JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS


Kods: 3115 35


Darba saturs:
Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un īstenošanā. Viņš izstrādā metāla apstrādes un detaļu montāžas tehnoloģiskos procesus, konstruē vienkāršus mezglus1, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas darbam atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam, strādā ar tehnisko dokumentāciju un veic tajā nepieciešamās pārmaiņas. Mašīnbūves tehniķis strādā ar mašīnbūvē pielietojamiem materiāliem pēc ražošanas, remontdarbu un palīgprocesu prasībām.
Darbs viņam norit mašīnbūves, metālapstrādes tehniskajā birojā tehnologa vai inženiera vadībā. Tehniķis izstrādā mezglu rasējumu, detalizāciju un specifikāciju, plāno ražošanas procesu, detaļu, ierīču salikšanas procesu, izvēlas darbgaldus un aprēķina jaudas. Viņam jāorientējas darbgaldos, jāsalīdzina tie, jāaprēķina rentabilitāte (izdevīgums) un jāizvēlas pareizie darbgaldi ražošanas procesa vajadzībām. Mašīnbūves tehniķis izstrādā arī vienkāršu tehnoloģisko dokumentāciju un saskaņo to ar augstāka līmeņa speciālistiem. Nosaka, ar kādiem mērīšanas instrumentiem jākontrolē darba izpildes kvalitāte.
Mašīnbūves tehniķis sagatavo ražošanas iekārtas darbam, izvēlas pareizos materiālus un instrumentus – novērtē to un palīgierīču atbilstību tehnoloģiskajam procesam, arī izejvielu un palīgmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām. Pirms darba uzsākšanas tehniķis vispirms apskata cehu un iekārtas. Ja ir kādas problēmas vai tiek saņemtas sūdzības no iepriekšējās maiņas strādniekiem, tad uzreiz noskaidro problēmu, pēc tam plāno un organizē remontdarbus. Mašīnbūves tehniķis aizpilda arī iekārtu remonta un apkopes dokumentus.
Lai nodrošinātu ražošanas procesa nepārtrauktību, tehniķis laikus pasūta vajadzīgās rezerves daļas, instrumentus, ražošanas materiālus, kā arī ražošanai nepieciešamo sagatavju izgatavošanu. Viņš var būt atbildīgs par materiālu un rezerves daļu uzskaiti noliktavā. Ikdienā tehniķim bieži jāsazinās ar rezerves daļu un instrumentu piegādātājiem un ar strādniekiem, kuri strādā pie darbgaldiem.
Mašīnbūves tehniķis darba uzdevumu veikšanā sadarbojas ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem – inženieriem, tehnologiem, konstruktoriem, metālu apstrādātājiem, mehatroniķiem u.c. Viņš var pat vadīt un organizēt darbu nelielā metālapstrādes un mašīnbūves iecirknī, ja ir attiecīgā darba pieredze. Mehāniķis plāno iekārtu noslodzi, dod darba uzdevumus, pārrauga, vai strādnieki ievēro tehnoloģisko procesu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus. Mašīnbūves tehniķa uzdevums ir sekot, lai tiktu ievēroti darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi un darba instrukcijas.

1 Detaļu, elementu salikšanas un montēšanas vienība.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ja mašīnbūves tehniķis strādā birojā, tad izmanto datoru un datorprogrammas, arī tehnisko literatūru. Ja strādā ražošanas telpā, tad darbu veic ar ciparvadības darbgaldiem, lieto dažādus atslēdznieka instrumentus, elektroniskos instrumentus un mērinstrumentus.


Darba apstākļi:
Mašīnbūves tehniķa darba apstākļi ir atkarīgi no darāmā darba, darbgalda un uzņēmuma, kurā viņš strādā. Ja galvenokārt nodarbojas ar projektēšanu un tehnoloģisko projektu izstrādi, tad šis darbs noris biroja telpās. Ja strādā ražošanas telpās vai cehā, tad darbs ir „netīrāks”, kur nākas izmantot aizsargbrilles, austiņas vai ausu aizbāžņus.


Darba iespējas:
Mašīnbūves tehniķis var strādāt mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, var būt arī pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Mašīnbūves tehniķim ir nepieciešama vismaz vidējā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai mašīnbūvē. Studiju ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar metālu? Vai esi tehniski orientēts un patīk mehatronika? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi? Vai esi radošs un spēj rast risinājumus tehniskām problēmām? Mašīnbūves tehniķa profesija var būt starpposms ceļā uz inženiera profesiju.
Mašīnbūves tehniķim jāorientējas tehniskajā literatūrā, uzziņas materiālos, darbgaldu specifikācijās, visos apstrādes režīmos un pat iecirkņa plānošanā. Jāprot lasīt rasējumi, tehnoloģiskās kartes, jāizprot vadības programmas, kā arī jābūt vēlmei patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.
Mašīnbūves tehniķim jāapgūst labas saskarsmes un vadītāja prasmes. Jāprot vadīt, motivēt kolektīvu, strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem ražošanas procesa nodrošināšanai, jāmāk risināt sarunas ar darbgaldu un materiālu piegādātājiem.
Mašīnbūves tehniķim būtiskākās personības īpašības ir atbildīgums un precizitāte. Jāpiemīt loģiskai un tehniskai domāšanai, jātrenē atmiņa un jāspēj koncentrēties un rast nestandarta pieeju problēmu risināšanā. Jāspēj strādāt arī fizisku darbu un jāstrādā kompetenti, pilnībā izpētot tehnisko dokumentāciju un izvēloties pareizo risinājumu.
Mašīnbūves tehniķim svarīgas ir zināšanas svešvalodās, viņa darbā īpaši daudz literatūras ir vācu valodā, bet noder arī angļu valodas zināšanas.
Ja esi skolnieks, apmeklē uzņēmumus, kur nodarbojas ar mašīnbūvi un metālapstrādi. Internetā meklē informāciju un lasi grāmatas par šo tēmu. Skolā pievērs uzmanību rasēšanai, fizikai un matemātikai, kā arī apgūsti svešvalodas. Attīsti savas plānošanas, saskarsmes un līdera spējas, kopā ar draugiem veicot kādus tehniskus darbus, piemēram, no rezerves daļām konstruējot velosipēdu.
Ja apgūsti inženiermehāniku, mehāniku un mašīnbūvi, tad prakses laikā uzņēmumā lielu uzmanību pievērs mašīnbūves tehniķa darba iepazīšanai. Ja iespējams, daļu prakses uzdevumu ieplāno asistēšanai mašīnbūves tehniķim biroja darbā ar tehnisko un uzskaites dokumentāciju un daļu – darbam cehā ar ražošanas iekārtām. Nodarbojies ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm spēka un izturības veicināšanai.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies specializētos kursos, apgūsti mehānikas vai mehatronikas inženiera profesiju, meklē informāciju internetā un paplašini savas zināšanas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHATRONIĶIS

INŽENIERIS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

MEHĀNIKAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mašīnbūve un metālapstrāde metālapstrādes darbgaldu veidi un pielietojums
mehānika un mehatronika mašīnbūvas dokumentācija
darbs ar instrumentiem un mehānismiem metālapstrādes un detaļu montāžas tehnoloģijas
matemātika, fizika tehniskā rasēšana un aprēķini

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums praktiskums disciplinētība
kritiskums materiālisms**** apķērība
intelektualitāte* neatlaidība rūpīgums
sistemātiskums** saimnieciskums radošums
racionalitāte*** precizitāte telpiskā domāšana
zinātkāre atbildīgums sabiedriskums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot darbu un noteikt prioritātes pārraudzīt tehnoloģisko procesu un iekārtu ekspluatāciju
izmantot informācijas tehnoloģijas un tehniskos katalogus pārbaudīt materiālu un instrumentu kvalitāti, kārtot materiālu uzskaiti
lasīt kopējā salikuma rasējumus un tehnoloģiskās kartes sagatavot iekārtu un mezglu remonta un apkopes dokumentāciju
rasēt un veikt aprēķinus strādāt komandā un sadarboties ar speciālistiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv