JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LIETOJUMPROGRAMMU IZSTRĀDĀTĀJS


Kods: 2514 01


Darba saturs:
Lietojumprogrammu izstrādātājs nodarbojas ar specifiskas programmatūras un lietojumprogrammu izstrādi, sākot no klienta vajadzību izpētes, plānošanas un programmas rakstīšanas un beidzot ar tās testēšanu un klientu konsultēšanu programmas lietošanā. Lietojumprogrammu izstrādātāja darba lauks ir plašs, jo programmas tiek izstrādātas ļoti dažādām vajadzībām. Viņš var nodarboties gan ar mobilo telefonu aplikāciju un spēļu veidošanu, gan ar sarežģītu grāmatvedības, statistikas, satiksmes organizācijas plānošanas programmu izstrādi.
Darbs sākas ar pasūtījuma saskaņošanu, klienta prasību izzināšanu un analīzi un līguma noslēgšanu, kurā detalizēti tiek aprakstīts darba uzdevums. Kopīgi ar klientu noteiktajā termiņā lietojumprogrammas izstrādātājs veic pasūtītās programmas izstrādi, kurā būtiskākā, bet ne vienīgā darba daļa ir programmēšanas process. Programmas izstrādē ietilpst sistēmas projektēšana un plānošana, ko bieži vien dara uz papīra, tad programmatūras izstrāde datorā – algoritmu un komandu ievadīšana, lai programma spētu darboties, tad gatavās programmas pārbaude un uzstādīšana, līdz to var nodot lietotājam.
Ja darbs noris uzņēmumā, kur ar lietojumprogrammu izstrādi nodarbojas vairāki speciālisti, tad katru izstrādes posmu – datorprogrammas pirmkoda1 projektēšanu, programmas rakstīšanu, kļūdu labošanu, testēšanu – veic atsevišķi cilvēki. Komandā speciālisti darbojas arī gadījumos, kad nepieciešams izstrādāt lielākas informācijas sistēmas, piemēram, uzņēmumam vienotā sistēmā nepieciešamas grāmatvedības, ražošanas izejmateriālu un saražoto preču uzskaites, preču pasūtījumu un darba laika uzskaites lietojumprogrammas. Programmu izstrādes procesā viņi paveikto regulāri saskaņo ar klientu, uzlabo nepieciešamo un pievieno programmai trūkstošo.
Darbs lietojumprogrammu izstrādātājam rit pēc noteikta plāna un detalizēta darba apraksta. Ir iespējama lietojumprogrammu izstrāde konkrētam pasūtītājam vai arī konkrēta produkta izgatavošana. Tāpat regulāri nākas uzlabot un papildināt jau izstrādātās programmas, jo laika gaitā mainās gan programmu veidošanas tehnoloģijas, gan klientu prasības, piemēram, mainoties likumdošanai, nepieciešams veikt pārmaiņas grāmatvedības programmās.

1 Programmas pieraksts augsta līmeņa programmēšanas valodā.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Galvenais darba instruments lietojumprogrammu izstrādātājam ir dators, vajadzīgas arī speciālas programmas lietojumprogrammu izstrādāšanai. Noderīgi resursi ir serveris un datu bāze, kā arī nepieciešams interneta pieslēgums. Saziņai ar klientiem lietojumprogrammu izstrādātājs izmanto gan tālruni, gan e-pastu, bet sākotnējai programmas izstrādes plānošanai – papīru un zīmuli.


Darba apstākļi:
Darbs noris birojā atsevišķā kabinetā vai arī lielākā telpā kopā ar citiem darbiniekiem. Darbs ir sēdošs, pārsvarā noris pie datora un prasa ilgstošu koncentrēšanos, tāpēc jārēķinās ar palielinātu slodzi acīm un mugurai. Tā kā šiem speciālistiem nav nepieciešams regulāri doties pie klientiem vai kur citur ārpus biroja, tad šis darbs ir piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bez tam programmu izstrādātājs var strādāt arī mājās un nosūtīt gatavās programmas pasūtītājiem. Darba laiks nav fiksēts, to nosaka pasūtījuma apjoms, tāpēc nereti tā nav astoņu stundu darba diena. Tā kā lietojumu programmu izstrādātājam svarīgi ir iekļauties noteiktajos termiņos, tad nozīmīga ir prasme organizēt savu laiku un strādāt sistemātiski.


Darba iespējas:
Darba iespējas lietojumprogrammu izstrādes jomā ir ļoti plašas, un augsta līmeņa šīs profesijas speciālisti Latvijā ir pieprasīti. Lietojumprogrammu izstrādātāji var strādāt gan valsts iestādēs, gan informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumos. Tāpat, pašam veicot visu programmas izstrādes procesu, lietojumprogrammu izstrādātājs var darboties kā pašnodarbinātais vai arī dibināt savu privāto uzņēmumu un algot citus speciālistus.


Nepieciešamā izglītība:
Lietojumprogrammu izstrādātājam nepieciešama pirmā līmeņa augstākā izglītība vai arī bakalaura grāds IT jomā. Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē datorprogrammu darbība un to veidi, ko cilvēki lieto ikdienā? Varbūt esi apsvēris, ka tu varētu uzlabot esošās programmas vai spētu izveidot pavisam jaunu programmu, kas sniegtu plašākas iespējas datora lietotājiem? Lietojumprogrammu izstrādātājam nozīmīga ir loģiska un analītiska domāšana, spēja koncentrēties un iedziļināties, kā arī neatlaidība, jo programmu izstrāde ir laikietilpīgs process bez acīm redzama tūlītēja iznākuma. Par šo profesiju parasti interesējas cilvēki, kuriem ir vēlme radīt jaunas lietas un īstenot interesantas idejas, kuriem gandarījumu sniedz apkārtējās pasaules sakārtošana.
Ja esi skolnieks, tad vari jau skolas laikā pamēģināt apgūt programmēšanas valodu un veidot nelielas programmiņas. To vari darīt, iesaistoties informātikas pulciņā. Daudzas nepieciešamās lietas var apgūt pašmācībā un meklējot informāciju internetā. Skolā pievērs īpašu uzmanību informātikai, matemātikai, programmēšanas pamatiem, kā arī valodu apguvei. Centies arī attīstīt sevī loģisko domāšanu – to var darīt, piemēram, spēlējot šahu un citas stratēģiju spēles.
Ja esi students, tad rūpīgi seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, vari patstāvīgi izstrādāt nelielas programmiņas, piemēram, dažādas spēles, un piedāvāt tās tirgū. Šādi vari gūt gan ienākumus, gan pieredzi programmu veidošanā un saņemt lietotāju atsauksmes par sava darba rezultātiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad sāc mācīties programmēšanas kursos vai pie privātskolotāja, tomēr lielu daļu zināšanu vari iegūt arī pašmācībā. Iesākumā ir nepieciešamas pamatzināšanas informātikā, pēc tam pakāpeniski var sākt apgūt programmēšanu. Ja priekšzināšanu nav, tad pārkvalificēšanās nenoritēs ātri – parasti tam vajadzīgi vismaz divi gadi. Jārēķinās arī, ka lietojumprogrammu izstrādātāji lielākoties ir gados jauni cilvēki un šī profesija prasa spēju ātri pielāgoties tehnoloģiju pārmaiņām, tāpēc vecākiem cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt darba gaitas programmēšanā, var nākties saskarties ar zināmiem aizspriedumiem.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad ir iespējams papildināt izglītību un iegūt maģistra vai doktora grādu. Darbošanās šajā jomā ir nepārtraukta sevis attīstīšana un jaunu tehnoloģiju un risinājumu izzināšana. Zināšanas var papildināt gan dažādos semināros un konferencēs, darba vietu organizētās mācībās, gan arī individuāli, sekojot līdzi jaunākajai informācijai.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒTĀJS

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

DATORSISTĒMU TESTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

informātika un matemātika interneta tehnoloģijas
programmēšana, programmēšanas valodas lietojumprogrammatūras klasifikācija un izmantošana
inovācijas informācijas tehnoloģijās datu aizsardzības veidi
programmatūras izstrādes tehnoloģijas lietojumprogrammas dažādās nozarēs

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība loģiskums
komplicētība* oriģinalitāte pacietība
kritiskums stabilitāte pielāgošanās spēja
zinātkāre prasīgums patstāvība
sistemātiskums** apzinīgums uzmanīgums
rūpīgums precizitāte intelektualitāte***

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzklausīt un izprast cilvēku vēlmes analizēt programmas kodu
plānot darba procesu un ievērot termiņus veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus
lietot programmatūras izstrādes rīkus paturēt prātā lielu informācijas daudzumu
strādāt gan patstāvīgi, gan komandā analizēt un domāt kritiski

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv