JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS


Kods: 2165 09


Darba saturs:
Ģeoinformātikas1 inženiera darbs ir saistīts ar ģeotelpisko2 datu uzkrāšanu – viņš iekārto un uztur aizsargjoslu un valsts adrešu datu bāzi, kā arī veido augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas kartes.
Nodarbojoties ar topogrāfiskajām informācijas kartēm, ģeoinformātikas inženieris digitālā vidē veido topogrāfiskus attēlus ikvienam objektam, kas atrodas konkrētajā teritorijā vai adresē. Lai to izdarītu, inženieris vispirms sazinās ar kādu no sertificētajiem mērniecības uzņēmumiem un lūdz izstrādāt topogrāfisko plānu. Pēc tam visus mērnieku izstrādātajā topogrāfiskajā plānā atzīmētos objektus precīzi attēlo digitālajā vidē.
Tā kā katram dabā esošam objektam atbilst savs digitālais elements, tad ģeoinformātikas inženieris seko līdzi, lai šo objektu aprakstīšanā tiktu ievērota noteikta specifikācija – lai būtu ievēroti nosacījumi, kādā veidā konkrēto elementu nepieciešams parādīt, kā tam jāizskatās, kurā slānī, ar kādas krāsas un biezuma līnijām objekts jāattēlo, kādiem hidrogrāfiskiem elementiem tur jābūt, vai objektam ir kāpnes, žogs utt.
Kad ģeoinformātikas inženieris saņem sagatavotos topogrāfiskos plānus, viņš tos ievada kopējā datu bāzē un salīdzina ar topogrāfisko informāciju par ēku tipiem, virszemes un apakšzemes ūdensvadu atrašanās vietām, kanalizācijas sistēmu, kabeļu un gāzes vadu izvietojumu. Lai to paveiktu, inženieris sadarbojas ar komunikāciju apsaimniekošanas uzņēmumiem, piemēram, Rīgas ūdens, Rīgas satiksme, Latvijas gāze, Lattelecom, un pieprasa šo uzņēmumu rīcībā esošo informāciju par attiecīgo objektu.
Topogrāfiskie plāni dažādu iemeslu dēļ var cits no cita nedaudz atšķirties vai nesakrist nemaz. Tad ģeoinformātikas inženieris meklē iemeslus, kāpēc tā noticis, un cenšas savietot šos plānus digitālajā vidē. Ja viņš pats vai datorprogramma konstatē kļūdainu informāciju par kādu no objektiem, tad inženieris dodas uz konkrēto objektu un pārbauda attēlotās nesakritības. Ja tiek konstatēta mērniecības uzņēmuma kļūda, tad lūdz izdarīt nepieciešamās korekcijas sagatavotajā topogrāfiskajā plānā.
Ja ģeoinformātikas inženieris nodarbojas ar Valsts adrešu reģistra uzturēšanu, tad viņš veido adresācijas sistēmu, kurā ievadītos datus izmanto gan Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, gan Uzņēmumu reģistrs.
Lai uzturētu reģistru, ģeoinformātikas inženieris pieprasa no pašvaldības informāciju vai lēmumu par jaunas adreses piešķiršanu. Kad lēmums ir saņemts, viņš izvērtē, vai tas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām. Ja nepieciešamās formalitātes ir ievērotas, tad inženieris salīdzina piešķirto adresi ar sistēmā jau esošo adresi un izdara nepieciešamās korekcijas vai arī ievada sistēmā jaunu adresi. Ja lēmumā tiek konstatēta kļūda, tad sazinās ar pašvaldību un lūdz novērst radušās nepilnības.
Ģeoinformātikas inženieris adrešu sistēmā katrai adresei piešķir deviņzīmju kodu, datu bāzes grafiskajā daļā uzzīmē apkārt esošās ielas un iezīmē konkrēto adresi.
Tā kā līdz ar ēku būvēšanu un nojaukšanu, veloceliņu ierīkošanu vai jaunu ielu izveidošanu pilsētas plāni regulāri mainās, ģeoinformātikas inženieris nepārtraukti seko līdzi pārmaiņām, ievada sistēmā jauno informāciju un izņem no tās novecojušo.

1 Zinātnes nozare, kas nodarbojas ar ģegrāfiskās informācijas datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās.


2 Īpašības vārds, ar ko apzīmē objektu, kura atrašanās vietu nosaka, atsaucoties uz Zemes virsmas koordinātām.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ģeoinformātikas inženieris izmanto datoru ar speciālām datorprogrammām, piemēram, Oracle un MicroStation. Lai sazinātos ar pašvaldībām, mērniecības un citiem komunikāciju apsaimniekošanas uzņēmumiem, izmanto tālruni un citu biroja tehniku. Savukārt, lai iegūtu kāda objekta koordinātas, izmanto teodolītu, nivelieri, globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju, tahometru un citus mērniecības instrumentus, kā arī lieto automašīnu nokļūšanai vajadzīgajā vietā.


Darba apstākļi:
Ģeoinformātikas inženieris galvenokārt strādā astoņu stundu darba dienu birojā, tomēr nereti dodas arī izbraukumos, kas var būt jebkurā Latvijas vietā. Viņš daudz laika pavada pie datora, atzīmējot kartēs sīkas detaļas, tāpēc jārēķinās ar palielinātu slodzi acīm, arī saspringumu muguras un kakla daļā. Dodoties pārbaudīt uzmērījumus dabā, nākas strādāt mainīgos laika apstākļos.


Darba iespējas:
Ģeoinformātikas inženieris var strādāt valsts iestādēs, piemēram, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, Valsts zemes dienestā, pašvaldību un arī privātajos uzņēmumos, kas nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem un mērniecību.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par ģeoinformātikas inženieri, ir nepieciešama augstākā izglītība ģeomātikā, arhitektūrā, ģeogrāfijā vai informācijas tehnoloģijās. Studiju ilgums ir trīs līdz pieci gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ģeogrāfija un kartogrāfija? Varbūt tevi interesē precīzu digitālo karšu veidošana? Ģeoinformātikas inženierim jābūt precīzam, akurātam, pacietīgam un objektīvam. Viņam darbā ļoti liela uzmanība jāpievērš sīkām detaļām, jo izveidotos datus izmanto arī juridisku jautājumu risināšanā. Tā kā inženieris gan verbāli, gan rakstiski sazinās ar pašvaldības pārstāvjiem, mērniecības uzņēmumiem un komunikāciju ekspluatēšanas organizācijām, tad viņam jāprot veidot ar cilvēkiem laba saskarsme, jāzina dokumentu noformēšana un lietvedība. Viņam jāspēj izdomāt, kā iegūt nepieciešamo informāciju pat tādos gadījumos, ja kāds no sadarbības partneriem šādu informāciju nevēlas sniegt.
Ja esi skolnieks, tad vari doties uz Rīgas Tehniskās universitātes Ģeodēzijas katedru, lai iegūtu plašāku informāciju par ģeoinformātikas inženiera darba specifiku. Uzdod jautājumus kādam no katedras pasniedzējiem un apskati katedrā izvietoto ģeodēzijas instrumentu ekspozīciju. Skolā papildu uzmanību pievērs ģeogrāfijas un angļu valodas, arī tehniskās rasēšanas un informātikas apguvei. Vari meklēt pamācības internetā un izmēģināt roku topogrāfisko plānu veidošanā. Šādi plāni nebūs tik precīzi kā mērnieku gatavotie, tomēr ļaus tev izprast karšu sastādīšanas principus.
Ja esi students, tad padziļināti apgūsti ģeoinformātikas inženiera darbam nepieciešamo datorprogrammu lietojumu un meklē prakses vai pusslodzes darba vietu kādā no uzņēmumiem, kur strādā ģeoinformātikas inženieri.
Ja vēlies pārkvalificēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad ieskaties interneta mājaslapā www.mernieks.lv – tur varēsi iegūt informāciju par likumdošanu, nozarē izmantojamiem terminiem un visiem jaunumiem šajā profesijā. Lieliska pārkvalificēšanās iespēja ir apgūt ģeoinformātiku maģistra līmenī, jo to var izdarīt neatkarīgi no tā, kāda bakalaura izglītība iegūta iepriekš.
Lai padziļinātu zināšanas, mācies attiecīgos kursos, iepazīsties ar jaunākajiem ģeodēzijas instrumentiem un apgūsti jaunākās digitālo karšu veidošanas metodes.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĢEODĒZISTS

DATUBĀZU INŽENIERIS

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESAISTES INŽENIERIS

ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija un ģeodēzija informātika, datu bāzu veidošana un uzturēšana
mērniecības instrumenti ģeogrāfiskās informācijas datu vākšana, apstrāde
dokumentu kārtošana nozares termini, likumdošana
tehniskā rasēšana topogrāfiskās informācijas kartes

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte zinātkāre apzinīgums
patstāvība sistemātiskums** racionalitāte****
analītiskums neatkarība vērīgums
lietišķums rūpīgums stabilitāte
neatlaidība intelektualitāte*** savaldība
komplicētība* piesardzība disciplinētība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt kartes, topogrāfiskos plānos izstrādāt topogrāfiskās informācijas kartes
strādāt ar lielu informācijas daudzumu lietot specializētas datorprogrammas
domāt telpiski strādāt ar ģeodēzijas instrumentiem
iedziļināties detaļās apstrādāt un ievadīt datus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv