JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.JURISTS LINGVISTS


Kods: 3411 09


Darba saturs:
Jurists lingvists rediģē juridisku tekstu, galvenokārt tulkotus tiesību aktus un likumus, nodrošina tiem kvalitatīvu valodu un juridiski precīzu saturu, pārbaudot arī terminoloģiju. Viņš var arī tulkot dokumentus latviešu valodā. Šim speciālistam labi jāpārzina tulkotā dokumenta valsts tiesību sistēma, jāsalīdzina un jāizvērtē jēdzienu un juridisko konstrukciju pareizums. Ja ir neprecizitātes, dokumenti jānoformulē pēc Latvijas likumu un tiesību aktu prasībām, taču tiem jāatbilst oriģinālā teksta saturam. Lai varētu pareizi veikt šādus labojumus, jurists lingvists meklē informāciju dažādos izziņas avotos – vārdnīcās, tiesību aktos, datu bāzēs. Ļoti noderīgas ir labas svešvalodu zināšanas, jo tad viņš var pārbaudīt teksta atbilstību oriģinālam (ja teksts ir tulkots vairāk reižu).
Darbs galvenokārt ir saistīts ar dokumentiem un to rūpīgu analītisku pārbaudi, taču var būt nepieciešamas arī labas saziņas spējas gadījumos, kad jādodas pie teksta sastādītāja vai klienta un jāvienojas par nepieciešamajiem labojumiem.
Lingvists sastāda arī normatīvos dokumentus, piemēram, līgumus un iekšējās kārtības noteikumus, izvēloties tiem precīzāko formulējumu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Jurists lingvists darbā izmanto datoru un vārdnīcas, kā arī elektroniskās datu bāzes. Var izmantot arī dažādas specializētas datorprogrammas tulkošanai.


Darba apstākļi:
Darbs norit biroja telpās vai mājās. Iespējama gan normēta, gan nenormēta darbadiena, bieži jāveic līgumdarbi.


Darba iespējas:
Jurists lingvists var strādāt gan valsts institūcijās – ministrijās, likumdošanas nozarē, Saeimā –, gan Eiropas institūcijās, arī bankās, izdevniecībās, laikrakstu redakcijās, dažādos lielos uzņēmumos, kur nepieciešami juridiski precīzi teksta formulējumi, piemēram, apdrošināšanas kompānijās. Viņš var būt arī pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Darbam Latvijā nepieciešama otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai arī bakalaura izglītība un pieredze darbā ar juridisku dokumentu rediģēšanu vai sastādīšanu. Priekšrocības darba tirgū var būt tiem, kuri ir ieguvuši humanitāro zinātņu maģistra grādu juridiskajā lingvistikā. Lai varētu strādāt Eiropas Savienības institūcijās, obligāti nepieciešama arī juridiskā izglītība.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Juristam lingvistam jābūt ļoti erudītam un radošam, lai spētu atrast katram tekstam piemērotāko formulējumu. Nepieciešama prasme strādāt ar izziņas avotiem, orientēties gan grāmatu, gan elektroniskos lingvistikas resursos un datu bāzēs. Jābūt arī ļoti pedantiskam, pat sīkumainam, ar augstām koncentrēšanās spējām. Jāmāk patstāvīgi atrast sev nepieciešamo informāciju, kā arī vajadzības gadījumā sazināties ar paša nepārzinātas nozares speciālistiem.
Ja esi skolnieks, pastiprinātu uzmanību pievērs latviešu valodas un svešvalodu apguvei. Labi mācies filozofiju, politiku un tiesības. Varbūt pamēģini tulkot. Vari apmeklēt juridisko biroju atvērto durvju dienas, kā arī Ēnu dienā ēno kādu juristu lingvistu. Lai kļūtu par šo speciālistu, vari studēt jurisprudenci, filoloģiju vai tulkošanu pamatstudiju līmenī, bet pēc tam maģistra studijās apgūt tieši jurista lingvista specialitāti.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir sociālo zinātņu bakalaura, maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, filoloģijā vai citās radniecīgās jomās, tad piesakies studijām jurista lingvista maģistra studiju programmā. Apgūsti angļu valodu visaugstākā līmenī un saņem tam dokumentālu apliecinājumu, nokārtojot TOEFL, IELTS vai līdzīgu eksāmenu. Vairāk informācijas par eksāmeniem un sagatavošanās kursiem vari iegūt Baltic Council for International Education (IELTS tests) mājaslapā www.balticcouncil.org, RTU Rīgas biznesa skolas angļu valodas centra (TOEFL tests) mājaslapā www.educationusa.lv un citur.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad mācies gan lingvistikas, gan tiesību jautājumu kursos.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

FILOLOGS

TULKS

TULKOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tiesību zinātne tulkošanas teorija un metodika
valodniecība un svešvalodas politika un tiesības
tulkošana, teksta rediģēšana juridisko dokumentu valodas īpatnības
pētniecisks un radošs darbs juridiskā terminoloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība enerģiskums intelektualitāte**
pedantisms radošums analītiskums
pašapziņa oriģinalitāte kritiskums
draudzīgums intuīcija* sistemātiskums***
optimisms atklātība rūpība
godkāre disciplinētība zinātkāre

*intuitīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

domāt analītiski un vērtēt kritiski strādāt komandā
iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju strādāt ar izziņas avotiem, orientēties grāmatu un elektroniskos lingvistikas resursos, datu bāzēs
strādāt ar nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģijām racionāli organizēt darbu, izprotot savstarpēji saistīto darba procesa daļu izpildes secību
strādāt ar juridisko terminoloģiju sagatavot juridiskus dokumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv