JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORS


Kods: 8160 01


Darba saturs:
Pārtikas produktu ražošanas operators kontrolē šo produktu ražošanas procesu, kā arī novērtē, vai gala produkts atbilst standartiem. Neskaidrību gadījumā piesaista laboratorijas speciālistu.
Pirms darba sākšanas operators iedarbina, novērtē un pārbauda pārtikas ražošanas iekārtu, vai tā ir darba kārtībā. Sagatavo darbam nepieciešamos instrumentus, palīgmateriālus, pārbauda izejvielu kvalitāti un iepilda tās iekārtā. Ja nepieciešams, pirms tam tās sagatavo. Tāpēc operatoram jāpārzina izejvielu dozēšanas un sagatavošanas pamatprincipi. Tad izvēlas tehnoloģiskajai iekārtai atbilstīgu programmu un uzrauga, lai tā precīzi darbotos. Nepieciešamības gadījumā regulē programmas parametrus tiem pieļaujamās robežās atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, no gaisa temperatūras un mitruma līmeņa, ražojamā produkta temperatūras un konsistences.
Maiņas beigās operators ar speciālām tīrāmām salvetēm un lāpstiņu ar rokām notīra iekārtu un tās apkārtni, bet hermētiskās iekārtas skalo un tīra ar karstu ūdeni vai tvaiku. Ar rokām tīrāmās iekārtas pēc tam ieziež ar pārtikas eļļas emulsiju.
Lai varētu laikus pamanīt iepriekšējos pārtikas produktu ražošanas posmos pieļautās kļūdas, kas var apgrūtināt ražošanas procesu, operatoram jāpārzina ne tikai darba posms, kuru viņš veic, bet viss kopējais ražošanas process, un visā darba gaitā rūpīgi jāievēro higiēnas prasības un iekārtu ekspluatācijas noteikumi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pārtikas produktu ražošanas operatoram jāvalkā speciāls tērps, cepurīte un halāts, nedrīkst darba laikā valkāt dažādus aksesuārus (rotaslietas, mākslīgos nagus). Atkarībā no darba apstākļiem jālieto specifiski aizsarglīdzekļi – austiņas vai retos gadījumos arī sejas maska. Viņa darba svarīgākais instruments ir dators, ar kuru kontrolē iekārtu, un lāpstiņa, ar kuras palīdzību pārvieto ražojamo produktu.


Darba apstākļi:
Darbs norit rūpnīcā ar pārtikas tehnoloģijas iekārtām. Darbadiena visbiežāk jāpavada, stāvot kājās. Atsevišķos ražošanas posmos darbs saistīts ar paaugstinātu trokšņu līmeni, arī ar paaugstinātu gaisa temperatūru vai gaisā esošām putekļveida daļiņām (piemēram, pūdercukurs, riekstu malšanas putekļi). Darba laiks parasti ir astoņu stundu darbadiena un galvenokārt noris maiņās.


Darba iespējas:
Pārtikas produktu ražošanas operators var strādāt pārtikas ražošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Pārtikas produktu ražošanas operatoram nepieciešama vidējā profesionālā vai vidējā vispārējā izglītība. Mācību ilgums vidējās profesionālās izglītības programmā ir četri gadi (pēc pamatizglītības iegūšanas).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Pārtikas produktu ražošanas operatoram jāpiemīt augstai atbildības izjūtai un precizitātei. Nepieciešams apzinīgums, apķērība un izpalīdzība, jo darbs norit komandā. Jāpārzina speciālās tehnoloģiskās iekārtas, ar kurām strādā. Svarīga ir spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, lai varētu operatīvi veikt nepieciešamās pārmaiņas ražošanas iekārtas programmā. Vajadzīga arī laba atmiņa, jāzina no galvas vissvarīgākā informācija par katru produktu, kā arī jāspēj atrast tehnoloģiskajā instrukcijā attiecīgajā brīdī nepieciešamie apraksti. Tā kā šīs instrukcijas galvenokārt ir valsts valodā, labi jāzina latviešu valoda. Šajā profesijā stingri jāievēro sanitārās normas.
Ja esi skolnieks, ierosini organizēt klases ekskursiju uz kādu pārtikas ražošanas uzņēmumu, uzzini vajadzīgo par darbu tajā, novēro darba apstākļus. Piedalies ēdiena gatavošanā mājās, izmēģini sarežģītāku ēdienu pagatavošanu pēc receptes. Tas radīs izpratni par darbu secību un dažādu produktu un izejvielu īpašībām. Skolā pievērs uzmanību bioloģijai, ķīmijai un mājsaimniecībai.
Ja esi students un vēlies pārkvalificēties, pārtikas produktu ražošanas operatora darbā nepieciešamās pamatzināšanas iespējams apgūt kursos vai pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad iespējams mācīties augstākā līmenī un iegūt, piemēram, pārtikas pārstrādes speciālista, pārtikas kvalitātes speciālista, pārtikas tehnologa profesionālo kvalifikāciju.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES SPECIĀLISTS

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

MAIZES CEPŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pārtikas ražošanas instrumenti un mehānismi tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, uzkopšanas veidi
sistemātisks* darbs pārtikas produktu veidi un kvalitāte
tehnoloģiskās iekārtas, to ekspluatācija pārtikas ražošanas aktualitātes
bioloģija, ķīmija pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija

*sistemātisks – darbs, kurā kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā

Man raksturīgas šādas īpašības:

pielāgošanās spēja piesardzība atbildīgums
akurātums saimnieciskums kārtīgums
lietpratība neatlaidība taupība
godīgums apķērība centība
materiālisms* disciplinētība savaldība
izpalīdzība rūpība izpildīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzkopt, ievērot tīrību un personīgo higiēnu iegaumēt nepieciešamo informāciju
precīzi izpildīt uzdevumus, ievērot noteikumus ātri uztvert tehnoloģiju instrukcijas
pieņemt pārdomātus lēmumus apkalpot tehniskas iekārtas
ievērot darba drošības noteikumus sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv