JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REMONTATSLĒDZNIEKS


Kods: 7233 02


Darba saturs:
Remontatslēdznieks strādā metālapstrādes, mašīnbūves, kokapstrādes vai citos uzņēmumos, kur rūpējas, lai tur esošā tehnika vienmēr būtu darba kārtībā – apstrādā detaļas, izgatavo tās, montē, remontē, pārbauda un regulē ierīces, mehānismus, iekārtas un palīgierīces un veic to apkopi. Pārbauda arī kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismu un ierīču darba kvalitāti.
Ja kāda iekārta vai mašīna nedarbojas, tad remontatslēdznieks vispirms nosaka bojājumu cēloni un, lai veiktu remontu, demontē tās mezglus un mehānismus. Pēc tam labo iekārtu, apstrādā detaļas (notīra, eļļo), nomaina bojātās vai dažkārt izgatavo jaunas detaļas, ja tādu uzņēmumā nav. Pēc remonta samontē iekārtu, regulē to un pārbauda tās darbību.
Ja remontatslēdznieks strādā autoservisā, tad ikdienā viņa darbs ir pārbaudīt automašīnas, diagnosticēt un klasificēt iespējamos defektus. Iegūto informāciju viņš izklāsta meistaram, kurš sastāda automašīnas remonta tāmi un pārrunā to ar klientu. Kad klienta piekrišana remontam ir saņemta, tad vajadzīgos darbus izdara remontatslēdznieks. Ja autoserviss ir neliels, tad viņš var būt arī meistars un mehāniķis.
Remontatslēdznieks darbā izmanto mašīnu un iekārtu rasējumus, tehnoloģiskās kartes, tehniskās pases un raksta remonta dokumentāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Remontatslēdznieks lieto daudzus un dažādus instrumentus, kas atšķiras atkarībā no viņa specializācijas un uzņēmuma, kurā strādā. Galvenokārt strādā ar atslēdznieku instrumentiem – rokas elektriskajiem un pneimatiskajiem, pārnēsājamiem mehāniskiem un montāžas instrumentiem, palīgierīcēm, mērīšanas un kontroles instrumentiem. Izmanto arī dažādus kontroles un mērinstrumentus – bīdmēru, mikrometru, indikatorus, leņķmērus, stūreņus, lekāla lineālus, šablonus, kalibrus. Var strādāt arī ar kontroles instrumentiem, kas pieslēdz iekārtas un mašīnas pie datora un pārbauda to darbību. Darbā lieto arī visus nepieciešamos remontmateriālus (metālu, plastmasu, abrazīvos, smērvielas, lakas, eļļas).


Darba apstākļi:
Remontatslēdznieks darbā lieto eļļas un smērvielas, darba vietā mēdz būt putekļi un troksnis. Darbs galvenokārt ir telpās, taču apstākļi tajās ir atkarīgi no uzņēmuma un nozares, kur viņš strādā (piemēram, metālapstrādes uzņēmumā darba apstākļi būs netīrāki nekā šūšanas uzņēmumā).


Darba iespējas:
Remontatslēdznieks var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves uzņēmumu mehāniskās apstrādes iecirkņos. Arī kokapstrādes uzņēmumos, rūpnīcās, dažādās ražotnēs, autoservisā. Un var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona.


Nepieciešamā izglītība:
Remontatslēdzniekam ir nepieciešama vismaz arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība metālapstrādē. To var apgūt profesionālās izglītības iestādēs. Mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi (pēc pamatizglītības).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehnika un mehāniskas ierīces? Vai patīk izzināt automašīnu uzbūvi, izjaukt tās pa detaļām un likt kopā? Svarīgi, lai būtu interese par savu darbu – mašīnām un tehniku – un lai tu apzinātos, ka iekārtas jāuztur darba kārtībā. Remontatslēdzniekam jābūt ļoti akurātam, atbildīgam, precīzam, centīgam, ļoti svarīgi ir ievērot darba drošības noteikumus. Šai darbā ieteicamas arī svešvalodu zināšanas, jo nepieciešamo informāciju un jaunumus var sameklēt internetā dažādās valodās.
Ja esi skolnieks un zini, ka šī profesija tevi interesē, tad vasaras brīvlaikā meklē darbu uzņēmumā, kur vari strādāt par remontatslēdznieka palīgu. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas un fizikas apguvei. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos, iemācies strādāt ar dažādām mehāniskām ierīcēm un apgūsti mehānismu konstruēšanu. Mācies arī svešvalodas.
Ja esi arodskolas audzēknis, tad mācību praksē izvēlies strādāt ar tehniku saistītos uzņēmumos, lai iegūtu plašākas zināšanas un iepazītu konkrētā jomā izmantojamās iekārtas un ierīces, kā arī lai labāk spētu izvēlēties nākamo darba vietu.
Ja vēlies pārkvalificēties, mācies profesionālās tālākizglītības kursos, kas piedāvā iegūt remontatslēdznieka profesionālo kvalifikāciju.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad mācies remontmateriālu, instrumentu un darbgaldu ražotāju piedāvātos kursos, kur apgūsi jaunākās tehnoloģijas, tehniku un materiālus. Izvēlies arī profesionālās tālākizglītības kursus, kas piedāvā specializēties (piemēram, kuģu remontā u.c.).


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

INSTRUMENTATSLĒDZNIEKS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORS

METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehnikas, ierīču, mehānismu uzbūve un to darbības principi metālapstrāde
matemātika un fizika tehnika, tās remonts
praktisks un precīzs darbs dažādas detaļas, to izgatavošana
konstruēšana darbs ar fizisku slodzi

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība atbildīgums izturība
spēja pielāgoties rūpīgums piesardzība
materiālisms* apķērība precizitāte
prasmīgums disciplinētība sistemātiskums**
praktiskums vērīgums patstāvība
saimnieciskums pacietība kritiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt detaļu, iekārtu rasējumus sastādīt remonta dokumentāciju
plānot un organizēt savu darbu pazīt metāla markas un mācēt to pielietot
strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem strādāt ar metālapstrādes palīgierīcēm un darbgaldiem
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem demontēt, remontēt, montēt, regulēt un pārbaudīt iekārtas un mezglus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv