JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KLIMATOLOGS


Kods: 2112 01


Darba saturs:
Klimatologs analizē laika apstākļu maiņu ilglaicīgās tendences, ilgā laika periodā apkopo meteoroloģisko mērījumu vidējos un ekstremālos lielumus, piemēram, gaisa un zemes virskārtas temperatūru, vēja ātrumu, atmosfēras spiedienu, gaisa mitrumu, nokrišņu un mākoņu daudzumu, sniega kārtas biezumu. Klimatologu apkopotos datus un secinājumus savā darbā izmanto agroklimatologi, medicīnas klimatologi un būvnieki.
Meteoroloģiskie dati tiek iegūti un uzglabāti par valsts budžeta līdzekļiem, un mūsdienu klimatoloģijas pētījumos ietilpst lielas teritorijas, ilgs novērojumu periods, daudzveidīgi meteoroloģiskie parametri un liels meteoroloģisko mērījumu punktu skaits, kā arī dažādi scenāriji, kas raksturo cilvēku saimnieciskās darbības ietekmi uz atmosfēras procesiem.
Atšķirībā no sinoptiķa, kurš prognozē laika apstākļus īsākam periodam, klimatologam analīzei nepieciešams vismaz 30 gadu meteoroloģisko novērojumu periods, kura laikā uzkrāts meteoroloģisko mērījumu datu masīvs. Latvijā ir vairāk nekā 20 meteoroloģisko novērojumu staciju, šie mērījumi vecākajās stacijās tiek veikti ilgāk nekā 200 gadu, tāpēc uzkrātais datu apjoms ir liels.
Atmosfēras stāvokli jebkurā noteiktā vietā ietekmē liela mēroga atmosfēras cirkulācijas – ciklonu un anticiklonu veidošanās un pārvietošanās. Vietējā klimata maiņas ir saistītas ar reģionāla vai globāla mēroga klimata maiņām, tāpēc savos pētījumos klimatologs plaši izmanto datu matemātiskās apstrādes metodes un matemātisko modelēšanu. Gaidāmos sezonas laika apstākļus viņš prognozē pēc datu bāzēs atrastiem līdzīgiem gadiem, kad atmosfēras cirkulācija veidojās gandrīz tādā pašā veidā kā prognozējamā gadā, piemēram, kādi laika apstākļi biežāk sagaidāmi pavasaros pēc siltām ziemām.
Klimata matemātiskie modeļi ir vieni no sarežģītākajiem mūsdienu zinātnē, jo kopā ar lielu apstrādājamo datu daudzumu tajos tiek iekļautas arī sarežģītas atgriezeniskās saiknes starp dažādiem atmosfēras procesiem, piemēram, gaisa mitrums ietekmē mākoņu veidošanos, kas savukārt 35 ietekmē Saules enerģijas piekļūšanu zemes virskārtai un gaisa sasilšanu, gaisa nevienmērīga sasilšana rada vēja plūsmu utt. Klimata matemātiskai modelēšanai klimatologs izmanto īpašus datorus ar plašu atmiņu un ļoti lielu darbības ātrumu. Klimata globālai pētīšanai un modelēšanai nepieciešams liels finansējums un ilgstoši uzkrāta pieredze, tāpēc darbietilpīgus pētījumus klimatologi veic starptautiskos pētniecības centros.
Latvijā viņi apkopo un analizē vietējo meteoroloģisko mērījumu datus, pēc klientu pieprasījuma sagatavo informāciju tautsaimniecības nozarēm, piemēram, vēja ātruma raksturojumu vēja ģeneratoru būvniecībai, zemes virskārtas un gaisa zemāko slāņu temperatūras raksturojumu lauksaimniecībai, nokrišņu normas aprēķinus lietus ūdens kanalizācijas projektēšanai, vidējo saulaino dienu skaitu gadā, sniega segas noturēšanās vidējo ilgumu tūrismam u.c.
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” klimatologi ir izveidojuši Latvijas būvnormatīvu kompleksu, kur ietilpst būvobjektu projektēšanas prasības par meteoroloģisko faktoru – vēja, nokrišņu, gaisa temperatūras un mitruma pārmaiņu – ietekmi. Tās ir pieskaņotas ES prasībām un nosaka, kā būvju projektēšanas gaitā jāņem vērā Latvijas klimata īpatnības.
Klimatologi Latvijā interpretē arī klimata maiņu matemātiskās modelēšanas rezultātus, kas liecina par to iespējamību, piemēram, klimatologs var prognozēt, ka nākotnē gaidāmas nokrišņiem bagātākas vasaras vai ūdens līmeņa celšanās Baltijas jūrā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Galvenie klimatologa darba instrumenti ir jaudīgs dators un datu bāzes ar meteoroloģisko informāciju, kā arī dažādas datu apstrādes programmas (piemēram, Excel). Meteoroloģiskie dati glabājas gan papīra dokumentu, gan elektroniskā formā. Latvijas pierobežas rajonu klimata raksturošanai nepieciešams izmantot arī kaimiņvalstu datu bāzes.


Darba apstākļi:
Parasti klimatologs strādā biroja telpās. Darbadienas ilgums – astoņas stundas.


Darba iespējas:
Klimatologs var strādāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijas Universitātē akadēmisko pētījumu jomā vai par mācībspēku, kā arī dažādu firmu zinātniski pētnieciskās laboratorijās. Var strādāt ar valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu projektiem, kur svarīgi ir raksturot laika apstākļu klimatisko maiņu ietekmi uz tautsaimniecības nozarēm vai lielām un ilgstoši izmantojamām būvēm (ostām, tiltiem, hidroelektrostacijām, augstceltnēm). Šajā profesijā nevar būt pašnodarbinātais, jo darbā liela nozīme ir meteoroloģisko novērojumu datu bāzēm, kas glabājas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.


Nepieciešamā izglītība:
Klimatologam jāpārzina meteoroloģija, atmosfēras fizikas procesi, labi jāorientējas matemātikā un fizikā, tāpēc nepieciešama meteorologa, ģeogrāfa vai matemātiķa augstākā izglītība. Ģeogrāfijas un matemātikas bakalaura grādu iespējams iegūt Latvijas augstskolās, savukārt meteorologa profesiju Latvijā apgūt nevar – šāda izglītība pieejama, piemēram, Krievijā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi. Arī maģistra programmas klimatoloģijā Latvijā pagaidām nav, taču iespējams mācīties Vācijas augstskolās un citviet Eiropā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk vērot laika apstākļu maiņu un interesē, kā tas notiek? Vai vēlies zināt, kas izraisa spēcīgu vētru, plūdus vai cunami? Varbūt tevi interesē, kāpēc agrāk vasaras bija saulainākas, bet ziemas – aukstākas? Klimata maiņas ir nozīmīga pētniecības joma visā pasaulē, un, kļūstot par klimatologu, arī tu vari sniegt ieguldījumu siltumnīcas efekta mazināšanā un klimata stabilizēšanā, kā arī palīdzēt cilvēkiem pielāgoties klimatiskajiem apstākļiem.
Ja esi skolnieks un tas viss tevi interesē, tad noteikti pievērs pastiprinātu uzmanību ģeogrāfijas, fizikas un matemātikas apguvei. Klimatologi cieši sadarbojas ar kolēģiem arī no citām valstīm, tāpēc svarīgas ir svešvalodu zināšanas. Vari pievienoties laika vērotāju kustībai un sistemātiski atzīmēt laika apstākļu maiņas, tā labāk izprotot dabas norises. Darbojies Egila Birznieka jauno ģeogrāfu skolā (mājaslapa www.jgs.lv), kur vari papildināt savas zināšanas un pārbaudīt tās, pildot šīs skolas piedāvātos uzdevumus, un iepazīsties ar topošajiem studiju biedriem.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un ar klimata pētniecību saistītās iestādēs. Rodi iespējas doties apmaiņas braucienos vai praksē uz citu valstu augstskolām un pētniecības iestādēm.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus esošajai vai turpināt savu profesionālo izglītību, vari meklēt starptautiskas izglītības iespējas. Klimatologiem ir pieejami starptautiski kvalifikācijas celšanas kursi un konferences, ko rīko Pasaules meteoroloģijas organizācija www.wmo.int.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

FIZIĶIS

STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS

METEOROLOGS

HIDROLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

procesi dabā, klimata pārmaiņas darbs ar datoru un datu bāzēm
pētniecisks darbs matemātiskā modelēšana
aprēķini, datu matemātiskās apstrādes metodes dabas sakarības, to analīze un prognozēšana
meteoroloģisko mērījumu analīze ģeogrāfija, matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana sistemātiskums**** tālredzība
komplicētība* precizitāte patstāvība
zinātkāre metodiskums disciplinētība
racionalitāte neatlaidība rūpīgums
intraversija** kritiskums apķērība
intelektualitāte*** elastīgums uzņēmība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

domāt kritiski, analizēt lielu datu apjomu lasīt un sazināties vismaz divās svešvalodās
strādāt patstāvīgi un plānveidīgi meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju
rakstveidā un mutvārdos saprotami izklāstīt sarežģītu informāciju pielietot datu matemātiskās apstrādes metodes un matemātisko modelēšanu
novērot un izdarīt secinājumus strādāt ar datoru, datu bāzēm

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv