JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS


Kods: 3115 46


Darba saturs:
Mehatronisko sistēmu tehniķis ir universāls speciālists, jo orientējas mehānikas, elektronikas un datorzinību jautājumos. Viņš var apkalpot gan mehāniskās, gan elektroniskās ierīces, gan ciparu vadības darbgaldus un ierīces, kā arī programmējamos loģiskos kontrolerus1.
Mehatronikas sistēmā ietilpst mehānika, elektronika un datortehnika, tātad ir mehāniskā daļa (mehāniski pārvadi, piedziņas, reduktori, dažādi mehāniskie un stiprinājumu elementi), elektroniskā daļa (signālelementi, sensori, elektropiedziņas vadības sistēmas), un datorprogrammēšana, t.i., vadības kontroles sistēma, kurā ir programmu vadības bloks un mašīnas interfeiss (vadības vai pogu panelis ar indikāciju vai skārienjutīgo paneli).
Šīs sistēmas mēdz atšķirties pēc to funkcijām, ražošanas produkta un vides, kur tās pielieto. Piemēram, kokapstrādes uzņēmumā mehatroniskā sistēma ir automatizētā zāģēšanas iekārta, bet pārtikas ražošanas uzņēmumā tā ir pildīšanas iekārta, kas sapilda produktu pudelēs vai citur. Daudzos uzņēmumos tā ir saiņošanas iekārta, kas iesaiņo gatavo produkciju.
Ja kādā vietā tiek uzstādīta jauna iekārta (mehatroniskā sistēma), tad tehniķis iepazīstas ar tās tehnisko dokumentāciju, lasa rasējumus un sagatavojas montāžas darbiem. Pēc tam mehāniski samontē iekārtu, pievieno tai elektronikas daļas, vadus un ielādē nepieciešamo programmu ražošanas iekārtas darbības nodrošināšanai. Tad noregulē iekārtu, veic sistēmas izmēģinājuma tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu. Pēc tam pieraksta visus uzstādīšanas laikā izdarītos darbus.
Mehatronisko sistēmu tehniķis seko līdzi, lai viņa pārziņā nodotās automatizētās iekārtas, darbgaldi, ražošanas līnijas strādātu efektīvi: sastāda sistēmu apkopes grafiku un regulāri apseko iekārtas. Ja apskatē tehniķis pamana kādas problēmas, piemēram, kāda detaļa ir nodilusi vai tuvākajā laikā varētu salūst, tad viņš jau laikus bojāto detaļu nomaina ar veselu. Dažas iekārtas var apskatīt vienreiz dienā, taču var būt tādas, kas prasa apkopi katru stundu. Veicot šo profilaksi – paredzot iespējamos bojājumus un novēršot tos brīdī, kad konkrētā iekārta nestrādā, ir iespējams neapturēt ražošanu, kas uzņēmumam varētu nest zaudējumus.
Ja kāda iekārta vai darbgalds tomēr salūst, tad tehniķis steidzami novērš radušos bojājumus sistēmā – labo programmēšanas kļūdas vai aizstāj salūzušās detaļas ar jaunām. Tā kā iepriekš nav iespējams paredzēt, kurā brīdī kas salūzīs, tad tehniķim jāspēj ātri un efektīvi organizēt pārējo ražošanas procesā iesaistīto speciālistu darbu, lai kļūdas novērstu. Lai atrastu kādu pagaidu risinājumu iekārtas darbības nodrošināšanai, tehniķim jābūt pietiekami radošam un jāizdomā, ar ko varētu aizstāt bojāto sistēmas detaļu.
Lai nerastos situācija, ka kādas remontam nepieciešamās rezerves daļas trūkst, tehniķis aktīvi seko līdzi noliktavā esošām veselām detaļām – izveido noteiktu pieraksta sistēmu, izvērtē iepriekš atrastos risinājumus konkrētās iekārtas labošanā, lai iegādātos vajadzīgo, un informē noliktavas pārzini par tām detaļām, kuras tuvākā vai tālākā nākotnē būtu nepieciešams iegādāties.

1 Iekārta, kas sastāv no noteikta skaita un funkcionalitātes blokiem, kur katram ir savs uzdevums šīs iekārtas darbības nodrošināšanā. Iekārtas izmanto iekārtu un ražošanas procesu automatizācijai.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mehatronisko sistēmu tehniķis darbā izmanto visu tehnisko darbarīku klāstu. Montēšanai vajadzīgas atslēgas, uzgriežņatslēgas, āmurs, lodāmurs, skrūves, skrūvspīles, skrūvgrieži un citi elektromontāžas instrumenti. Elektrisko parametru mērīšanai izmanto ampērmetrus, signālģeneratorus, fizisko parametru – mērlentes, bīdmērus, mikrometrus u.c. Programmēšanā tiek izmantots dators un kontrolers. Darbā tehniķis parasti lieto darba apģērbu.


Darba apstākļi:
Darbs norit telpās ar astoņu stundu garu darbadienu, taču uzņēmumā var būt arī maiņu darbs, kad nākas strādāt rīta, vakara vai nakts maiņā. Lielākā uzņēmumā parasti darba uzdevumi tiek sadalīti starp vairākiem darbiniekiem, kur viens veic sistēmu uzraudzību, cits – mehānisko un elektronisko ierīču uzraudzību un vēl kāds pārveido programmatūru iekārtās. Ja uzņēmums ir neliels un vadība nevēlas algot vairākus darbiniekus, tad mehatronisko sistēmu tehniķis var darīt visus šos darbus viens. Darba kaitīgie apstākļi, piemēram, trokšņa līmenis, ir atkarīgi no iekārtu specifikas.


Darba iespējas:
Mehatronisko sistēmu tehniķis var strādāt jebkurā ražošanas uzņēmumā, kur ir uzstādītas šādas sistēmas, t.i., metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c. Tā kā šis tehniķis pārzina gan elektroniku, gan mehāniku, gan programmēšanu, tad viņš var izvēlēties arī darbu tikai vienā no virzieniem. Piemēram, ja interesē elektronika, var strādāt Latvenergo ar lielajām releju u.c. sistēmām. Ja interesē mehānika – par mehāniķi kādā ražošanas uzņēmumā. Ja padodas programmēšana, var pieteikties darbā programmas sistēmu uzņēmumā. Viņam ir iespēja atvērt savu darbnīcu un būt pašnodarbinātam.


Nepieciešamā izglītība:
Mehatronisko sistēmu tehniķim ir nepieciešama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai mehatronikā. Var iegūt bakalaura grādu arī enerģētikā, elektrotehnikā vai elektronikā un profesionālā bakalaura izglītību mehatronikā. Studiju ilgums ir divi ar pusi līdz četri ar pusi gadu.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Mehatronisko sistēmu tehniķim jābūt pacietīgam, precīzam, organizētam, jo situācijās, kad kāda sistēma salūst, jārīkojas ātri. Jābūt aktīvam, ar labām saskarsmes prasmēm, augstu atbildības izjūtu, radošam, meklējot nestandarta tehniskos risinājumus vai uzlabojot esošās sistēmas efektivitāti. Viņam jābūt uzņēmīgam, gatavam strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un vienmēr jāvēlas mācīties ko jaunu.
Ja esi skolnieks un turpmāk vēlies darboties ar tehniskām lietām, tad jau tagad mājās kopā ar vecākiem vari mēģināt saremontēt salūzušās tehniskās iekārtas, piemēram, trauku mazgājamo mašīnu, radio, datoru, veļas mašīnu vai kādu citu elektroiekārtu. Vari palīdzēt draugam salabot motociklu vai automašīnu vai no atsevišķām detaļām izveidot ko jaunu. Tas dos iespēju saprast, kā darbojas dažādi mehānismi un kā tie savstarpēji mijiedarbojas, un būs labs pamats teorētisko zināšanu apguvei. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos un apgūsti konstruēšanas, detaļu un modeļu izgatavošanas prasmes, elektronikas pamatus un programmēšanu. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas un fizikas apguvei.
Ja nevari izlemt, kurā skolā vai augstskolā mācīties, tad apmeklē izstādi Skola vai arī ieskaties konkrēto izglītības iestāžu mājaslapās. Vari piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējās sacensībās „Robotika” (www.robotika.lv).
Īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei, lai vari izlasīt mehatronisko iekārtu lietošanas pamācības, kas lielākoties nav latviešu valodā.
Ja vēlies pārkvalificēties, vari pieteikties darbā pie kāda meistara un paralēli mācīties specializētā skolā, tā papildinot iegūtās praktiskās zināšanas ar teorētiskajām un otrādi. Nepieciešamo informāciju vari atrast Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas mājaslapā www.masoc.lv, kurā ir nozares uzņēmumu datu bāze un mācību iestāžu saraksts.
Tā kā lielie ražošanas uzņēmumi mēdz nodrošināt savu speciālistu tālākizglītību Latvijā vai ārvalstīs, tad, tajos strādājot, izrādi interesi padziļināt zināšanas savā profesijā. Studijas vari turpināt arī kādā no Latvijas augstskolām bakalaura vai maģistra līmenī.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

MEHATRONIĶIS

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektronisko ierīču un mehānismu darbības principi elektroniskās vadības bloki un shēmas
matemātika, informātika un fizika pneimatika un hidraulika
praktisks un precīzs darbs mehatronisko sistēmu uzbūve, darbības principi
programmēšana tehniskie un elektriskie mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība uzcītība atbildība
pielāgošanās spēja piesardzība rūpība
materiālisms* precizitāte racionalitāte***
zinātkāre sistemātiskums** disciplinētība
kritiskums patstāvība vērīgums
saimnieciskums pārliecinātība pacietība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt rasējumus montēt un regulēt elektroniskās vadības shēmas, blokus un ierīces
strādāt ar katalogiem, iegūt tehnisku informāciju montēt, regulēt un remontēt mehatroniskās sistēmas
plānot un organizēt savu darbu konstruktīvi risināt problēmsituācijas
programmēt darbgaldus un ierīces veidot labu saskarsmi un sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv