JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOREKTORS


Kods: 2642 03


Darba saturs:
Korektora darba pienākumi redakcijā ir tekstu koriģēšana, literāro un gramatisko kļūdu labošana. Tekstus laikrakstam raksta redakcijas žurnālisti un ārštata korespondenti, kuri savu darbu gramatiskai pārbaudei izmanto datorprogrammas, tāpēc korektora darbs pēdējos gados vairāk tuvinās literārajai rediģēšanai, veicot stilistiskus labojumus, kurus pēc tam nepieciešams saskaņot ar autoru.
Laikraksta materiālus korektors pārbauda divas reizes – vispirms izlasa rakstus datorā, pēc tam lasa lapas maketu drukātā formā, ar pildspalvu atzīmējot neprecizitātes. Dažkārt otro pārbaudi veic arī dežūrējošais redaktors, kura uzdevums ir novērst varbūtējās kļūdas. Laikraksta maketa stadijā iespējas plaši labot tekstus samazinās, jo to izkārtojuma pārmaiņas ietekmē citu materiālu izvietojumu lappusē.
Korektora darbs laikrakstu un žurnālu redakcijās un grāmatu izdevniecībās būtiski atšķiras. Dienas laikrakstā strādā vairāki korektori, jo darba apjoms ir liels. Darbs var būt maiņās un arī brīvdienās, kad tiek gatavots nākamais numurs.
Grāmatu izdevniecībā darbu ar jaunas grāmatas tekstu iesāk redaktors, kurš zinātniskos vai tehniskos tekstos pārbauda terminu pareizību un tad tekstu iesniedz literāram redaktoram, kurš pārbauda valodas labskaņu un stilu. Pēc šā redaktora veiktajiem teksta labojumiem korektors labo interpunkciju un ortogrāfiju. Dažādās grāmatu izdevniecībās un apgādos darba pienākumu sadalījums starp redaktoriem un korektoriem var būt atšķirīgs. Bet, ja izdevniecībā nav literārā redaktora, tad korektoram jābūt ar literārā redaktora izglītību. Rediģēšana ir izteikti radošs darbs, kurā jājūt valoda, teksta labskaņa un tā precīza izteiksme. Drukāšanai sagatavotos tekstus pats pēdējais lasa un labo korektors.
Grāmatu izdevniecībās teksti parasti ir izdrukāti uz papīra, jo korektoram šāda forma ir pārskatāmāka. Lai samazinātu kļūdas tekstā, reizēm korektors izdrukas pārlasa vairākas reizes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Korektors darbā izmanto zīmuļus, pildspalvas teksta izdruku labošanai, bet teksta satura precizēšanai un stila labošanai – vārdnīcas, enciklopēdijas, izdevumus par valodas kultūras jautājumiem, informatīvos izdevumus, atlantus u.c., kā arī datoru.


Darba apstākļi:
Korektors var strādāt redakcijā, izdevniecībā vai uzņēmuma birojā. Darbs ir sēdošs, ar intensīvu informatīvo slodzi. Ja lielākā daļa darba laika saistās ar tekstu lasīšanu datora ekrānā, tad korektora darba vietā jābūt kvalitatīviem monitoriem. Ja darbs galvenokārt saistīts ar drukātu tekstu lasīšanu, tad lasīšanai nepieciešams ērts apgaismojums. Lai varētu iedziļināties teksta saturā, klusums darba telpās ir obligāts. Radiopārraides, skaļas sarunas un apmeklētāji ir traucējoši faktori. Mazāku darba traucējumu rada elektroniski saņemtie darba uzdevumi, tāpēc pieteikumus materiālu pārskatīšanai korektori saņem šādi vai telefoniski. Grāmatu korektors var strādāt arī mājās, tomēr šādu darba režīmu izmanto reti, jo darbdienas laikā var būt atsevišķi steidzami uzdevumi, kas jāveic izdevniecībā. Ārštata korektoram ir līgumā noteikts termiņš, līdz kuram teksts jāizlabo, tāpēc viņš var brīvi izvēlēties sev ērtāku darba laiku, kad ar lielāku uzmanību var pārlasīt rakstīto. Laikrakstu redakcijās materiālu sagatavošana nereti aizkavējas, tāpēc pēdējās stundās pirms numura nodošanas darba ritms ir ļoti saspringts, intensīvs un nogurdinošs. Kavējumu izlīdzināšana un laikraksta savlaicīga iznākšana ir atkarīga no korektora darba spējām un pienākuma apziņas. Pēc laikraksta sagatavošanas korektoram ir brīva diena atpūtai.


Darba iespējas:
Korektors var strādāt grāmatu izdevniecībās, apgādos un preses izdevumu redakcijās, tulkošanas birojos, arī ražošanas uzņēmumos, piemēram, farmācijas nozares uzņēmumā, kur pārbauda zāļu lietošanas instrukcijās tulkoto vai rakstīto, kā arī lielveikalu tīklos, kur jālasa precēm pievienotie apraksti. Darbs nozares uzņēmumā var būt saistīts ar profesionālām zināšanām attiecīgajā jomā. Daži uzņēmumi slēdz līgumus par korektora pakalpojumu izmantošanu atsevišķu dokumentu sagatavošanā (piemēram, Latvijas gāzes standartveida vēstules un paziņojumi klientiem).


Nepieciešamā izglītība:
Korektoram nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā. Par korektoru var strādāt arī latviešu valodas un literatūras pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī speciālisti komunikāciju zinātnēs ar teicamām latviešu valodas zināšanām. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Izvērtē, vai tev patīk grāmatas un daudz lasīt? Vai padodas valodu apgūšana? Vai tev ir daudzpusīgas intereses? Teksti, ar kuriem korektors strādā, var būt par jebkuru tēmu – gan matemātika, gan medicīna, gan daiļliteratūra utt. Tādēļ viņam jāpārzina dažādu nozaru terminoloģija. Vajadzīgas arī teicamas valodas zināšanas, valodas izjūta, jābūt izpratnei par valodniecību un bagātīgam vārdu krājumam. Jāņem vērā, ka šis darbs ir sēdošs un mazkustīgs, bet interesants ar to, ka korektors pirmais iepazīstas ar jaunumiem un publikācijām, tiekas ar interesantiem radošiem cilvēkiem.
Korektoram jābūt apzinīgam, ar milzīgu pacietību, punktuālam un precīzam. Nepieciešama laba redze un skaidri saprotams rokraksts (bieži korektora atzīmētos labojumus teksta izdrukās elektroniskajā versijā ielabo redakcijas datoru biroja darbinieces).
Ja esi skolnieks, tad nododies lasīšanai un attīstīti savu redzesloku un vārdu krājumu. Lasi ne tikai daiļliteratūru, bet arī vēsturiskus, populārzinātniskus žurnālus un grāmatas. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas un literatūras, kā arī svešvalodu apguvei. Trenē un pilnveido savu rokrakstu, attīsti datorprasmes.
Ja esi students vai arī tev ir atbilstīga izglītība un vēlies pārkvalificēties, tad apmeklē redakciju vai izdevniecību un iepazīsties ar konkrētiem darba apstākļiem un nosacījumiem – vai kļūdas jālabo datorā elektroniskajā tekstā, vai jāstrādā ar izdrukām, kā sadalīti pienākumi u.c. Noskaidro, kādas ir redakcijas vai izdevniecības prasības korektora amata pretendentiem. Apgūsti korektūras zīmju kompleksu un specifiku. Šādu zīmju ir daudz vairāk, nekā skolotājs parasti izmanto skolēnu darbu labošanā.
Ja vēlies pilnveidot savu profesionālo kompetenci, padziļināti apgūsti svešvalodas, jo tad spēsi strādāt arī ar tiem tekstiem, kuri tiek sagatavoti svešvalodā. Studē tekstus un apgūsti specifisko nozaru terminoloģiju. Lai rūpētos par savu darba spēju uzturēšanu augstā līmenī, izmanto relaksācijas paņēmienus, lai mazinātu spriedzi, kas radusies, darot darbu steidzamības apstākļos, kā arī regulāri nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

FILOLOGS

TULKS

TULKOTĀJS

LITERĀRAIS REDAKTORS

REDAKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dažāda literatūra individuāls un precīzs darbs
latviešu valoda un svešvalodas prāta spēles
tekstu labošana un rediģēšana erudīcijas paplašināšanas iespējas
korektūras zīmes poligrāfija

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība akurātums precizitāte
apzinība neatlaidība neatkarība
rūpīgums konkrētība intuīcija*
piesardzība taupīgums izpildīgums
prasmīgums punktualitāte vēlme iedziļināties sevī
savaldība pacietība centība

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

skaidri un saprotami rakstīt ar roku atrast informāciju dažādos avotos
ilgstoši koncentrēties darbam strādāt ar datoru
saskatīt kļūdas tekstā risināt konfliktus par tekstu un rediģēšanas atšķirīgu izpratni
lietot korektūras zīmju kompleksu plānot un pabeigt darbu noteiktā laikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv