JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORS


Kods: 7223 24


Darba saturs:
Metālapstrādes darbgaldu operators galvenokārt apkalpo darbgaldus ar ciparu programmas vadību, un viņa galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk izgatavot metāla detaļas, ievērojot instrukcijās vai rasējumos noteiktos parametrus un kvalitāti.
Darbadienas sākumā operators saņem no maiņas meistara vai brigadiera dienā veicamo darbu sarakstu, tad pēc rasējumā vai citā dokumentā norādītā izvēlas sagatavi un programmu. Ja iespējams, to vizuāli pārbauda, sagatavo konkrētās detaļas izgatavošanai nepieciešamos instrumentus, iestata visu vajadzīgo darbgaldā un sāk strādāt. Operatoram darbgalds jāuzrauga un jāapkalpo, piemēram, jānovāc skaidas, kas rodas apstrādes procesā. Detaļas izgatavošanas laikā viņš pārbauda arī tās parametru precizitāti, darbgaldu apstādinot. Kad detaļa gatava, atbrīvo to no skaidām, notīra, ievieto darbgaldā nākamo detaļu un turpina strādāt. Katra izgatavotā detaļa obligāti jāpārbauda, lai tai būtu vajadzīgie parametri un lai viss atbilstu rasējumam vai citiem dokumentiem.
Reizēm operators visu dienu izgatavo detaļas pēc viena parauga, dažkārt programma un instrumenti jāmaina jau pēc dažu detaļu izgatavošanas. Jaunas formas detaļas izgatavošanai operatoram no jauna jāuzstāda darbgalds pēc vajadzīgajiem parametriem, ieskaitot instrumentu izvēli un iestatīšanu, programmas izvēli un iestatīšanu.
Prasme programmēt darbgaldus operatoram nav obligāta, lai gan daudzi to prot, tomēr vēlams mācēt programmas parametriskajos laukumos ievadīt vajadzīgos lielumus konkrētu detaļu izgatavošanai. Īpaši noderīga šī prasme ir uzņēmumos, kas neražo masveida produkciju un kur izgatavojamās detaļas bieži mainās. Nereti darbgaldu instrumentu iestatīšana aizņem ilgāku laiku nekā pašas detaļas izgatavošana. Dažos uzņēmumos var būt speciāli dokumenti un rasējumi, kuros norādīts, kādi instrumenti jāizmanto konkrētu detaļu izgatavošanai. Ja šādu instrukciju nav, tad instrumentu izvēle ir metālapstrādes darbgaldu operatora ziņā.
Viens no ikdienas pienākumiem ir darbgaldu tīrīšana un to tehniskā stāvokļa uzraudzība, eļļas nomaiņa mehānismos, elektroskapju putekļu filtru nomaiņa, taču lielākos uzņēmumos šos darbus galvenokārt veic citi darbinieki. Darbgaldu operatora pienākumu klāsts var atšķirties atkarībā no tā, kādi dienesti ir izveidoti un kādi speciālisti tiek nodarbināti katrā uzņēmumā. Jo darbinieku vairāk, jo lielākas iespējas, ka operators strādās tikai pie sava darbgalda un izgatavos detaļas, to neuzstādot, neapkopjot un neprogrammējot.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbs norit pie darbgaldiem ar dažādiem instrumentiem – griežņiem (caurejošiem, vītņgriežņiem un citiem), frēzēm un citiem. Operators darbgaldā vienlaikus var ievietot vairākus instrumentus un ar programmas palīdzību visus var izmantot metāla apstrādes procesā, jo darbgalds pats darbinās vajadzīgo instrumentu. Ikdienā reizēm nākas izmantot arī ceļamkrānu, jo izgatavotās detaļas mēdz būt smagas un liela izmēra. Operators lieto parastu darba apģērbu, dažreiz izmanto sejas masku, lai aizsargātos no putekļiem, kā arī trokšņa dēļ lieto ausu aizbāžņus vai austiņas.


Darba apstākļi:
Metālapstrādes darbgaldu operators strādā troksnī un putekļos, darbs saistīts ar ilgstošu redzes un ķermeņa sasprindzinājumu, arī ar risku gūt traumas, strādājot ar ierīcēm. Jāpievērš uzmanība veselībai, jo metāla putekļu dēļ var rasties alerģija. Operatora darbs mēdz būt monotons, piemēram, ja veselu mēnesi jāizgatavo viena veida detaļas. Tas gan atkarīgs no uzņēmuma specializācijas, kur ražo kādu noteiktu, masveida vai neliela apjoma produkciju. Lielākoties darba laiks ir normēts, un bieži darbgaldu operatori strādā maiņu darbu.


Darba iespējas:
Operators var strādāt jebkurā uzņēmumā, kur ir metālapstrādes darbgaldi, kas griež ar plazmu, ūdeni, gāzi vai lāzeri, kur ir frēzes vai virpošanas apstrādes centri, kas gan frēzē, urbj un virpo, gan griež vītnes, veidojot sagataves vai jau gatavas detaļas.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu šo darbu, ieteicams iegūt vidējo profesionālo izglītību metālapstrādē. Izglītības programma gan nepiedāvā iegūt tieši metālapstrādes darbgaldu operatora kvalifikāciju, tāpēc par operatoru var strādāt arī, piemēram, virpotāja vai frēzētāja kvalifikāciju ieguvušie, praktiskās iemaņas apgūstot praksēs vai darba vietās. Pamatskolu beidzējiem mācības ilgs trīs līdz četrus gadus, vidusskolu absolventiem – vienu līdz divus gadus.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar mehāniskām ierīcēm un vērot, kā no kāda materiāla tiek izgatavotas noderīgas lietas? Vai patīk strādāt ar metālu un apgūt arvien jaunas metodes tā apstrādē? Metālapstrādes darbgaldu operatoram jābūt pacietīgam, precīzam un jāspēj ilgstoši koncentrēt uzmanību.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē metālapstrādes uzņēmumu un arodskolu atvērto durvju dienas, dodies uz mašīnbūves un metālapstrādes izstādēm, kur varēsi iepazīties ar šo darbgaldu darbības principiem un gūt priekšstatu par vēlamo profesiju. Skolā lielāku uzmanību pievērs tehniskai rasēšanai, matemātikai un fizikai.
Ja esi arodskolas audzēknis, tad skolas praksei meklē vietu uzņēmumos, kur strādā metālapstrādes darbgaldu operatori. Tieši tur tev būs vislabākā iespēja apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas. Tev var būt tikai minimālas svešvalodu zināšanas, tomēr darbgaldu instrukcijas, tehniskās dokumentācijas un programmas galvenokārt ir krievu, angļu vai vācu valodā, tāpēc centies apgūt vismaz profesionālo terminoloģiju šajās valodās.
Ja vēlies pārkvalificēties un jau esi apguvis virpotāja, frēzētāja vai remontatslēdznieka profesiju un tev ir arī iepriekšēja darba pieredze, tad var pietikt ar mācībām darba vietā, tomēr, ja zināšanas nepieciešams papildināt, meklē kursus vai papildu izglītības iespējas metālapstrādes jomā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, izglītību vari turpināt augstākās izglītības iestādē un kļūt par inženieri vai konstruktoru. Papildu priekšrocība metālapstrādes darbgaldu operatoram ir prasme darbgaldu programmēšanā. Iegūstot papildu izglītību, vari kļūt arī par elektroniķi vai programmētāju. Tāpat zināšanas vari padziļināt, iepazīstoties ar inovācijām metālapstrādes tehnoloģijās un apgūstot darbu ar jaunākajiem metālapstrādes darbgaldu modeļiem.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

METĀLU MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS

INSTRUMENTATSLĒDZNIEKS

METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKS

REMONTATSLĒDZNIEKS

VIRPOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehnikas, ierīču un mehānismu darbības principi darbs ar instrumentiem, mehānismiem un ierīcēm
tehniskā rasēšana, matemātika un fizika darbs ar datoru
veidošana un konstruēšana metāla apstrādes process un tehnoloģijas
praktisks un precīzs darbs individuāls darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība precizitāte patstāvība
disciplinētība zinātkāre rūpīgums
vērīgums pacietība sistemātiskums**
apķērība savaldība piesardzīgums
materiālisms* saimnieciskums atbildīgums
pielāgošanās spēja uzticamība izturība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

domāt telpiski izprast mehānismu darbības principus
orientēties rasējumos ievērot darba drošību
izvēlēties detaļas izgatavošanai atbilstīgus instrumentus strādāt fiziski smagos darba apstākļos
iestatīt darbgaldu mērīt un kontrolēt darba precizitāti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv