JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SPORTA TIESNESIS


Kods: 3422 02


Darba saturs:
Sporta tiesneša galvenais uzdevums ir vadīt notiekošās sporta spēles vai sacensības, kontrolēt, lai tās norisinātos atbilstīgi attiecīgā sporta veida noteikumiem un lai to dalībnieki ievērotu noteikumus. Tiesnesim vienmēr laikus jāierodas sacīkšu norises vietā, jānoformē vajadzīgā dokumentācija, pirms spēles vai sacensībām, ja nepieciešams, jāiesildās, jāsadala pienākumi citu tiesnešu starpā, apspriedē jāpārrunā īpašās situācijas, kas var veidoties spēles vai sacensību laikā, un rīcību tai brīdī.
Katram sporta veidam ir sava specifika un savi tiesneši, līdz ar to atšķiras viņu pienākumi un darba metodika. Kopumā tiesneša darbs atšķiras komandu sporta spēlēs un individuālo sporta veidu sacensībās.
Tiesājot komandu spēles (basketbols, futbols, hokejs, regbijs u.c.), pirms sacensību sākuma sporta tiesnesis novērtē sporta laukuma izmēra, marķējuma, inventāra un komandu formas tērpu atbilstību noteikumiem. Pēc tam vada spēļu atklāšanas procedūru, kā norādīts protokolā, paziņo par spēles sākumu, pārtraukumiem, spēles beigām, fiksē rezultātus, piešķir punktus komandām, soda spēlētājus par spēles noteikumu pārkāpumiem. Tiesnesim viss jādara saprotami, lai komandu spēlētājiem, treneriem un skatītājiem būtu skaidri izprotami viņa pieņemtie lēmumi. Ļoti liela nozīme tiesneša darbā ir žestiem, jo katrs no tiem parāda spēles dalībniekiem tā brīža lēmumu.
Individuālo sporta veidu sacensībās (peldēšana, motosports, riteņbraukšana, slēpošana utt.) sporta tiesnesis paziņo starta sākumu, uzņem laiku un fiksē rezultātus. Seko, kā sportists ievēro sacensību noteikumus, piešķir soda punktus vai nosaka citu soda veidu. Pirms sacensību sākuma, ja to paredz noteikumi, tiesnesis pārbauda sportista ekipējuma, inventāra vai tehnikas atbilstību noteikumiem un drošības prasībām. Citos sporta veidos (lēcieni vai metieni, augstums, tālums, mākslas vingrošana, daiļslidošana, džudo u.c.) viņš novērtē sportista snieguma kvalitāti, izdarot mērījumus vai piešķirot punktus. Pēc katra sportista snieguma apkopo rezultātus un nosaka notikušo sacensību uzvarētājus.
Sporta tiesnesim jāaizpilda spēles vai sacensību protokols, kur norādīti rezultāti un iegūtās vietas. Viņam arī jāizvērtē sportistu vai treneru sūdzības par piešķirto vērtējumu un pieņemto lēmumu, jāizskaidro un jāpamato savs lēmums.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izmantojamais aprīkojums dažādu sporta veidu tienešiem atšķiras. Piemēram, hokeja tiesnesim tās ir slidas, aizsargķivere, piemērota forma, futbola tiesnesim – tikai forma un spēles norises vietas segumam (dabiskam, sintētiskam vai telpām) piemēroti sporta apavi. Kopēja inventāra sastāvdaļa tiesnešiem ir svilpe, bet laika fiksēšanai – hronometri.


Darba apstākļi:
Sporta tienesis strādā sporta laukumos gan telpās, gan ārā. Piemēram, futbola tiesnesim var nākties tiesāt mačus lietū vai pie zemas vai augstas temperatūras. Tāpat darba apstākļi atšķirsies ziemas vai vasaras sporta spēlēs, bet pamatā tiesneša darbs prasa fizisku aktivitāti, tas var risināties ļoti skaļā atmosfērā plaša mēroga pasākumos, kur ieradies liels skaits līdzjutēju. Darba laiks tiesnesim nav regulārs, nereti jāstrādā sestdienās un svētdienās un ir atkarīgs no tā, cik bieži un kad viņam jātiesā kāds sporta pasākums. Ir arī tā saucamie sezonas pārtraukumi, kad konkrētā sporta veidā sporta sacensības nenotiek.


Darba iespējas:
Sporta tienesis var strādāt sava tiesājamā sporta veida federācijā, piemēram, Latvijas Hokeja federācijā. Viņam parasti ir vēl kāda profesija un pamatdarbs citā jomā, tiesāšana galvenokārt ir papildu darbs, jo tam ir sezonāls raksturs un tas nenodrošina pilna laika darba slodzi.


Nepieciešamā izglītība:
Šai darbā nepieciešama vidējā izglītība, attiecīgā sporta veida noteikumu un sacensību vadīšanas pārzināšana. Lai varētu strādāt par sporta tiesnesi, atkarībā no sporta veida jānokārto teorētisko zināšanu un fizisko spēju pārbaudījums, jāpabeidz kursi un jāiegūst sertifikāts (licence) izvēlētā sporta veida tiesāšanā. Atkarībā no cilvēka pieredzes un zināšanām tiek piešķirta noteikta sporta tiesneša kvalifikācija vai kategorija (piemēram, jaunākais tiesnesis, tiesnesis, vecākais tiesnesis, 1.-3. kategorijas tiesnesis, republikas kategorijas tiesnesis, starptautiskās kategorijas tiesnesis), kas nosaka tiesības veikt noteiktus pienākumus vai tiesāt vietēja vai starptautiska mēroga sacensības. Mācības un eksāmenus (sertifikāciju, licencēšanu) sporta tiesnešiem organizē attiecīgo sporta veidu federācijas.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Sporta tiesnesim jābūt ar labām saskarsmes spējām, aktīvam, fiziski spēcīgam un izturīgam. Jāspēj koncentrēt uzmanību uz notiekošo laukumā spēļu vai sacensību laikā, jābūt objektīvam un jāspēj norobežoties no apkārtējo kritikas, līdzjutēju, spēlētāju un treneru psiholoģiskā spiediena. Jāinteresējas par sportu, un būtu labi, ja pats nodarbotos ar to sporta veidu, kuru vēlas tiesāt. Par sporta tiesnešiem vairākumā gadījumu kļūst cilvēki, kuri paši kādreiz nodarbojušies ar konkrēto sporta veidu.
Ja esi skolnieks, tad, protams, nodarbojies ar kādu sporta veidu, attīsti savu fizisko spēku, izturību un veiklību. Skaties sacensības klātienē vai to pārraides un vēro sporta tiesnešu rīcību. Ieklausies komentētāju viedoklī un komentāros par viņa rīcību un lēmumiem. Vēro, kādas veidojas sportistu un tiesnešu attiecības, kāda ir līdzjutēju reakcija uz tiesneša lēmumiem, izvērtē, vai tu spētu saglabāt mieru konflikta situācijās. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs arī svešvalodām, ja nākotnē gribēsi tiesāt ne tikai mūsmāju, bet arī starptautiskas sacensības.
Ja vēlies šo profesiju apgūt papildus jau esošajai, tad izvērtē, kuri sporta veidi tevi saista visvairāk, sporta federācijās uzzini attiecīgo sporta tiesnešu sertifikācijai vai licencēšanai izvirzītās prasības. Mācies kursos, sagatavojies teorētisko zināšanu un/vai fizisko spēju pārbaudījumam un iegūsti tiesneša sertifikātu (licenci). Vairāk par sporta federāciju darbību vari uzzināt Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā www.lsfp.lv vai www.latsports.lv.


Interešu joma(s): Sports


Radniecīgās profesijas:

SPORTA ORGANIZATORS

SPORTA TRENERIS

PROFESIONĀLS SPORTISTS

TRENAŽIERU ZĀLES INSTRUKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sports, sporta sacensības un spēles grāmatas par sportistu dzīvi un viņu panākumiem
darbs ar stingru noteikumu ievērošanu izziņas materiāli par sporta lēmumu pieņemšanu
fizisks darbs precīzs un atbildīgs darbs
sportistu kontroles un uzraudzības veidi slavenu sporta tiesnešu karjera

Man raksturīgas šādas īpašības:

drosme sabiedriskums elastība
dominēšana lietišķums uzmanīgums
uzstājība godīgums disciplinētība
enerģiskums neatlaidība praktiskums
ekstraversija* izturība vērīgums
atraktivitāte** precizitāte savaldība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**atraktivitāte – vēlme būt uzmanības centrā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

fiksēt, mērīt, uzskaitīt un noteikt sportista snieguma vai sacensību rezultātus izvērtēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumu
uzraudzīt noteikumu ievērošanu, norādīt uz pārkāpumiem lietot sporta veidam atbilstīgus žestus un signālus
izskaidrot un pamatot savu viedokli sastādīt protokolu
risināt konflikta situācijas sadarboties komandā un strādāt individuāli

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv