JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METĀLAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶIS


Kods: 7233 16


Darba saturs:
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis galvenokārt apkopj un remontē dažādus mehāniskos darbgaldus, jo ir mācījies mehāniku, mašīnbūvi, pārzina mašīnu mehānismu teoriju un metālapstrādes tehnoloģijas, arī iekārtu tehniskās pases un dokumentāciju, metālapstrādes iekārtu (virpas, frēzmašīnas, mehāniskā zāģa, slīpmašīnu un citas iekārtas) uzbūvi un darbības principus.
Mehāniķis darbā ik dienu regulāri apseko un apkopj mehāniskos darbgaldus, novērtē to stāvokli, ja nepieciešams, izjauc konkrēto metālapstrādes iekārtu, noskaidro, kā tā darbojas, no kā sastāv, kādas ir šīs mašīnas remontēšanas iespējas cehā, un novērš atklātos trūkumus. Pārbauda, vai kāda detaļa nav nodilusi, vai nav izregulējušies kādi mehānismi, vai tehniskie šķidrumi un to daudzums atbilst normatīviem. Ja metālapstrādes iekārtu nepieciešams remontēt, tad mehāniķis bojāto darbgaldu vai konkrētu tā mezglu (detaļu) izjauc, nomaina salūzušās (bojātās, nodilušās) detaļas un samontē darbgaldu no jauna. Pēc tam pārbauda iekārtas darbības precizitāti, pieregulē un ieeļļo to. Ja uzņēmumā ir jaunas, oriģinālas iekārtu detaļas, tad mehāniķis tās var nomainīt pret vecajām, tomēr ļoti bieži viņš vajadzīgās detaļas izgatavo pats. Viņa pienākumos ietilpst arī uzturēt darba kārtībā tehniskajai apkopei un remontam nepieciešamos darba instrumentus un sastādīt visu instrumentu, remonta materiālu un oriģinālo detaļu pasūtījuma sarakstu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis savā darbā izmanto metālapstrādes darbgaldus (virpas, frēzes, slīpmašīnas, urbjmašīnas, metāla griešanas darbgaldus), metināšanas aparātus, dažādas atslēgas skrūvēšanai, mērinstrumentus, griežņus, urbjus, slīpripas. Viņš valkā speciālu darba apģērbu, cimdus, aizsargbrilles vai aizsargmaskas.


Darba apstākļi:
Metālapstrādes iekārtu mehāniķa darba apstākļi ir atkarīgi no tā, kādā uzņēmumā mehāniķis strādā, kādā stāvoklī ir ražošanas telpas (piem., vai ziemā cehs tiek pietiekami apsildīts vai varbūt telpās ir auksts, vai tur lieto putekļu nosūces aparātus). Metālapstrādes iekārtu mehāniķim nākas strādāt telpās, kur ir putekļi, darbā jāpielieto minerāleļļas, smērvielas, kas var radīt alerģiju, tāpēc jārūpējas par veselību. Darbs norit pastiprināta trokšņa un vibrācijas apstākļos.


Darba iespējas:
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis var strādāt metālapstrādes, kokapstrādes un citos ražošanas uzņēmumos, kuros izmanto dažādus darbgaldus. Var strādāt arī autorūpnīcā vai servisā, jo, iegūstot zināšanas par metālapstrādi un mehāniku, viņam ir visas nepieciešamās zināšanas darbam arī citās līdzīgās profesijās un viņš spēj izgatavot ne tikai speciālas detaļas darbgaldiem, bet arī dažādām automašīnām.


Nepieciešamā izglītība:
Metālapstrādes iekārtu mehāniķim ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, ko var iemācīties šā novirziena tehnikumos, koledžās vai arodvidusskolās. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatizglītības).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar metālu? Vai tevi interesē mehānika? Vai patīk izjaukt kādu ierīci, lai izpētītu tās uzbūvi un darbības principus? Vai esi radošs un spēj atrast risinājumus tehniskām lietām?
Metālapstrādes iekārtu mehāniķim jābūt precīzam, pacietīgam un uzmanīgam, īpaši, ja viņš pats izgatavo detaļas. Svarīga ir stingra lietu un detaļu kārtības ievērošana un iegaumēšana, lai pēc tam varētu izjaukto mehānismu samontēt. Viņam nepieciešamas pamatiemaņas virpošanā, frēzēšanā, slīpēšanā, metināšanā, jābūt atslēdznieka prasmēm mehānisma izjaukšanā un salikšanā, īpaši, izgatavojot remonta detaļas. Vajadzētu arī zināt, kāds materiāls ar kādu būtu savstarpēji aizvietojams, pārzināt metāla griešanas aprīkojumu un orientēties ciparu programmas vadības darbgaldos. Vēl labi jāzina darbgaldu uzbūve, to remonts un apkope. Šīs zināšanas vari iegūt studijās, kursos vai praksē, strādājot par mācekli.
Ja esi skolnieks, darbmācības stundās pievērs uzmanību virpošanai, frēzēšanai, slīpēšanai un citiem mehāniskās apstrādes veidiem. Izrādi iniciatīvu un prasi skolotājam pēc iespējas vairāk, kas un kā darbojas. Īpašu uzmanību pievērs arī matemātikai, tehniskajai grafikai un fizikai. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos un mācies dažādu ierīču un mehānismu konstruēšanu. Lasi literatūru un attēlu enciklopēdijas par dažādu mehānismu un ierīču uzbūvi un darbību.
Ja esi arodvidusskolas audzēknis, tad mācību praksē izvēlies doties uz metālapstrādes vai līdzīgiem uzņēmumiem, lai iegūtu plašākas zināšanas, iepazītu konkrētajā jomā izmantojamās iekārtas un ierīces, kā arī lai labāk spētu izvēlēties nākamo darba vietu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies remontmateriālu, instrumentu un darbgaldu ražotāju piedāvātos kursos, kur apgūsi jaunākās tehnoloģijas, tehniku un materiālus. Izvēlies arī profesionālās tālākizglītības kursus, kur piedāvā specializēties, piemēram, kuģu remontā. Mācies svešvalodas, jo tas dos iespēju uzzināt par jaunumiem nozarē internetā dažādās valodās.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

INSTRUMENTATSLĒDZNIEKS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORS

METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKS

REMONTATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehnisku ierīču un mehānismu uzbūve un to darbības principi darbs ar instrumentiem, mehānismu un ierīču remonts
matemātika un fizika kļūdas tehnikas darbībā, to novēršanas iespējas
praktisks un precīzs darbs detaļu konstruēšana un izgatavošana
metālapstrāde automašīnu uzbūve

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība atbildība uzmanība
pielāgošanās spēja rūpība piesardzība
materiālisms* apķērība precizitāte
izturība disciplinētība sistemātiskums**
praktiskums vērīgums patstāvība
saimnieciskums pacietība kritiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt detaļu rasējumus un tehnoloģisko dokumentāciju uzstādīt iekārtas un instrumentus, tos apkopt un remontēt
plānot un organizēt savu darbu vērtēt iekārtu darbību pēc izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem
strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem apstrādāt metālu
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem strādāt patstāvīgi un kolektīvā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv