju, apmeklēt medicīnas muzejus, piedalīties bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs un zinātniskos konkursos. Ja pašvaldība piedāvā ar anatomiju vai medicīnu saistītu pulciņu, apmeklē šīs nodarbības. Mācies sniegt pirmo palīdzību un pareizi rīkoties traumu gadījumos. Nodarbojies ar kādu sporta veidu un attīsti fizisko spēku un izturību. Skolā apgūsti ķīmiju, bioloģiju, psiholoģiju un veselības mācību.
Ja esi students, tad laikus izlem, vai rezidentūrā vēlies specializēties sporta medicīnā. Rezidentam svarīgi ir sertifikācijai nepieciešamās iemaņas apgūt praksē, ievērojot studiju plānu. Plāns izveidots, lai rezidents sistemātiski apgūtu visas profesijai nepieciešamās iemaņas soli pa solim. Nodarbojies ar sportu vai noteikti interesējies par to, izvērtē, kurā sporta veidā vēlies strādāt par sporta ārstu.
Jāpilnveido sava prasme sadarboties, pārliecināt, panākt vienošanos ar cilvēkiem, kā arī jāmācās konstruktīvi risināt konflikta situācijas. Te var palīdzēt attiecīgā literatūra un semināri.
Sporta ārstam pastāvīgi jālasa zinātniskie žurnāli un jāinteresējas par medicīnas sasniegumiem savā nozarē. Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno – jāiesniedz dokumenti atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas atbilstīgi 23.12.1997. Ministru kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ĀRSTS

FIZISKĀS REHABILITĀCIJAS ĀRSTS

NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS ĀRSTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sports pētniecība un analīze
medicīna problēmu risināšana
palīdzība cilvēkiem un sadarbība komandā ārstniecības instrumenti, manipulācijas ar tiem
cilvēka anatomija un fizioloģija rehabilitācijas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums akurātums pacietība
piesardzība draudzīgums godīgums
kritiskums izpalīdzība uzstājība
zinātkāre līdzjūtība neatlaidība
patstāvība atbildība nepiespiestība
sistemātiskums* apķērība pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzklausīt un pamatot savu viedokli atbilstīgi rīkoties krīzes situācijās
sniegt pirmo palīdzību* novērtēt cilvēka vispārējo veselības stāvokli
strādāt komandā plānot rehabilitācijas procesu
analizēt problēmas un rast risinājumus rīkoties ar medicīnas instrumentiem un aprīkojumu

*pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv