JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 3339 20


Darba saturs:
Komercdarbības jeb uzņēmējdarbības speciālists veic saimniecisko darbību uzņēmumā, tā filiālēs un struktūrvienībās vai ir individuālais komersants. Viņš izstrādā visa uzņēmuma vai kāda tā darbības virziena stratēģisko plānu, veic administratīvos pienākumus, piesaista un apkalpo klientus, organizē uzņēmuma pakalpojumu vai produktu pārdošanu. Šā speciālista darbības jomas ir atkarīgas no nozares un uzņēmuma, kurā viņš strādā. Klienti var būt gan privātās, gan juridiskās personas un arī valsts iestādes.
Lielos uzņēmumos komercdarbības speciālists var strādāt par vidējā līmeņa vadītāju kādā no uzņēmuma struktūrvienībām, piemēram, var būt pārdošanas daļas vai tirdzniecības nodaļas vadītājs, kur organizē lielāka apjoma pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, gatavo paveiktā atskaites un pieteikumus konkursiem un iepirkumiem, piedalās uzņēmuma vai filiāles biznesa stratēģijas plānošanā. Viņš ik dienu pārskata un izvērtē elektronisko pastu, tiekas ar klientiem, sadarbības partneriem un priekšniecību, pēta sadarbības piedāvājumus, plāno darbus un seko to izpildei.
Komercdarbības speciālists var strādāt arī iepirkumu vai mārketinga nodaļā un atbildēt par preču virzīšanu tirgū – meklēt labāko noieta tirgu, organizēt reklāmas pasākumus, piesaistīt sadarbības partnerus. Komercdarbības speciālista amata nosaukums var būt atkarīgs no tā uzņēmuma lieluma un specifikas, kurā viņš strādā. Strādājot augstākā amatā, viņa pienākumu loks ievērojami sašaurinās, taču palielinās darbinieku skaits, par kuru paveikto komercdarbības speciālists uzņemas atbildību un atskaitās vadībai.
Strādājot mazā uzņēmumā, komercdarbības speciālists atbild par preču pasūtīšanu, piegādi, to pieņemšanu, uzglabāšanu un uzskaiti. Viņš var strādāt arī noliktavā, kur sagatavo vai apstrādā preču pavadzīmes, sakārto preces pa plauktiem, pieliek tām cenu zīmes, un arī tirdzniecības zālē ar kases aparātu. Ja speciālista pārraudzībā ir kāda veikala nodaļa, viņam jāseko, lai plaukti būtu pilni, preces sakārtotas atbilstīgi plānam un lai cenu zīmes būtu pareizas.
Komercdarbības speciālists var izveidot arī savu nelielu uzņēmumu. Kā individuālajam komersantam vai mikrouzņēmuma vadītājam viņa darba pienākumi ir plašāki un viņš pārrauga visu komercdarbības procesu – organizē to, izstrādā biznesa plānu, analizē uzņēmuma darbības efektivitāti un izvirza mērķus, gatavo atskaites, plāno un vada personāla darbu, organizē lietišķas tikšanās un līgumu slēgšanu utt. Vienlaikus atbild arī par reklāmas pasākumiem, seko līdzi pārmaiņām likumdošanā, pasūta preces un virza tās tirgū. Ļoti nelielos uzņēmumos komercdarbības speciālists pats apkalpo klientus tirdzniecības vietā un pārdod preces.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Komercdarbības speciālista darbam nepieciešamo aprīkojumu nosaka uzņēmuma darbības un viņa darba pienākumu specifika. Ja speciālists strādā birojā, tad galvenokārt izmanto biroja tehniku. Ja bieži jādodas pie klientiem, viņš izmanto automašīnu. Tirdzniecības vietās lieto svarus un kases aparātu, bet noliktavā – datoru ar preču uzskaites programmām.


Darba apstākļi:
Komercdarbības speciālista darbs lielākoties norit uzņēmuma un klientu biroja telpās, tirdzniecības telpās vai noliktavās. Atkarībā no darbības jomas šā speciālista darba apstākļi var būt atšķirīgi, taču tie vienmēr būs dinamiski un saistīti ar cilvēkiem – pircējiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem, kolēģiem un padotajiem. Ja komercdarbības speciālists strādā, piemēram, noliktavā, tirgū, izbraukuma tirdzniecībā, tad darbs var būt gan lietū un sniegā, gan karstā saulē. Tirdzniecības zālē viņam jāvalkā speciāla forma, savukārt noliktavā – darba apģērbs. Arī darba laiks komercdarbības speciālistam var būt ļoti atšķirīgs – astoņu stundu darba diena birojā strādājošiem, maiņu darbs tirdzniecības zāles darbiniekiem vai nenormēts darba laiks pārdošanas aģentiem.


Darba iespējas:
Komercdarbības speciālists var strādāt ļoti dažādu virzienu uzņēmumos – ražošanas, tirdzniecības u.c., arī pakalpojumu jomā, viņš var būt pašnodarbinātais vai vadīt savu nelielu uzņēmumu.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu mazākos uzņēmumos vai kā individuālais komersants, komercdarbības speciālistam būtu nepieciešama vismaz vidusskolas izglītība, taču daudz plašākas iespējas darba tirgū ir speciālistiem ar pirmā līmeņa augstāko (koledžas) izglītību tirdzniecībā vai uzņēmējdarbībā. Ļoti svarīga ir darba pieredze un prasme organizēt darbu. Pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadībā nepieciešama, ja komercdarbības speciālists vēlas strādāt lielākos uzņēmumos, kur vajadzīgas specifiskas prasmes un zināšanas un jāplāno citu cilvēku darbs.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tirdzniecība? Vai māki izvirzīt sev mērķus un darīt visu, lai tos sasniegtu? Varbūt esi ļoti sabiedrisks un tev patīk sarunāties ar cilvēkiem? Komercdarbības speciālistam ļoti svarīga ir pārliecība par saviem spēkiem, prasme uzsvērt piedāvātā produkta priekšrocības un izskaidrot klientam neskaidros jautājumus. Viņam jāprot strādāt patstāvīgi un labi jāorientējas plašā preču vai pakalpojumu klāstā ne vien savā, bet arī konkurentu uzņēmumā, jāprot sistemātiski plānot uzņēmuma attīstību un analizēt komercdarbības procesus.
Ja esi skolnieks, vari mēģināt dibināt skolēnu mācību firmu un rakstīt biznesa plānus. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikai, informātikai, svešvalodām un biznesa ekonomiskajiem pamatiem. Uzaicini dažādus tirdzniecības speciālistus atnākt un pastāstīt par savu darbu. Ja vēlies apgūt praktiskās iemaņas, tad meklē prakses vietu tirdzniecības uzņēmumos vai kļūsti par tirdzniecības aģentu. Mācies saprasties ar cilvēkiem un dibināt sakarus.
Ja esi students, tad brīvajā laikā droši meklē tirdzniecības aģenta vai pārdevēja konsultanta darbu kādā no uzņēmumiem. Tā varēsi iepazīties ar darba specifiku no pašiem pamatiem. Izrādi iniciatīvu un sasniedz labus pārdošanas rezultātus, jo tas būs atspēriena punkts tālākā karjeras veidošanā šajā jomā. Vēro komercdarbības speciālistu darbu citos uzņēmumos un mācies no labiem piemēriem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tev jābūt aktīvam, mērķtiecīgam un jāvēlas apgūt jaunas prasmes. Vari dibināt savu uzņēmumu, izmantojot valsts un pašvaldību sniegto atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai. Nodarbinātības valsts aģentūrā vari mācīties komercdarbību speciālistu kursos.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies kursos un centies specializēties tieši tajā nozarē, kurā strādā. Turpini iegūt papildu izglītību, piemēram, mārketinga, tirgzinību, ekonomikas, finanšu vadības vai uzņēmējdarbības vadības jomā.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība tirdzniecība un mārketings
ekonomika un matemātika klientu apkalpošana
tirgus, tā paplašināšanas iespējas peļņa un tās iegūšanas veidi
grāmatvedība biznesa plāni un stratēģijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērķtiecība ekstraversija* disciplinētība
uzstājība dominēšana materiālisms**
uzņēmība enerģiskums pārliecinātība
godkāre apdomība izpalīdzīgums
sabiedriskums praktiskums taktiskums
pašapziņa neatlaidība pacietība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem orientēties likumdošanā
pētīt un analizēt tirgus situāciju plānot darbus, lai gūtu rezultātus
plānot uzņēmējdarbības attīstību un izstrādāt biznesa plānu orientēties grāmatvedības uzskaitē un bilancē
organizēt darbu un pārraudzīt tā procesu strādāt patstāvīgi un komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv