JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MUITAS BROKERIS


Kods: 3311 36


Darba saturs:
Muitas brokeris ir starpnieks starp valsti un kravas īpašnieku, kurš vēlas kādu kravu ievest vai izvest no valsts. Brokera uzdevums ir nodrošināt visas paredzētās muitošanas darbības un veikt normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. Viņa darbība un pienākumi ir noteikti 18.03.2004. likumā “Muitas likums”.
Muitas brokeris ar kravu saistītos dokumentus noformē ātri un profesionāli, tāpēc bieži uzņēmumi vai privātpersonas ar muitošanu saistītās darbības uztic viņam, kaut varētu tās veikt paši. Muitas brokera pakalpojumi samazina kravu muitošanas ilgumu un nereti uzlabo sadarbību starp kravu īpašniekiem un muitas darbiniekiem. Lielākoties brokera klienti ir Latvijas uzņēmēji, retāk privātpersonas.
Sadarbības sākumā muitas brokeris ar klientu noslēdz līgumu par pārstāvniecību un saviem uzdevumiem. Pēc tam nosaka muitojamo preču apjomu, atbilstīgi tam aprēķina nepieciešamā galvojuma apmēru un veic visas tehniskās, juridiskās un finanšu darbības, kas saistītas ar preču pārvešanu pāri muitas robežai. Nosaka arī kārtību, kādā veicami norēķini ar klientu, noformē preču apdrošināšanu un veic citas darbības, kas saistītas, piemēram, ar preču uzglabāšanas organizēšanu, klienta informēšanu vai dokumentu iesniegšanu.
Atkarībā no līgumā noteiktajiem uzdevumiem muitas brokeris var iesaistīties galvenokārt dokumentu noformēšanā vai arī sekot līdzi visiem kravas transportēšanas posmiem. Ja ir iesaistījies visos posmos, tad pārbauda, vai kravas saturs atbilst dokumentos norādītajam, un nesakritību gadījumā iesaista muitas darbiniekus. Muitas brokerim ir tiesības pašam pārbaudīt kravu, tomēr lielākoties viņi to nedara.
Strādājot ar kravu, muitas brokeris uzzina maksimāli daudz informācijas par to – pats vai ar muitas deklarantu palīdzību pārbauda tās kodu, izpēta, vai dokumentos nav kļūdu, vai tie atbilst kravai, vai ir visi vajadzīgie preču sertifikāti. Pēc tam noformē visus nepieciešamos dokumentus un deklarācijas, ja vajadzīgs, sagādā sertifikātus, piemēram, preču izcelsmes, kvalitātes atbilstības utt.
Muitas brokerim vienmēr jāzina, kuras preces atļauts vai aizliegts ievest un kādi dokumenti to ievešanai nepieciešami. Šos dokumentus, atļaujas un sertifikātus var sagādāt pats klients vai arī attiecīgos pienākumus var uzticēt muitas brokerim.
Tāpat brokeris rūpējas par nepieciešano maksājumu veikšanu. Klients var lūgt sākumā muitas maksājumus veikt brokeru uzņēmumam. Bet, ja brokeris ir uzņēmies kravas noformēšanu, tad viņa pienākums ir ne tikai aprēķināt nodokļus, bet arī tos visus nomaksāt.
Muitas brokerim jāpārzina muitas kravas pavaddokumenti un jānoformē tie attiecīgajai muitas kravai. Ja viņš sastopas ar kādiem nestandarta gadījumiem vai līdz šim nebijušām atmuitojamām precēm, tad noteikti jākonsultējas valsts institūcijās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Muitas brokeris ikdienā galvenokārt lieto biroja tehniku un strādā ar speciālām programmām, piemēram, deklarēšanas un riska analīzes programmām. Noderīga ir arī automašīna, lai ātrāk aizbrauktu uz iestādēm, biroju un muitas punktiem, kā arī jābūt tālrunim operatīvai saziņai ar klientu un valsts institūcijām.


Darba apstākļi:
Muitas brokera darbs noris gan birojā, gan dažādās iestādēs, kārtojot dokumentus. Tāpat viņa uzdevums var būt rūpīgi sekot kravas stāvoklim. Tādā gadījumā viņš daudz pārvietojas, jo jādodas uz noliktavām, ostām, kravas pārkraušanas vietām un jāseko līdzi kravas pārbaudei. Brokera darbs pārsvarā ir normēts, taču klienta uzdevumā viņam nākas strādāt arī jebkurā citā laikā, kad pienāk krava. Darbs ir intensīvs, bez tam ir ļoti grūti prognozēt tā apjomu kādā konkrētā periodā. Brokeris strādā paaugstināta stresa apstākļos, jo lielākoties darbojas ar lielām un vērtīgām kravām. Viņa darba temps un kvalitāte var ietekmēt klienta uzņēmuma darbību, tāpēc jābūt rūpīgam un precīzam.


Darba iespējas:
Muitas brokeris var strādāt uzņēmumos, kuri piedāvā muitas brokera pakalpojumus.


Nepieciešamā izglītība:
Minimālās prasības muitas brokera izglītības līmenim – vidējā izglītība, taču, lai strādātu šajā profesijā, nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja un kursos iegūts sertifikāts, kas atļauj cilvēkam strādāt muitas brokeru firmā. Sertifikātu izsniedz uz trim gadiem, pēc tam, veicot papildu mācības, tas jāatjauno. Muitas brokera profesionālo kvalifikāciju iespējams apgūt arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā (mācību ilgums divi gadi), pēc tam mācības var turpināt bakalaura profesionālajā studiju programmā. Ļoti bieži par muitas brokeriem strādā cilvēki ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs, finansēs vai ekonomikā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
šodien Vai esi sabiedrisks un spēj darboties vienlaikus ar lielu informācijas daudzumu un skaitļiem? Ja vēlies strādāt par muitas brokeri, tev nepieciešama neatlaidība, vērīgums, stingrība un spēja izteikt un aizstāvēt savu neatkarīgo spriedumu. Brokerim nemitīgi jāseko līdzi jaunumiem likumdošanā, jābūt precīzam un jākontrolē viss, kas notiek ar kravu. Muitas brokeris darbojas gan klienta, gan valsts interesēs, tāpēc svarīgas ir labas saskarsmes prasmes, kas palīdz risināt arī nesaprašanos un konfliktus. Ja tev piemīt šīs rakstura īpašības un interesē finanses, ekonomika, loģistika, likumdošana, un vēlies visas šīs zināšanas izmantot savā darbā, tad muitas brokera profesija ir tev piemērota.
Ja esi skolnieks, apmeklē atvērto durvju dienas mācību iestādēs, kur var apgūt muitas brokera profesiju, apmeklē Ēnu dienas uzņēmumos, iepazīsties ar Muitas likumu un nodokļu likumdošanu. Skolā īpašu vērību pievērs ekonomikas, matemātikas, informātikas un svešvalodu apguvei. Viens no galvenajiem muitas brokera uzdevumiem ir iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem un to aizpildīšana, tāpēc trenē prasmi iedziļināties detaļās, precizitāti un metodiskumu.
Ja esi students, tad atceries, ka muitas brokerim vajadzīgas ļoti plašas zināšanas un tās nepārtraukti jāpapildina. Pēc izglītības iegūšanas, lai saņemtu brokera sertifikātu, ir nepieciešama darba pieredze. Tāpēc jau laikus meklē prakses vietas vai muitas brokera asistenta darbu. Iepazīsties ar Muitas likumā noteiktajām prasībām muitas brokerim un interesējies par kursiem Latvijas Loģistikas asociācijā vai tās mājaslapā www.lla.lv.
Ja vēlies pārkvalificēties, būtu vēlama darba pieredze grāmatvedībā, finansēs, ekonomikā, loģistikā, jurisprudencē vai kādā citā profesijā, kas noder muitas brokera darbā. Mācies kursos šīs profesijas kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai. Iepazīsties ar Muitas likumā noteiktajiem nosacījumiem par muitas brokera atļaujas saņemšanu, ko izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt mācības augstāka līmeņa izglītības programmā, mācīties kursos, piemēram, grāmatvedībā, jurisprudencē vai speciālos tālākizglītības kursos muitas brokeriem. Tāpat dodies uz semināriem un informatīviem pasākumiem, kādus nereti rīko jaunu likuma normu pieņemšanas gadījumā Valsts ieņēmumu dienests un citi. Vari specializēties darbam par ekspeditoru, kuģu aģentu vai līdzīgā profesijā.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

BROKERIS

APDROŠINĀTĀJS

MUITAS EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

likumdošana aprēķini
ekonomika un finanses muitas dokumenti, likumdošana
preču muitošana darbu kontrole un organizācija
plānošana un stratēģiskā domāšana labas sadarbības veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība optimisms racionalitāte**
sabiedriskums ekstraversija* vērīgums
pašapziņa entuziasms precizitāte
enerģiskums disciplinētība neatkarība
izlēmība apdomība strādīgums
vēlme dominēt neatlaidība organizatora spējas

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sagatavot juridiskos un finanšu dokumentus konsultēt finanšu un likumdošanas jautājumos
orientēties likumdošanā un pielietot darbā normatīvos aktus sadarboties ar atbildīgajām valsts iestādēm
plānot, kontrolēt un organizēt operatīvi risināt sarežģītus jautājumus
veikt aprēķinus organizēt muitošanas procesu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv