JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEHĀNIKAS TEHNOLOGS


Kods: 2144 29


Darba saturs:
Mehānikas1 tehnologs rūpējas par ražošanas tehnoloģijas ievērošanu – pārzina tehnoloģiskos procesus, detaļu izgatavošanu, mehānisko apstrādi, mašīnu salikšanu un mezglu (detaļu salikšanas, montēšanas vienību) veidošanu, instrumentu, ražošanas iekārtu izvēli, iekārtu darba režīmu, arī novērtē ražošanas iekārtu stāvokli un remonta nepieciešamību. Viņam jāpārzina mašīnu tehnoloģija, jāuzrauga ražošana un jānodrošina produkcijas kvalitāte.
Mehānikas tehnologs strādā mehānikas inženiera pakļautībā un pilda uzticētos uzdevumus. Piemēram, mehānikas inženieris ir izstrādājis darbgalda vai iekārtas detaļas projektu. Tad tehnologa uzdevums ir plānot, kā un no kādiem izejmateriāliem detaļu izgatavot, pēc tās izgatavošanas pārbaudīt, vai detaļa atbilst projektā paredzētajiem parametriem, vai izejmateriālam ir bijušas visas nepieciešamās īpašības. Ja ir kādas neatbilstības, tad tehnologs analizē ražošanas procesu, lai atrastu, kurā tā posmā būtu kas jāmaina, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Mehānikas tehnologs saņem klienta pasūtījumu ar rasējumu, kurā norādīti visi konkrētie parametri. Ja klientam sava rasējuma nav, tad tehnologs to sagatavo atbilstīgi tam, kāds rezultāts klientam ir nepieciešams. Ja rasējums ir, tad mehānikas tehnologs to atšifrē, apstrādā un ar datorprogrammas palīdzību izstrādā tehnoloģiju jeb darba secības kartes, kurās norādīta vajadzīgā informācija par precīzu un pareizu iekārtas ražošanu un komplektēšanu. Pēc tam sastāda ražošanai nepieciešamo detaļu, izejmateriālu, instrumentu un palīgmateriālu sarakstu un pasūta visu vajadzīgo.
Mehānikas tehnologam jānodrošina arī ražošanas ēku uzraudzība, iekārtu remontdarbu organizēšana un uzraudzība, jāvada gan iekārtu kapitālie remonti, gan konkrētu iekārtu pilnveidošana. Viņš sastāda grafikus un iekārtu remonta plānus, kā arī gatavo dokumentāciju un iegādājas – pērk vai pasūta – materiālus remontam, veic materiālu uzskaiti noliktavās. Par materiālu nepieciešamību tehnologam jādomā ar skatu nākotnē, jo ir tādi materiāli, kurus piegādā tikai reizi gadā, tāpēc jāizvērtē, kādas varētu būt vajadzības ilgtermiņā. Mehānikas tehnologs var veikt arī darba drošības tehnikas instruktāžu.

1 Tehnikas nozare, kurā ietilpst ierīču, ietaišu, mašīnu, iekārtu elementu, detaļu izgatavošana, salikšana un šo ierīču, ietaišu, mašīnu, iekārtu uzturēšana kārtībā.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mehānikas tehnologa galvenie instrumenti ir dators, kalkulators un specializētas datorprogrammas. Atrodoties rūpnīcas cehā, reizēm jālieto speciālais aprīkojums, piemēram, ķivere, forma, apavi ar cietu purngalu, cimdi, kā arī rācija saziņai rūpnīcas iekšienē. Viņam arī jāpārzina un jāspēj lietot dažādi mašīnu un instrumentu tipi (81 mašīnu tips, 350 dažādu instrumentu veidu).


Darba apstākļi:
Darbs norit pamīšus birojā un ražotnē. Ražotnes vidē bieži ir paaugstināta bīstamība, kā arī paaugstināts trokšņu līmenis, putekļains gaiss, paaugstināta vai pazemināta temperatūra atkarībā no gadalaika, kā arī nereti ilgstoši jāstāv kājās. Mehānikas tehnologam galvenokārt ir normēta astoņu stundu darba diena, taču var būt arī darbs maiņās un ilgāka darba diena īpašos gadījumos (piemēram, mašīnu kapitālā remonta laikā).


Darba iespējas:
Mehānikas tehnologs var strādāt dažādos rūpniecības uzņēmumos – mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, kur ražo tehnoloģiskās iekārtas.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē vai mašīnu un aparātu būvniecībā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Mehānikas tehnologam nepieciešama augsta atbildības izjūta, viņam jāpārzina gan iekārtas, kuras izgatavo, gan tās, ar kurām notiek ražošana. Vajadzīgas arī labas saskarsmes prasmes – jāprot strādāt ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par darba pareizību, jāprot mācīt darbiniekus pielietot atbilstīgus darba paņēmienus un strādāt, ievērojot ražošanas tehnoloģiju, kā arī jāspēj diskutēt ar pasūtītāju problēmu gadījumos. Lai nodrošinātu veiksmīgu darba izpildi, situācijās, kur nepieciešama pārliecināšana, mehānikas tehnologam jābūt mierīgam, bet nelokāmam.
Mehānikas tehnologam jābūt precīzam, sava darba labam organizatoram, lai arī pēc ilgāka laika viegli varētu atrast informāciju par kādreiz veiktiem darbiem. Viņam jāseko līdzi informācijai, jābūt rūpīgam un strikti jāievēro nozari reglamentējošie noteikumi.
Ja esi skolnieks, apmeklē rūpniecības industrijas izstādes, izmēģini darbu rūpnīcā vasaras brīvlaikā, kā arī mācies strādāt ar dažādiem instrumentiem (zāģi, urbi, vīli u.c.). Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, tehniskās grafikas pamatu, fizikas un ķīmijas apguvei.
Ja esi students, tad vari iegūt padziļinātas zināšanas kādas noteiktas nozares mašīnu ražošanas tehnoloģijā, par prakses vietām izvēloties attiecīgās nozares ražošanas uzņēmumus, kā arī pētnieciskos darbus izstrādājot par tevi interesējošās nozares iekārtām, to ražošanas tehnoloģiju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad apgūsti metroloģiju2, rasēšanu, kā arī mašīnapstrādes metodes. Ieteicams arī apmeklēt mašīnbūves uzņēmumus, izmēģināt darbu rūpnīcā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad studē maģistrantūrā mašīnbūves tehnoloģiju vai mašīnu zinātni un doktorantūrā. Pieejami arī kvalifikācijas celšanas kursi, piemēram, kvalitātes vadība.

2 Zinātnes nozare, kas pēta un izstrādā mērīšanas metodes, mērus un etalonus.
Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

PLASTMASAS TEHNOLOGS

KERAMIKAS TEHNOLOGS

MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS

RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

RAŽOŠANAS SAGATAVOŠANAS INŽENIERIS

IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

precīzs un radošs darbs problēmu un sarežģītu uzdevumu risināšanas veidi
mašīnu, mehānikas, ierīču uzbūve un to darbības principi mašīnbūve un ražošanas tehnoloģijas, izgudrojumi un plānošana
darba instrumenti un mehānismi analītisks darbs
matemātika, fizika un ķīmija tehniskie rasējumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums lietpratība disciplinētība
materiālisms* analītiskums mērķtiecība
saimnieciskums kritiskums apdomība
lietišķums zinātkāre uzstājība
neatlaidība racionalitāte** uzņēmība
precizitāte rūpīgums radošums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt tehniskos rasējumus prognozēt iespējamos sarežģījumus, risināt problēmas
domāt tehniski un telpiski strādāt ar datoru
plānot un organizēt savu un citu cilvēku darbu veidot labas attiecības ar cilvēkiem un mācīt viņus
pārzināt materiālu īpašības un pielietot tos detalizēti plānot kādas lietas izgatavošanas secību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv