JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ENERGOAUDITORS INŽENIERIS


Kods: 2142 07


Darba saturs:
Energoauditors inženieris veic energoefektivitātes1 pārbaudes (energoauditu) gan jaunbūvēm, gan rekonstruējamām ēkām, arī katlumājām un gaisa kondicionēšanas sistēmām. Energoauditors apseko ēku un analizē datus, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas. Pēc ēkas kvadratūras, logu, kāpņu telpu skaita un ventilācijas sistēmām energoauditors inženieris aprēķina, cik labi ēka saglabā siltumu un vai viss atbilst noteiktajiem normatīviem, pēc tam nosaka, kurās vietās nepieciešami uzlabojumi.
Uzsākot darbu, inženieris vispirms vizuāli novērtē ēkas logus, sienas, celtniecības materiālu kvalitāti, ēkas nolietojumu un tās platību. Lai precīzi veiktu energoefektivitātes aprēķinus, energoauditoram nepieciešami dati par pēdējos gados patērēto siltumenerģiju. Ja ēkas īpašnieks šos datus ir apkopojis un iesniedzis energoauditoram inženierim, tad to analīzi var veikt birojā vēl pirms došanās uz objektu. Citā gadījumā inženieris pats ievāc objektā vajadzīgo informāciju.
Energoaudita laikā tiek pētīti siltuma zudumi, kas palielina ēkas ekspluatācijas izmaksas. Energoauditors inženieris pēta ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma vadītspēju, apseko apkures, karstā ūdens apgādes, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un iebūvētās apgaismes sistēmas, novērtē ēkas novietojumu, iekšējo mikroklimatu un ārējos klimatiskos apstākļus. Ar dažādām metodēm, piemēram, siltumstarojuma mērījumiem, novērojumiem un pierakstot enerģijas patēriņu, energoauditors izvērtē siltumapmaiņu objektā un apstākļus, kas ietekmē enerģijas patēriņu. Viena no metodēm ir termogrāfija, kad inženieris apseko ēkas ārsienas, bēniņus, pagrabu un siltumvadus ar speciālu termokameru, kas parāda dažādu virsmu temperatūras un attēlo tās krāsu skalā. Šajās termogrammās redzams, kur siltumapmaiņa noris intensīvāk, jo parādās spilgtākas krāsas (sarkans, dzeltens), un kur ne tik intensīvi, jo krāsas ir tumšākas (melns, zils). Ēkas iekšpusē pie ārsienām uzņemtās termogrammās zili violetā krāsā redzamas vietas, pa kurām dzīvoklī ieplūst aukstais gaiss. Analizējot šādu attēlu, energoauditors inženieris nosaka siltuma noplūdes vietas un tās cēloņus – bojājumus caurulēs, celtniecībā pieļautās kļūdas vai kādus citus iemeslus.
Energoauditors inženieris papildus novērtē efektivitātes un jaudas samērojamību apkures katliem, kuru nominālā jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, un gaisa kondicionēšanas sistēmām, kuru nominālā jauda ir lielāka par 12 kilovatiem. Novērtē arī apkures katlu kopā ar apkures sistēmu, sniedz atzinumu par apkures katla efektivitāti un iesaka to nomainīt vai citus alternatīvus risinājumus ēkas apkures sistēmas uzlabojumiem, lai samazinātu enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu. Pārbaudes rezultāti tiek atzīmēti apkures katla vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktā.
Pēc iegūto datu izvērtēšanas un enerģijas resursu patēriņa analīzes energoauditors inženieris izstrādā plānu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, izvēlas tehniski un ekonomiski efektīvākos risinājumus, kas varētu mazināt siltumenerģijas izmaksas. Energoauditors izstrādātajā atskaitē sniedz informāciju par ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli un nolietojumu, ieteicamiem renovācijas darbiem un energoefektivitātes pasākumiem, potenciāli sasniedzamo enerģijas ietaupījumu. Energoaudita noslēgumā energoauditors inženieris sagatavo un izsniedz ēkas energosertifikātu ar rādītājiem, pēc kuriem patērētāji var salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti. Sertifikātam viņš pievieno ieteikumus, kur izvērtēta energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu rentabilitāte2.
Veicot energoauditu, inženieris sadarbojas ar ēkas īpašnieku, tās projektētāju vai uzņēmumu, kurš ēku vēl tikai būvē, lai iekļūtu apsekojamās telpās un iegūtu novērtēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

1 Relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu.


2 Rādītājs, kas raksturo saimnieciskā darbībā izlietoto līdzekļu efektivitāti.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Energoauditors inženieris izmanto datoru un dažādas specializētas datorprogrammas. Galvenie viņa darba instrumenti ir pirometrs, ar kuru no attāluma mēra augstas temperatūras, psihrometrs gaisa mitruma un temperatūras mērīšanai iekštelpās, termogrāfs un dažādi materiālu mitruma mērītāji.


Darba apstākļi:
Energoauditora inženiera darbs norit gan objektā, gan birojā. Parasti energoauditors strādā astoņu stundu darba dienu, taču viņam ir iespēja pašam plānot savu darba laiku.


Darba iespējas:
Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 12. pantu visām ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā pēc 2008. gada 31. decembra, pirms izīrēšanas vai pārdošanas jāveic energoaudits, arī arvien vairāk ēku īpašnieku vēlas uzlabot savu īpašumu energoefektivitāti, tāpēc energoauditora inženiera profesija ir visai pieprasīta. Energoauditors inženieris strādā kā pašnodarbinātais vai arī uzņēmumā, kas nodarbojas ar energoauditu. Viņš var būt arī pastāvīgs kāda lielāka būvniecības, projektēšanas vai namu apsaimniekotāju uzņēmuma darbinieks.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par energoauditoru inženieri, nepieciešama pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība būvniecības vai siltumtehnikas jomā. Studiju ilgums ir divi ar pusi līdz pieci gadi. Jāiegūst arī energoauditora sertifikāts, ko izsniedz Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība pēc zināšanu pārbaudes. 13.01.2009. MK noteikumi nr. 26 “Noteikumi 2 Rādītājs, kas raksturo saimnieciskā darbībā izlietoto līdzekļu efektivitāti. ENERGOAUDITORS INŽENIERIS par energoauditoriem” nosaka viņiem izvirzāmās prasības un sertifikācijas kārtību. Noteikumos minētas arī jomas, kādās jāiegūst teorētiskās zināšanas. Energoauditora sertifikācija sastāv no teorētiskā testa un praktiskiem uzdevumiem. Pēc veiksmīgas pārbaudes darbu nokārtošanas energoauditora sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Sertifikāts gan nav obligāts, tomēr ir nepieciešams, lai inženieris varētu izsniegt apkures katla pārbaudes vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu, kā arī nodrošināt energoaudita pakalpojumu citam uzņēmumam. Savukārt, ja ir darba pieredze, tad sertifikācijai pietiekama būs profesionālās tālākizglītības programmas apguve ēkas energoefektivitātes novērtēšanai 320 stundu apjomā, bet apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei vismaz 40 stundu apjomā. Lai varētu izsniegt ēkas energoefektivitātes sertifikātu, energoauditoram inženierim jābūt vismaz viena gada praktiskā darba pieredzei, bet, lai pārbaudītu apkures katlus un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī izsniegtu pārbaudes aktu, nepieciešama vismaz triju mēnešu praktiskā pieredze, strādājot sertificēta energoauditora vadībā. Sertificēto energoauditoru reģistrs atrodams Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30272.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē būvniecība, tās tehnoloģijas un būvmateriāli? Vai tev šķiet svarīgi taupīt siltumenerģiju un cīnīties pret globālo sasilšanu? Ēku siltināšana ir viens no veidiem, kā to var darīt. Energoauditoram ir nepieciešamas plašas zināšanas gan būvniecības, gan enerģētikas jautājumos, kā arī precizitāte un spēja pārliecināt pasūtītāju par plānoto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu lietderību. Viņam jābūt precīzam aprēķinos, ar analītisku prātu, augstu atbildības izjūtu un strādīgam.
Ja esi skolnieks, tad vari interesēties par dažādu būvmateriālu īpašībām, celtniecību un amatniecību. Īpaši centīgi skolā apgūsti fiziku un matemātiku. Fizikā pievērs papildu uzmanību tēmām, kas saistītas ar siltumapmaiņu. Lai labāk izprastu šos procesus, vari palūgt skolotājam papildus veikt kādas demonstrācijas vai eksperimentus.
Ja esi students un vēlies iegūt energoauditora sertifikātu, tad izvēlētajā studiju programmā centies apgūt visas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās zināšanas. Seko līdzi jaunākajām energoefektivitātes uzlabošanas tehnoloģijām, meklē iespēju strādāt par energoauditora palīgu un tā uzkrāt gan praktiskās zināšanas, gan prakses laiku sertifikāta iegūšanai.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev jau ir augstākā izglītība, tad mācies tālākizglītības programmu, kas ļaus iegūt energoauditora sertifikātu. Ja augstākās izglītības nav, tad vari izvēlēties studiju programmu būvniecības vai siltumtehnikas jomā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā amatā, apmeklē Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības un Latvijas Energoauditoru asociācijas (www.leaa.lv) rīkotos seminārus, papildini zināšanas par jaunākajiem būvmateriāliem un būvkonstrukcijām, kā arī siltumtrašu un apkures katlu darbību.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS

SILTUMENERĢIJAS UN SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

būvniecība, būvkonstrukcijas būvmateriāli, to īpašības un pielietojums
fizika un matemātika precīzs un pētniecisks darbs
siltumtehnikas, apkures sistēmas un ventilācijas iekārtas tehnoloģijas un inovācijas energoefektivitātes jomā
projektu izstrāde energoefektivitātes problēmas un risinājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība vērīgums analītiskums
precizitāte apķērība enerģiskums
taupīgums prasmīgums pielāgošanās spēja
rūpīgums uzņēmība saimnieciskums
apdomība sabiedriskums lietišķums
neatlaidība pārliecinātība patstāvība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt būvprojektus dokumentēt pārbaudes gaitu, izstrādāt atskaites un sastādīt aktus
orientēties būvmateriālu klāstā un noteikt to īpašības veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem
strādāt ar speciālu energoauditora aprīkojumu izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas projektus
veikt mērījumus un aprēķinus izprast un pielietot likumdošanas normas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv