JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SILTUMA GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS


Kods: 2142 31


Darba saturs:
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris projektē un modernizē ēku, pilsētu un citu apdzīvoto vietu siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpējas par to ekspluatāciju un apkopi. Pārrauga arī šo sistēmu ierīkošanas darbus vai vada to dienestu darbu, kuri siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmas izmanto un apkalpo.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera darbs dažādos uzņēmumos var atšķirties, bet lielākoties tas ir siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmu projektēšana, finanšu izdevumu tāmju1 sastādīšana projekta īstenošanai, materiālu sagādes organizēšana un būvuzraudzība.
Šo sistēmu projektēšanas darbs sākas ar objekta apmeklējumu, nepieciešamo mērījumu veikšanu un klienta vajadzību un vēlmju noskaidrošanu. Ja kāda sistēma jāmodernizē, tad siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris iepazīstas ar tās projekta rasējumiem, noskaidro, kāds ir sistēmas nolietojums, kādi veikti remonta darbi, un uzzina citu nepieciešamo informāciju.
Nākamais posms ir sistēmu projektēšana. Te jāveic precīzi pēc iespējas efektīvākas sistēmas plānošanas aprēķini un jāizvēlas klienta telpām piemērotas sistēmu komplektējošās iekārtas un materiāli – caurules, savienojumi, radiatori, krāni. Iekārtu un materiālu piedāvājumu inženieris meklē būvmateriālu tirgotāju interneta mājaslapās un specializētos katalogos, piemērotākos izvēloties pēc noteiktajiem būvnormatīviem, pasūtītāja vēlmēm un savas pieredzes. Pēc tam siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris sastāda projekta tāmi, veicot rūpīgus izmaksu aprēķinus ne vien materiāliem, bet arī darbaspēkam un būvniecībai.
Kad projekts un tāme ir gatavi un tos apstiprinājis pasūtītājs, inženieris saskaņo projektu ar atbildīgajām institūcijām – būvvaldi, gāzes, ūdens un siltuma piegādes uzņēmumiem. Atkarībā no vienošanās ar pasūtītāju siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var arī pārraudzīt izplānotās sistēmas ierīkošanu. Tādā gadījumā viņš strādā objektos, pats vada būvdarbus vai sniedz nepieciešamās konsultācijas un paskaidrojumus būvdarbu vadītājam un kontrolē darbu izpildes kvalitāti.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var specializēties arī kādā šaurākā jomā, piemēram, labi pārzinot dabas gāzes sadegšanas procesus un tehnoloģijas, projektēt sistēmas ar gāzes apkures katliem.

1 Būvniecības izmaksu aprēķins, kas parāda kopējo naudas līdzekļu daudzumu, kāds nepieciešams plānoto darbu īstenošanai.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris daudz strādā ar datoru un izmanto AutoCAD projektēšanas programmu, arī Microsoft Excel programmu aprēķiniem. Vēl lieto printeri un ploteri rasējumu izdrukai. Veicot mērījumus objektos, lieto mērlentes, elektroniskos attāluma mērītājus un augstuma mērītājus.


Darba apstākļi:
Projektēšanas darbs siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim galvenokārt norit birojā un dienas lielākā daļa paiet pie datora, taču inženieris dodas arī aplūkot un veikt mērījumus objektos. Vadot būvdarbus vai kādu no apgādes sistēmu ekspluatācijas dienestiem, nākas strādāt būvlaukumā. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var strādāt gan projektēšanas uzņēmumos, gan kā pašnodarbinātais. Specializācijas virzieni var būt projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība, siltuma, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkalpošana, arī iekārtu un būvmateriālu tirdzniecība.


Nepieciešamā izglītība:
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim nepieciešama vismaz profesionālā bakalaura izglītība būvniecībā (studiju ilgums ir četri ar pusi līdz pieci gadi) vai siltuma, gāzes un ūdens sistēmu būvniecībā (studiju ilgums ir pieci gadi). Praktiskā darba pieredzi ieguvušie inženieri saņem profesionālās darbības sertifikātu, kuru izsniedz Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS, www.lsgutis.lv). Sertifikātu var iegūt pēc triju gadu praktiskā darba pieredzes. Tas inženierim dod tiesības patstāvīgi veikt būvuzraudzību noteiktās būvniecības jomās.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kāds tehniskais process norisinās, lai tu varētu nomazgāt rokas siltā ūdenī, uzvārīt tēju uz gāzes plīts vai dzīvot siltā dzīvoklī? Ja vēlies līdz pašiem pamatiem izprast, kā siltums, gāze un ūdens tiek nogādāts katrā mājā, tad šī profesija būs tev piemērota. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim nepieciešama tehniskā domāšana un zināšanas gan būvniecībā un fizikā, gan par materiāliem un būvniecības izmaksām. Viņam svarīgas īpašības ir atbildības izjūta, precizitāte, uzmanība, uzņēmība un apzinīga, nopietna attieksme pret darbu. Būtiska ir prasme saprasties ar cilvēkiem.
Ja esi skolnieks, tad tev skolā īpaši cītīgi jāapgūst fizika, ķīmija, matemātika un informātika. Tā kā ļoti daudz studiju materiālu ir krievu valodā, tad mācies arī šo valodu. Ja esi aizrautīgs un apņēmīgs, tad vari jau skolas laikā apgūt nepieciešamās datorprogrammas, piemēram, AutoCAD, un trenēt savas prasmes tehniskajā rasēšanā. Iesaisties fizikas un tehnikas pulciņos, tas ļaus attīstīt tehnisko domāšanu un paplašināt zināšanas.
Ja esi students, tad vari meklēt prakses vietu kādā no projektēšanas uzņēmumiem vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera asistenta darbu. Uzlabo savas datorrasēšanas prasmes un gūsti plašāku ieskatu tehnoloģijās, lasot nozares literatūru un sekojot tehnoloģiju attīstībai.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad to viegli vari izdarīt, ja tev jau ir izglītība būvniecības jomā. Izmanto iespēju klausītāja statusā apgūt tos mācību priekšmetus, kur siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim nepieciešamas padziļinātas zināšanas. Pēc trīs līdz piecu gadu praktiskās pieredzes atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības atbilstīgi Nolikumam par būvniecības speciālistu sertificēšanu siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarēs (iepazīsties ar to www.lsgutis.lv/sert1.asp) vari pieteikties sertifikāta iegūšanai Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvspeciālistu sertificēšanas centrā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, vari turpināt studijas maģistra vai bakalaura līmenī, kā arī apmeklēt dažādas speciālistu mācības un ražotāju prezentācijas par jaunākajiem materiāliem un tehnoloģijām.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ARHITEKTS

BŪVINŽENIERIS

CEĻU BŪVINŽENIERIS

HIDROTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESAISTES INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika un ķīmija siltuma, gāzes un ūdens apgādes tehnoloģiskie risinājumi
būvniecība un būvdarbu uzraudzība dažādi aprēķini
projektēšana un rasēšana ar datoru radošs darbs
tehnoloģijas un inovācijas siltuma, gāzes un ūdens iekārtu veidi un darbības principi

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* praktiskums oriģinalitāte
patstāvība komplicētība** disciplinētība
saimnieciskums intelektualitāte*** apzinīgums
precizitāte racionalitāte**** apdomība
pielāgošanās spēja kritiskums vērīgums
pastāvība neatlaidība lietišķums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt un lasīt rasējumus radīt jaunus tehniskos risinājumus
orientēties būvniecības materiālu tirgū pārzināt un pielietot siltuma, gāzes un ūdens iekārtas
plānot un organizēt darbu aprēķināt projekta īstenošanas izdevumus
orientēties likumdošanā un pielietot normatīvajos aktos noteikto veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv