JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RADIOGRĀFERS


Kods: 2269 11


Darba saturs:
Radiogrāfers strādā ārstniecībā un patstāvīgi veic diagnostiskās radioloģijas, kodolmagnētiskās rezonanses1, pozitronu emisijas tomogrāfijas2 un terapeitiskās radioloģijas procedūras pēc apstiprinātiem medicīnas izmeklējumu protokoliem, nodrošinot optimālu jonizējošā starojuma devu, kā arī pacienta aprūpi. Radiogrāfers atbild par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti, sadarbojas ar radiologiem, medicīnas fiziķiem un citiem nozares speciālistiem. Nodrošina radiologu ar vizuāliem materiāliem un informāciju diagnostikas veikšanai. Radiologs un radiogrāfers strādā komandā ciešā sadarbībā.
Pieņemot pacientus, radiogrāfers vispirms noskaidro, kāda izmeklēšana ir nepieciešama, un sagatavo kabinetu attiecīgajai procedūrai. Pēc tam tai sagatavo arī pacientu, sniedz viņam nepieciešamo informāciju un veic izmeklējumu vai terapeitisko procedūru. Radiogrāfers veic gan kodolmagnētisko rezonansi, datortomogrāfiju un angiogrāfiju3, gan rentgena izmeklējumus (caurskates, uzņēmumus un fluorogrammas) un radionuklīdās diagnostikas procedūras, kad organismā tiek ievadītas radioaktīvās vielas – izotopi. Viņam jāpārzina visi protokoli un projekcijas, lai kvalitatīvi varētu veikt izmeklējumu un pielietot tehniskos parametrus klīniskām vajadzībām. Tā kā jāstrādā ar augstas bīstamības iekārtām, tad viņam jāraugās, lai darbs vienmēr noritētu saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem un drošības prasībām.
Radiogrāfers izvērtē un izvēlas nepieciešamās datorprogrammas, protokolus, tehniskos attēla parametrus pēc iespējas kvalitatīvāka attēla ieguvei un pēcapstrādei. Tāpat viņš veic attēlu rekonstrukciju un pēcapstrādi, lai tie atbilstu klīniskajai situācijai – iegūst trīsdimensiju, multiplanārās (MPR), maksimālās intensitātes (MIP) attēlu rekonstrukcijas. Radiogrāfers elektroniski uzglabā datus, arhivē, pārsūta, izdrukā un atjauno tos.
Atsevišķos gadījumos viņš strādā arī ārpus medicīnas iestādes, piemēram, mamogrāfiskie izmeklējumi tiek veikti visā Latvijā, lai tos nodrošinātu arī sievietēm, kuras nevar atļauties vai nespēj nokļūt medicīnas iestādē.
Radiogrāfers sniedz pacientam arī morālu atbalstu un padomus, sadarbojas ar ģimeni viņa atveseļošanās veicināšanai. Viņš var ne tikai pieņemt pacientus izmeklējumu laikā, bet arī organizēt pierakstu pie ārsta.

1 Kodolmagnētiskā rezonanse – vizuālās izmeklēšanas metode augstas izšķirtspējas visdažādāko orgānu un ķermeņa daļu attēlu iegūšanai, kas ļauj precīzi noteikt diagnozi.


2 Tomogrāfija – rentgendiagnostikas metode, ar kuru iegūst izmeklējamā objekta atsevišķu slāņu attēlu.


3 Angiogrāfija – asinsvadu rentgenogrāfija, lietojot kontrastvielu.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Radiogrāfers var strādāt ar digitālās rentgenogrāfijas, magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas iekārtām un palātas rentgeniekārtām, DEXA (osteodensitometrijas izmeklējumu aparātu, ar kuru nosaka kaulu masas blīvumu), dentālo rentgenogrāfu, radionuklīdās diagnostikas iekārtām un citām ierīcēm, kuras saistītas ar rentgenogrāfiju. Lieto arī datoru, dažādas katrai iekārtai atbilstīgas datorprogrammas un radiācijas mērītājus.


Darba apstākļi:
Radiogrāfera darbs norit radioaktīvā starojuma bīstamības apstākļos, tāpēc viņam stingri jāievēro darba drošības noteikumi, lai saņemtu pēc iespējas mazāku starojuma devu. Arī tehnika un darba telpas ir būvētas pēc stingriem drošības tehnikas noteikumiem, tāpēc ikdienā viņš saņem niecīgas radiācijas devas. Taču ik pēc noteikta laika viņam ar dozimetru obligāti jāpārbauda radiācijas līmenis savā organismā un regulāri jāpārbauda arī veselība. Radiogrāfers strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr nereti nākas strādāt virsstundas vai doties izbraukumos pa visu Latviju. Darbs prasa lielu emocionālo slodzi, ik dienu sastopoties ar ļoti slimiem cilvēkiem un redzot dažādas emocijas un pārdzīvojumus.


Darba iespējas:
Radiogrāfers strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs. Var specializēties kādas noteiktas procedūras veikšanā, piemēram, diagnostikas radiogrāfijā, staru terapijā, radionuklīdajā diagnostikā un citos.


Nepieciešamā izglītība:
Pēc vidusskolas topošajam medicīnas darbiniekam ir iespēja trīs gadu laikā iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, apgūstot radiologa asistenta specialitāti. Šāda izglītība ļauj strādāt par radiologa asistentu rentgenogrāfijas jomā. Tas ir priekšnoteikums, lai varētu turpināt mācības un četru gadu laikā iegūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un radiogrāfijas speciālista kvalifikāciju. Šī izglītība dod iespēju strādāt plašākā jomā ar dažādām medicīnas iekārtām – magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas, radionuklīdās diagnostikas un citām.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi līdzjūtīgs, iecietīgs un spēj uzklausīt cilvēkus? Vai tevi interesē medicīna, datorzinības un tehnika? Vai vēlies strādāt medicīnā un palīdzēt cilvēkiem? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi – plānot savu darbu, pieņemt lēmumus? Radiogrāfera profesijā tev noderēs pacietība, izturība un spēja izskaidrot sarežģītas lietas vienkāršiem vārdiem, kā arī emocionālā stabilitāte, prasme saprasties ar dažādiem cilvēkiem un māka iejusties neordinārās situācijās, vienlaikus saglabājot vajadzīgo distanci. Būtiska ir arī spēja operatīvi rīkoties un saglabāt mieru kritiskos un sarežģītos brīžos.
Ja esi skolnieks un tevi saista medicīna, tad interesējies par medicīnas diagnostikas iekārtām, lasot rakstus un slimniekiem domāto informāciju diagnostikas centru mājaslapās. Tā iegūsi priekšstatu, kādu slimību diagnostikai iekārtas izmanto, kāda ir diagnostikas procedūra un cik tās ir nozīmīgas daudzu smagu slimību atklāšanā. Ja ir iespēja, aprunājies ar kādu radiogrāferu tuvākajā medicīnas iestādē. Izvērtē, vai esi gatavs strādāt darbu, kur uzmanīgi jāseko arī paša veselībai. Skolā īpašu uzmanību pievērs bioloģijai, veselības mācībai, ētikai, psiholoģijai, fizikai, datorzinībām un svešvalodām. Valodu zināšanas būs īpaši svarīgas gadījumos, ja vēlēsies studijas turpināt ārpus Latvijas.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev jau ir pirmā līmeņa augstākā medicīnas izglītība kādā citā specialitātē, tad Latvijas Universitāte piedāvā atsevišķi mācīties kursos, kuri iepriekš nav apgūti un ir vajadzīgi radiogrāfera diploma iegūšanai. Ja esi ieguvis radiologa asistenta kvalifikāciju, tad pārkvalificēties par radiogrāferu būs vieglāk.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, interesējies par studiju iespējām maģistrantūrā. Latvijā šādas studijas pagaidām nav pieejamas, taču pirmā un otrā līmeņa studijās iegūtās zināšanas ļauj mācīties jebkur Eiropā. Radiogrāferiem tiek piedāvāti arī dažādi kvalifikācijas celšanas kursi, mācības darbam ar jaunākajām iekārtām, konferences un semināri.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ĢIMENES ĀRSTS

NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS ĀRSTS

RADIOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

medicīna, radioloģija medicīnas procedūras
cilvēka anatomija un fizioloģija radioloģiskā diagnostika un terapija
datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse radiācijas drošība radioloģiskās diagnostikas izmeklējumos
veselības aprūpes organizēšana bioloģija, ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

līdzjūtība atturīgums empātija*
pielāgošanās spēja centība pacietība
analītiskums zinātkāre taktiskums
labestība precizitāte uzstājība
stabilitāte lietišķums atbildīgums
piesardzība vērīgums apķērība

*empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties radioloģijas iekārtās veikt pacienta aprūpi
atbilstīgi reaģēt ārkārtas situācijās ievērot drošības noteikumus
strādāt komandā izturēt spriedzi un intensīvu darbu
pārzināt diagnostiskās radioloģijas metodes darboties ar diagnostiskās radioloģijas datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv