JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKAIS EKSPERTS


Kods: 3115 48


Darba saturs:
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ir neatkarīgs speciālists, kurš novērtē automašīnu tehnisko stāvokli. Visbiežāk tehniskais eksperts nosaka transportlīdzekļa bojājumu apmēru un aprēķina izmaksājamās apdrošināšanas kompensācijas summu pēc ceļu satiksmes vai citu veidu negadījumiem. Retāk transporta līdzekli vērtē gadījumos, ja auto vēlas pārdot vai iegādāties līzingā.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta uzdevums ir pārbaudīt automobiļa vispārējo tehnisko stāvokli, novērtēt konkrētā negadījumā tam nodarītos bojājumus, fiksēt tos protokolā un fotogrāfijās, pārbaudīt, vai bojājumi atbilst negadījuma apstākļiem, kā arī aprēķināt radušos zaudējumus. Eksperta darba gaitu un secību precīzi nosaka 12.04.2005. MK noteikumi nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darba process nosacīti sastāv no divām daļām - no automobiļa tehniskā novērtējuma un no zaudējumu aprēķināšanas. Novērtējot transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, eksperts izdara dažādus inženiertehniskus mērījumus, piemēram, mēra riepu protektora dziļumu, karkasa deformāciju vai krāsas biezumu, kas ļauj noteikt, vai automobilis iepriekš jau ticis remontēts un cik kvalitatīvi tas darīts. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ne vien fiksē redzamos bojājumus, bet arī modelē negadījuma situāciju un prognozē tā saukto slēpto defektu iespējamību, piemēram, kādus bojājumus vēl bez jau konstatētajiem varētu radīt trieciens pa riteni. Lai varētu precīzi aprēķināt radušos zaudējumus, sauszemes transportlīdzekļa tehniskais eksperts, ņemot vērā automobiļa komplektāciju un tā tehnisko stāvokli pirms negadījuma, nosaka transportlīdzekļa cenu tirgū. Kad novērtējums ir pabeigts, tehniskais eksperts un klients paraksta protokolu.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts aprēķina zaudējumus, lai par paredzēto summu automašīnu būtu iespējams atjaunot tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms negadījuma. Lai to izdarītu, tehniskais eksperts noskaidro katras bojātās detaļas cenu un tās nomaiņas izmaksas, kā arī izlemj, vai detaļu varēs remontēt vai būs jāmaina pret jaunu. Eksperts norāda, kādas tehnoloģijas būtu jāizmanto transportlīdzekļa remontā un reizēm arī pārrauga remonta gaitu.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ir pamats sadarbībai starp apdrošināšanas kompānijām, autoservisiem un automašīnu īpašniekiem. Tehniskais eksperts ir juridiski atbildīgs par saviem lēmumiem un līdz ar to arī par automašīnas tehnisko drošību ceļu satiksmē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta svarīgākais instruments ir fotoaparāts vai videokamera, ar kuru tiek fiksēti bojājumi, arī dators ar specializētām datorprogrammām un datu bāzēm, dažādi rezerves daļu un cenu katalogi, mērogu lineāli un vairāki specifiski instrumenti – krāsas biezuma mērītājs, protektora dziļuma mērītājs un citi. Sarežģītākos gadījumos ekspertam var noderēt visi autoservisos lietojamie instrumenti.


Darba apstākļi:
Neatkarīgi no gadalaika sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darbs galvenokārt norit ārpus telpām, retāk autoservisos, savukārt zaudējumus viņš aprēķina telpās. Eksperti nereti strādā kā individuālie komersanti, tāpēc gan piemērotāko apskates laiku, gan vietu izvēlas kopā ar klientu, līdz ar to darba laiks lielākoties ir nenormēts.


Darba iespējas:
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts var strādāt autoservisos, apdrošināšanas un līzinga kompānijās, muitā, darboties kā individuālais komersants vai dibināt uzņēmumu un apkalpot apdrošināšanas kompānijas. Paaugstinot kvalifikāciju un specializējoties šaurākā jomā, eksperts var strādāt Ceļu policijā, kur izvērtē ceļu satiksmes negadījumu apstākļus.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu, nepieciešams Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja izsniegts sertifikāts, kuru var iegūt, nokārtojot speciālu eksāmenu. Tam nepieciešama ar sauszemes transportlīdzekļiem saistīta vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Ja izglītība iegūta ar sauszemes transportlīdzekļiem nesaistītā jomā, tad nepieciešama vismaz triju gadu pieredze eksperta darbā. Eksperta sertifikāts jāpagarina ik pēc trim gadiem un vismaz reizi gadā jāmācās kvalifikācijas celšanas kursos. Izglītības prasības un sertifikācijas nosacījumi ir noteikti 12.04.2005. MK noteikumos nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ja tevi interesē dažādu transportlīdzekļu uzbūve un patīk risināt sarežģītus uzdevumus, iedziļinoties vissīkākajās detaļās, ja nav bail uzņemties atbildību un nemitīgi mācīties, tad uzzini vairāk par šo profesiju Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja mājaslapā www.ltab.lv. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam ekspertam ir nepieciešamas zināšanas gan auto mehānikā, gan elektronikā, ieteicama arī praktiska pieredze automašīnu remontā. Lai labi veiktu eksperta darbu, jāpārzina ne vien automobiļu remonta tehnoloģijas, bet arī to ražošanā izmantoto materiālu īpašības, kā arī transporta līdzekļu un rezerves daļu tirgus, un jāseko līdzi cenu pārmaiņām un jaunākajām tehnoloģijām.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darbā nozīmīgs ir godīgums un objektivitāte, precizitāte un spēja pieņemt lēmumus.
Ja esi skolnieks, tad apsver iespēju iegūt vidējo profesionālo izglītību automehānikā, kur jau laikus iegūsi praktisku pieredzi automobiļu remontā, vai citu ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītu izglītību. Apgūsti svešvalodas, jo liela daļa ekspertam nepieciešamo katalogu un datu bāzu ir dažādās svešvalodās. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs fizikas, matemātikas, politikas un tiesību, ekonomikas un svešvalodu apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad sagatavojies eksāmena kārtošanai sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta iegūšanai. Sertificēšanas prasības ir noteiktas 12.04.2005. MK noteikumos nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”. Lai nokārtotu eksāmenu, nepieciešamas plašas zināšanas automobiļu tehniskajā jomā, jāpārzina arī Civillikums, Krimināllikums, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un citi normatīvie akti, jāprot lietot tehniskie katalogi un datu bāzes, kā arī specializētās datorprogrammas. Lai to visu apgūtu, iespējams mācīties Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālās asociācijas rīkotos kursos, par ko vairāk informācijas meklē mājaslapā www.autoeksperti.lv. Asociācija rīko arī kursus kvalifikācijas celšanai un pieredzes gūšanai ārvalstīs.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

AUTOSERVISA SPECIĀLISTS

AUTOTRANSPORTA INŽENIERIS

IZMEKLĒTĀJS

NOVĒRTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

transportlīdzekļu markas, modeļi, veidi un tehniskie parametri autotransporta tehniskie dokumenti un rokasgrāmatas
fotografēšana datora datu bāzes
auto mehānika un elektronika vieglo un smago automašīnu konstrukcija
transporta līdzekļu rezerves daļu tirgus transportlīdzekļu remonta iekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība precizitāte uzņēmība
savaldība materiālisms* izlēmība
atbildīgums neatlaidība pašapzinīgums
vērīgums saimnieciskums sabiedriskums
apzinīgums darbīgums apķērība
rūpīgums ekstraversija** kritiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt transportlīdzekļu tehnisko terminoloģiju pārzināt transportlīdzekļu tehnisko terminoloģiju svešvalodās
strādāt ar datoru, atrast informāciju datu bāzēs aprēķināt transportlīdzekļa zaudējumus negadījumos
strādāt ar sauszemes transportlīdzekļu bojājumu novērtēšanas tehniskajām rokasgrāmatām fotografēt, lai nodrošinātu transportlīdzekļu bojājumu pareizu attēlojumu
izvērtēt bojājumus un sagatavot protokolu risināt konflikta situācijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv