JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS1

1 PROFESIJU GRUPA „PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI” 8143 UN „PAPĪRA MASAS SAGATAVOŠANAS UN PAPĪRA RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI” 8171.

Darba saturs:
Papīra ražošanas iekārtu operators darbojas ar iekārtām, kas ražo kvalitatīvu papīru un papīra izstrādājumus, piemēram, zīmēšanas un akvareļu papīru, melno zīmēšanas papīru, palielinātas izturības maisu papīru, preču iesaiņošanas papīru, papīra čaulas un citus. Ar šo iekārtu palīdzību operators slapju papīra masu pārvērš papīrā, žāvē to, izlīdzina, satin un sagriež. Viņa uzdevums ir arī sagatavot sveķu šķīdumu, vadīt impregnēta papīra ražošanu, kā arī strādāt ar iekārtām, kas izlīdzina papīra virskārtu un piedod tai spīdumu, arī līmē papīru vai gatavo no tā masas, piemēram, glāzītes vai aploksnes.
Uzsākot darbu, papīra ražošanas iekārtu operators saņem informāciju par produkta veidu, kas
būs jāražo. Atbilstīgi tai sagatavo nepieciešamos izejmateriālus un iestata ražošanas iekārtu – precīzi nostāda zobratus un ieprogrammē iekārtu tā, lai izstrādājums iegūtu nepieciešamo struktūru, biezumu, platumu, garumu un formu.
Parasti papīra ražošanas iekārta jeb ražošanas līnija sastāv no vairākām daļām – sieta, preses un žāvēšanas daļas, kā arī no uztinēja. Katrā daļā viens iekārtas operators atbild par noteiktu ražošanas posmu. Pirms iekārtas ieslēgšanas operators pārbauda, vai žāvēšanas daļā neatrodas svešķermeņi, vai tās cilindru kasīkļi ir pacelti utt., bet preses daļā izlīdzina un nostiepj tūbas, nolaiž virsējos veltņus, atver ūdens ventili uz sprauslu cauruli un veic citas darbības, savukārt sieta daļā padod ūdeni visām sprauslām, pārbauda sieta gaitu, nostiepumu, palaiž centrbēdzes, vakuuma un virzuļsūkņus un ieslēdz uztinēju.
Ražošanas gaitā iekārtu operators regulāri uzrauga papīra ražošanas iekārtas darbu, izvērtē, vai visas tās daļas darbojas pareizi – vai papīra masa tiek piegādāta atbilstīgā daudzumā, vai riņķūdens un papīra masa uz sieta plūst pēc prasībām, vai žāvēšanas cilindri ir vajadzīgajā temperatūrā un vienmērīgi sasilst, vai dzesētājā ir vajadzīgā temperatūra, vai preses daļa ir noregulēta pēc ražojuma īpatnībām, vai papīra lentei ir pareizais nostiepums, vai ventilācijas iekārta darbojas atbilstīgi prasībām, vai papīrs tiek pareizi ievadīts un vienmērīgi uztīts uz tītnēm u.c. Operators pārbauda, vai papīra kvadrātmetra svars atbilst vēlamajam un vai saražotais produkts atbilst produktam izvirzītajām kvalitātes prasībām.
Kad papīrs ir satīts ruļļos, ražošanas iekārtu operators kontrolē tā sagriešanu loksnēs, vienlaikus skaitot sagriezto lokšņu skaitu. Ja to izmērs neatbilst vajadzīgajām prasībām, tad operators precīzi nostāda zobratus un iestata iekārtu tā, lai izstrādājums iegūtu vajadzīgo garumu un platumu. Kad noteiktais lokšņu skaits ir sagriezts, operators izņem no mašīnas pilno paleti un ievieto jaunu, bet sagrieztās loksnes iesaiņo plēvē.
Lai darbdienas beigās iekārtu izslēgtu, papīra ražošanas iekārtu operators veic rindu secīgu darbību, sākot ar papīra masas padeves pārtraukšanu un beidzot ar ūdens padeves noslēgšanu. Tad noskalo sieta galdu, izmazgā visus masas sūkņus, apskata un pārbauda blīvslēgus, notīra spiedes daļu, aptur un notīra žāvēšanas daļu, aptur uztinēja darbību u.c. Kad iekārta ir pilnībā izslēgta, operators rūpīgi notīra ne tikai pašu iekārtu, bet arī visu ražošanas telpu (aizvāc sauso un slapjo produktu brāķus, notīra griestus, nosūkšanas šahtu, aizsargapvalku u.c.).
Ja iekārta darba gaitā ir salūzusi, tad papīra ražošanas iekārtu operators savas kompetences robežās veic tās remontu vai aizstāj bojāto rezerves daļu ar jaunu. Ja iekārtas bojājumi ir nopietnāki, tos novērš iekārtas mehāniķis.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators izmanto dažāda veida atslēgas iekārtu regulēšanai, temperatūras mērītāju, mērlenti un datoru.


Darba apstākļi:
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā telpās, kurās ir īpašs mikroklimats un temperatūra, kas ļauj tehnoloģiski izgatavot kvalitatīvu produktu. Ražošanas procesā ir dzirdams arī specifisks troksnis un žāvēšanas iekārtas rada nelielus izgarojumus. Šo iekārtu operatori parasti strādā maiņu darbu, divpadsmit stundu vienā maiņā, taču to sadalījums pa dienām vai naktīm ir atkarīgs no pasūtījuma. Darba intensitāte un varbūtējais darbs nakts maiņās ir atkarīgs no pasūtījumu skaita un apjoma.


Darba iespējas:
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators var strādāt papīrfabrikās vai uzņēmumos, kas nodarbojas ar papīra izstrādājumu ražošanu no jau sagatavota papīra.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru, ir nepieciešama vismaz pamatizglītība, bet ieteicama arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība inženiermehānikā. Studiju ilgums pēc pamatskolas – četri gadi. Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtas ir dažādas, tāpēc jaunie darbinieki mācās pie pieredzējušiem meistariem.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darbs ar tehniskām iekārtām un padodas tās gan precīzi noregulēt, gan vajadzības gadījumā arī salabot? Varbūt tevi interesē papīra ražošanas tehnoloģijas? Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jāpārzina ražošanas iekārtu uzbūve un darbības principi, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumi. Viņam jāspēj strādāt ilgstoši un sistemātiski, kā arī sadarboties ar kolēģiem. Viņam jābūt uzmanīgam, rūpīgam, precīzam, pacietīgam un apdomīgam.
Ja esi skolnieks, tad atrodi tevi interesējošo uzņēmumu un piesakies par ēnu profesionālajā orientācijas pasākumā Ēnu dienas. Tāpat vari lūgt skolotājai noorganizēt ekskursiju uz kādu no uzņēmumiem, kas ražo papīra un papīra izstrādājumus, piemēram, Līgatnes papīrfabriku. Skolā cītīgi mācies fiziku, ķīmiju un matemātiku.
Ja esi students kādā no papīra ražošanas nozarē vajadzīgām profesijām, tad vari meklēt papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora darbu, kas ļaus tev izprast ražošanas procesu no pašiem pamatiem. Pabeidzot studijas, varēsi pretendēt uz, piemēram, papīra tehnologa amatu.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tas nav grūti izdarāms. Piesakies darbā uz brīvajām vakancēm un darba vietas organizētajā mācību kursā nepieciešamās zināšanas apgūsti profesionālu meistaru vadībā. Papildus vari iepazīties arī ar internetā pieejamo informāciju par papīra un papīra izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju un neskaidros jautājumus uzdot pieredzējušiem kolēģiem.
Ja vēlies padziļināt zināšanas šajā nozarē, tad vari lasīt specializēto literatūru vai arī turpināt mācības un iegūt augstāko izglītību. Vari mācīties profesionālās izaugsmes kursos, lai apgūtu inovatīvus paņēmienus papīra izstrādājumu izgatavošanā un papīra pielietojumā (papīra dekoratīvo griešanu, perforēšanu, reljefa veidošanu, dekupāžu, dažādu dekoratīvo papīru pielietošanas iespējas), kas var būt noderīgi papīra izstrādājumu klāsta paplašināšanai uzņēmumā.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

LĪMĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

REPROIEKĀRTAS OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, fizika, matemātika papīra izgatavošanas vēsture un tradīcijas
papīra ražošanas tehnoloģijas sistemātisks* un praktisks darbs
ražošanas iekārtu uzbūve un darbības principi iekārtu remonts
papīra apstrādes dažādās tehnikas papīra un tā pielietojuma veidi

*sistemātisks – darbs, kurā kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums pielāgošanās spēja vērīgums
precizitāte stabilitāte materiālisms**
patstāvība sistemātiskums* piesardzība
praktiskums apzinīgums racionalitāte***
taupība neatlaidība uzņēmība
veiklība apdomība sabiedriskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt un pielietot ražošanas procesa tehnoloģiju regulēt un remontēt tehniskas iekārtas
strādāt noteiktā tempā ievērot darba drošības noteikumus
lasīt ražošanas iekārtu tehnisko dokumentāciju un izprast iekārtas darbības principus izmantot papīra apstrādes tehnikas (dekoratīvo griešanu, perforēšanu, reljefa veidošanu u.c.)
racionāli organizēt darbu izvērtēt produkta kvalitāti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv