JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSAIMNIECĪBAS LABORANTS


Kods: 3143 04


Darba saturs:
Mežsaimniecības laboranta darba uzdevumi ir mežu mērīšana un to augšanas uzraudzība, kā arī darbs mežu apsekošanā un augu kultūru laboratorijā, kur augus pavairo.
Mežu apsekošanā mežsaimniecības laboranta darbs ir sezonāls – lauku darbi mērāmajā teritorijā jāveic galvenokārt vasarā. Tie visi ir saistīti ar uzmērīšanu – noteiktā teritorijā vai
parauga laukumā augošos kokus saskaita, izmēra to augstumu, diametru, koka vecumu un noskaidro citus parametrus atkarībā no konkrētā projekta mērķa un prasībām (piemēram, ja mežsaimniecības laborantam jāsalīdzina koku attīstība meliorētās vai nemeliorētās
meža teritorijās, tad tos uzskaita, ar speciālām ierīcēm izmēra parametrus, nosaka gadskārtu platumu un pēc tam visus mērījumus precizē laboratorijā). Visus datus mežsaimniecības
laborants ievada datorā un primāri apstrādā, piemēram, izdara kādus sākuma aprēķinus. Koksnes pētīšanai mežsaimniecības laborants ar speciālām iekārtām nosaka tās stiprumu,
blīvumu un mitrumu. Savukārt meža sēklu kontroles laboratorijā pārbauda sēklu vidējo masu un dīdzību, laboratorijas apstākļos mēģina tās izdiedzēt. Mežsaimniecības laborants
var pārbaudīt arī kokapstrādes produktu, visbiežāk mēbeļu, izturību un kvalitāti, medību trofeju kvalitāti, nomedīto dzīvnieku vecumu un citas ar uzraugāmiem meža augiem un dzīvniekiem saistītas lietas.
Augu kultūru laboratorijā strādājošs mežsaimniecības laborants veic augu mākslīgai pavairošanai nepieciešamos sagatavošanas darbus un šo procesu uzrauga. Vispirms sagriež gabaliņos spraudeņus un
no noteiktām ķīmiskām vielām sagatavo augu barotni1. Pēc tam liek augu gabaliņus kolbās un vēlāk barotnē. Šādā veidā laborants rūpējas par augu augšanas
pirmo stadiju laboratorijas siltumnīcā. Iespējams, ka viņš pārrauga tikai vienu no audzēšanas posmiem, taču jāorientējas visos.Mežsaimniecības laboranta darbs ir sistemātisks2, jo noteiktā laikā
(piemēram, apsei ik pēc četrām nedēļām) visas aprakstītās pavairošanas procedūras jāveic atkārtoti. Jaunos dzinumus pēc tam stāda augsnes substrātā īpaši pielāgotās siltumnīcās un rūpējas par to augšanai
piemērotiem apstākļiem. Tā kā stādi ir ļoti maziņi, tad laboranta darbs ir samērā piņķerīgs, prasa rūpību un uzmanību. Mežsaimniecības laboranta pienākums ir arī uzturēt laboratoriju kārtībā –
viņš rūpējas par lietoto trauku un iekārtu dezinficēšanu un sterilas vides uzturēšanu. Gan mežu apsekošanā un koksnes pētniecībā, gan augu pavairošanā mežsaimniecības laborants
darbojas ar jau iepriekš izstrādātām metodēm, tomēr katrā laboratorijā un arī konkrētām augu sugām jāpielāgo labākais variants, bet reizēm pašam jāatrod labākās metodes.

1 Vielu maisījums, kas satur visus augšanai nepieciešamos ķīmiskos savienojumus.


2 Darbs, kur kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā un secībā.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsaimniecības laborants mežu uzmērīšanas darbā lieto speciālas mērīšanas ierīces koku augstuma, attāluma, gadskārtu platuma u.c. mērīšanai, kas mūsdienās pārsvarā ir elektroniskas, tāpēc datus pēc tam viegli ir ievadīt datorā un veikt aprēķinus. Darbā tiek lietots arī cirvis, lāpsta, slīpmašīna, silikons koku ievainojumu apkopšanai. Augu pavairošanas darbā izmanto lielu katlu jeb barotņu vārītāju, arī boksu – īpašu iekārtu dēstu audzēšanai, diedzējamo skapi, kolbas, traukus, svēršanas ierīces, gāzes lampiņu dezinfekcijai, šķēres, skalpeļus. Lieto arī ķīmiskos reaģentus, no kā izgatavo barotni. Laboratorijā mežsaimniecības laborantam jāstrādā sterilos apstākļos, tāpēc tiek lietots speciāls virsvalks


Darba apstākļi:
Mežsaimniecības laborants strādā gan telpās, gan mežā, kur darbs ir sezonāls un pakārtots laika apstākļiem. Savukārt laboratorijā darba apstākļi ir sterili, šādā vidē nedrīkst ilgi uzturēties, tāpēc ik pēc četrām stundām laborants dodas atpūsties. Laboratorijā viņam nākas strādāt ar dažādām ķīmiskām vielām. Mežsaimniecības laborants strādā astoņu stundu darba dienu. Darbs pārsvarā ir individuāls, bet mežā var kopā darboties divi līdz trīs cilvēki (piemēram, viens ņem paraugus, otrs nolasa un pieraksta mērījumus).


Darba iespējas:
Mežsaimniecības laborants var strādāt AS Latvijas Valsts meži, Valsts mežu dienestā, dažādos mežizstrādes uzņēmumos un zinātniskās izpētes iestādēs, kur veic ar mežsaimniecību saistītus pētnieciskos darbus – universitātēs, botāniskajos dārzos, selekcijas stacijās. Par mežsaimniecības laborantu var strādāt jau studiju laikā mācību iestāžu laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Mežsaimniecības laborantam ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds mežsaimniecībā, bioloģijā vai ķīmijā. Laboranta iemaņas iespējams apgūt darba gaitā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk strādāt dabā un it sevišķi mežā? Varbūt tev labi padodas smalki un precīzi veicami darbi? Mežsaimniecības laboranta darbā nepieciešama atbildības izjūta un piesardzība darbā ar ķīmiskām vielām, roku veiklība sīko darbiņu veikšanai un interese par mežu un augu pavairošanu.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē AS Latvijas Valsts meži rīkotās kampaņas un izstādes, iesaisties Meža dienu pasākumos. Vari droši meklēt iespējas vasarā strādāt mežā vai botāniskajā dārzā. Tāpat vari apmeklēt atvērto durvju dienas augstskolās un meklēt papildu informāciju internetā. Skolā centīgi mācies ķīmiju un bioloģiju.
Ja esi students, tad meklē laboranta darbu augstskolā vai kādā no meža pētniecības stacijām, kur gūsi gan praktiskās zināšanas, gan iespējas karjeru vēlāk turpināt meža pētniecībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, dodies uz konkrētu laboratoriju un uzzini, kādas zināšanas un prasmes tev nepieciešamas. Viegli vari pārkvalificēties, ja tev ir medicīnas, bioloģijas vai farmaceita izglītība vai laboranta darba pieredze kādā citā nozarē.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītošanos maģistra studijās, interesējies par jaunākajām tehnoloģijām meža pavairošanā, apgūsti mūsdienu mērierīču specifiku un paplašini savas zināšanas par mežu kopumā.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS

KOKAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

BOTĀNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija un bioloģija darba iespējas laboratorijā
mežsaimniecība un augkopība pētniecisks darbs
selekcija un pavairošana meža zinātne
daba, koki, mežs tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzmanīgums uzņēmība rūpība
precizitāte stabilitāte racionalitāte**
saimnieciskums darbīgums neatlaidība
pastāvība sistemātiskums* veiklība
piesardzība analītiskums pacietība
taupīgums zinātkāre atbildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar laboratorijas instrumentiem ievērot darba drošības un higiēnas prasības
strādāt ar meža diagnostikas instrumentiem strādāt precīzi un sistemātiski
plānot darbu un noteikt prioritātes pārzināt augu pavairošanas tehnoloģijas
veikt aprēķinus un datu analīzi datorā strādāt ar maziem, sīkiem augu paraugiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv