JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INTERNETA PORTĀLA REDAKTORS


Kods: 2629 04


Darba saturs:
Interneta portāla redaktora darba pienākumi ir atlasīt vajadzīgo informāciju savam portālam, izvēlēties vizuālos materiālus, plānot un sagatavot žurnālistikas materiālus un publicēt tos. Redaktoram nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajiem notikumiem valstī un saistībā ar sava portāla saturu jāplāno to publicēšana. Redaktors ir atbildīgs par portāla saturu un tajā publicēto, ievērojot žurnālista darba ētikas principus, jo tie var ietekmēt sabiedriskos notikumus un sabiedrības viedokli. Redaktoram jāspēj atšķirt būtiskākās, aktuālākās vai interesantākās norises sabiedrībā un jārīkojas ātri, jo interneta vidē ir svarīgi, kurš portāls pirmais publicēs aktuālo ziņu. No tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem tie atšķiras tieši ar publicēto ziņu ātrumu. Lielā portālā viens redaktors ir atbildīgs par vienu jomu, piemēram, ekonomikas ziņām, ārvalstu notikumiem, sportu vai kultūras dzīvi, cits redaktors – par kādu citu jomu.
Interneta portāla redaktors meklē arī autorus (žurnālistus), saskaņo tēmas, vienojas par rakstu iesniegšanas termiņiem un izmaksām. Autoru atsūtītos rakstus rediģē redaktors. Satura administrators tos ievieto portālā kopā ar fotogrāfiju, vizuālo attēlu vai video. Mazā portālā redaktors šos darbus veic pats. Nereti arī pats raksta rakstus, veido ziņas un intervē cilvēkus, tātad strādā žurnālista darbu. Arī darba diena ir līdzīga žurnālista ikdienai, tomēr redaktora pienākumi ir plašāki – viņš pārrauga visas tēmas, organizē, lai portālā nepārtraukti būtu jauna informācija un materiāli. Diena sākas ar jaunāko ziņu izskatīšanu citos plašsaziņas līdzekļos, lai zinātu notiekošo Latvijā un pasaulē, pēc tam sākas ideju ģenerēšana. Informācijas meklēšanā interneta portāla redaktors ikdienā sadarbojas ar citiem redaktoriem un kolēģiem, reizēm arī ar preses sekretāriem. Šai darbā ļoti vērtīgs ir paša redaktora izveidots savs informācijas avotu tīkls, lai aktīvi varētu sekot līdzi pārraugāmās jomas (ekonomikas, sporta vai kultūras) notikumiem Latvijā un pasaulē.
Darbs nav normēts, katru dienu atšķirīgs un intensīvs, jo ziņas var veidot arī 24 stundas diennaktī. Rutīna varētu rasties, diendienā lasot ziņas un rediģējot rakstus, tomēr viss apkārt notiekošais nepārtraukti mainās. Šai darbā interneta portāla redaktoram jāprot organizēt savu atpūtu, lai nerastos t.s. profesionālās izdegšanas sindroms, kad ilgstošas pārslodzes un stresa dēļ cilvēkam mazinās darba spējas vai viņš tās zaudē pavisam.
Interneta portāla redaktoram jāplāno arī portāla attīstība. Ņemot vērā aktuālos notikumus sabiedrībā, viņš veido jaunas sadaļas, piemēram, vēlēšanu laikā, vai aktualizē citas tēmas. Plašā interneta portālā būs arī video un audio materiāli. Redaktoram labi jāpārzina arī multimediju iespējas, jo portāla saturu veido dažāda veida materiāli. Jāprot strādāt ar dažādām datorprogrammām, jāspēj ļoti ātri rakstīt ar datoru (vislabāk, ja apgūta aklā ātrrakstīšanas metode), jo ziņas nereti top uzreiz pēc sarunas pa tālruni, bet pierakstīt iesāk, jau runājot. Noderēs fotografēšanas iemaņas, attēlu apstrādes un audiovideo ziņu veidošanas principu zināšana.
Nepieciešamas arī vadītāja iemaņas, organizējot darbu un veicot plānošanu. Interneta portāla redaktors reizēm ir arī portāla vadītājs, tad jāorientējas arī finanšu un personāla jautājumos, jāmāk izveidot komandu, jāzina, kā novērst un risināt konfliktus. Reizēm jāspēj aizstāvēt un pamatot savu viedokli, bet gadās, ka nākas atzīt arī savas kļūdas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Interneta portāla redaktors lieto datoru, internetu, specializētas datorprogrammas, tālruni, diktofonu, bloknotu, rakstāmpiederumus, paša izveidotu vajadzīgo sakaru grāmatiņu un datu bāzi.


Darba apstākļi:
Interneta portāla redaktora darbs ir ļoti saspringts, tāpēc ir būtiski, kā tas tiek organizēts. Jāstrādā galvenokārt birojā, reizēm tikšanās vai preses konferences notiek citās telpās vai ārpus biroja.


Darba iespējas:
Interneta plašsaziņas līdzekļi attīstās ļoti strauji, un katrā no tiem ir nepieciešams cilvēks, kurš plāno portāla saturu, organizē materiālus un rediģē tekstus.


Nepieciešamā izglītība:
Šai profesijai nepieciešama augstākā izglītība mediju studijās, žurnālistikā vai komunikāciju zinātnē (studiju ilgums trīs vai četri gadi). Jābūt arī žurnālista darba pieredzei, jo redaktoram labi jāpārzina šā darba praktiskā puse.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Interneta portāla redaktoram jāpiemīt dabiskai interesei par valstī, sabiedrībā un pasaulē notiekošo. Nepārtraukti jāspēj sekot līdzi notikumiem, tos analizēt, ieraudzīt kopsakarības un izcelt aktuālāko sabiedrības un auditorijas interesēs. Būtiski ir izprast sociālpolitiskos un ekonomiskos procesus, zināt tiesiskas valsts pamatus un principus un spēt orientēties ekonomikas pamatlikumos. Jāpiemīt radošām spējām, analītiskam prātam un organizatora prasmēm. Nepieciešama tolerance un iecietība pret citādo vai atšķirīgiem viedokļiem.
Tā ir ļoti interesanta profesija, kurā var satikties ar daudziem cilvēkiem un visu laiku uzzināt ko jaunu. Jābūt augstai noturībai pret stresu, jo jāspēj strādāt intensīvi un ļoti ātri, reizēm nākas darīt vairākus darbus vienlaikus.
Ja esi skolnieks, interesējies par sabiedrībā un pasaulē notiekošo. Lasi un skaties ziņas plašsaziņas līdzekļos un mēģini analizēt, vai visi tajos atspoguļotie notikumi ir nozīmīgi un interesanti. Labu atmiņu un asu uztveri trenē ar prāta spēļu palīdzību. Skolā labi apgūsti latviešu valodu un gramatiku, arī svešvalodas. Daudz lasi, labi apgūsti vēsturi, īpaši jaunāko laiku vēsturi, ekonomikas pamatus. Piedalies skolēniem organizētās topošo žurnālistu skolās un mēģini rakstīt rakstus kādam preses izdevumam vai portālam, raksti savu blogu.
Ja esi students, piesakies praksē kādā interneta portālā vai ziņu aģentūrā. Aktīvi iesaisties studiju projektos, vasaras skolās un apmaiņas programmās ārvalstīs. Piedalies dažādos konkursos jaunajiem žurnālistiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms ir nepieciešams iegūt pieredzi žurnālistikā. To var izdarīt, strādājot ziņu aģentūrās, jo tur reportieriem jāstrādā ātri. Jābūt labai valodas izjūtai, interesei par interneta vidi, jāprot veidot saskarsmi ar dažādiem cilvēkiem. Noteikti iegūsti augstāko izglītību žurnālistikā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā vai mācīties atsevišķus kursus Latvijas augstskolās kā brīvklausītājs, arī dažādas tālākizglītības programmas un kursus. Interesējies par interneta vides attīstību.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

ŽURNĀLISTS

REDAKTORS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

MĀJASLAPAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunākie notikumi pasaulē fotografēšana un video uzņemšana
politika un ekonomika interneta vide un iespējas
rakstu, blogu rakstīšana analītisks un radošs darbs
darbs ar datoru, datorprogrammām multimediju iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība drosme izturība
komplicētība* godkāre neatlaidība
izteiksmība enerģiskums radošums
neatkarība impulsivitāte zinātkāre
intuīcija ** pašapziņa analītiskums
nepakļāvība sabiedriskums pārliecinātība

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

analizēt kopsakarības veidot plašu sadarbības tīklu
vadīt cilvēku grupu veikt žurnālista darbu, rediģēt tekstus
organizēt darba procesu pieņemt lēmumu nekavējoties
lietot dažādas datorprogrammas apstrādāt vizuālos attēlus, fotogrāfijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv