JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTROTĪKLU DISPEČERS


Kods: 3119 10


Darba saturs:
Elektrotīklu dispečers, strādājot ar augstsprieguma un sadales tīkliem, aprēķina strāvas režīmu, veic operatīvo darbu vai plānošanu, savukārt, strādājot ar zemsprieguma tīkliem, galvenokārt plāno kopējo darbu un organizē izbraukuma brigāžu darbu.
Darba dienas sākumā elektrotīklu dispečers no tiešā priekšnieka ievāc informāciju par notikumiem iepriekšējā maiņā, apkopo to, izvērtē un sastāda dienas darba plānu. Pēc tam dod konkrētus uzdevumus plānoto remontu brigādēm, kā arī nosūta operatīvās izbraukuma brigādes uz avāriju vietām.
Elektrotīklu dispečera ikdienas pienākums ir elektroenerģijas atslēgumu1 plānošana atbilstīgi veicamajiem darbiem, operatīvo un remontbrigāžu darba pārplānošana, kā arī pārslēgumu organizēšana. Lai darbs ritētu pēc iespējas labāk, elektrotīklu dispečers rūpīgi kārto atslēgumu pieteikumus – pieņem tos, apstrādā, saskaņo ar citiem dienestiem, aprēķina darbu veikšanai nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu.
Darba dienas beigās dispečers pārbauda, vai maiņas laikā paredzētie darbi ir izdarīti. Ja tie aizkavējušies, viņš pagarina pieteikumus, ja pabeigti, organizē atslēgtās iekārtas pieslēgšanu un ziņo priekšniekam par maiņas laikā paveikto un notikušo.
Elektrotīklu dispečers operatīvi piedalās arī avāriju novēršanā, ātri piemērojot efektīvāko rīcības modeli. Vispirms viņš noskaidro, kas nepieciešams avārijas novēršanai, tad apstrādā informāciju un vajadzības gadījumā nodod to tālāk, kā arī organizē brigāžu darbu, lai tas būtu pēc iespējas ātrāks un efektīvāks.
Elektrotīklu dispečers izveido arī operatīvās un normāla režīma shēmas, no citiem dienestiem ievāc informāciju par darba plāniem, lai nepārklātos elektrības atslēgumi, kā arī saskaņo plānotos darbus ar visām atbildīgām instancēm un dienestiem.

1 Elektroenerģijas atslēgums – elektroenerģijas padeves pārtraukums remontdarbu veikšanas laikā vai avārijas dēļ.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektrotīklu dispečers darbā lieto datoru, dažkārt rāciju vai vadības pulti, izbraukumos – individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, ķiveri.


Darba apstākļi:
Darbs parasti norit maiņās. Elektrotīklu dispečers galvenokārt strādā dispečeru centrālē, bet apmēram reizi mēnesī izbrauc uz objektiem. Nereti viņa darbs ir saspringts un saistīts ar stresu, jo avāriju vai kādu pārmaiņu gadījumos ātri jāpieņem pareizi lēmumi un jāsazinās ar brigādēm.


Darba iespējas:
Elektrotīklu dispečers var strādāt uzņēmumos, kas saistīti ar elektroapgādi vai ražošanu, piemēram, visos Latvenergo meitas uzņēmumos vai tādos, kas apkalpo elektrolīnijas.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par elektrotīklu dispečeru, nepieciešama augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība elektrotehnikā, enerģētikā vai elektrozinībās. Mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē viss, kas saistīts ar elektrību? Vai saproties ar cilvēkiem, māki vadīt un plānot viņu darbu? Vai spēj ātri reaģēt ārkārtas situācijās? Svarīga ir noturība pret stresu, spēja mierīgi uztvert un analizēt informāciju arī kritiskā situācijā un ātri pamatot un pieņemt lēmumus. Elektrotīklu dispečeram nepieciešama precizitāte un lieliska koncentrēšanās spēja, jābūt atbildīgam, uzņēmīgam, precīzam un jāspēj strādāt plānveidīgi.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē Latvenergo dispečeru centrāles Ēnu dienu vai Karjeras dienu laikā. Attīsti prasmi skaidri un saprotami izteikt savu domu, saprasties ar cilvēkiem un organizēt viņus kopīgam darbam, piemēram, klases vakaram, apkārtnes uzkopšanas talkai. Iemācies saplānot savus darbus katrai dienai un izpildīt tos. Skolā ļoti cītīgi mācies fiziku, matemātiku un informātiku.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas elektrotīklu dispečera amatā. Apgūsti darbu plānošanu ar datorprogrammu palīdzību. Mācies ātri izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus, lai vari pārliecinoši uzsākt darba gaitas šai amatā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tev vispirms nepieciešama augstākā izglītība elektrotehnikā vai enerģētikā. Ja tāda ir, vari droši meklēt elektrotīklu dispečera darbu un trūkstošās prasmes apgūt darba vietas piedāvātajos profesionālās pilnveides kursos.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari turpināt izglītību augstāka līmeņa studijās (maģistratūrā), kā arī uzņēmumos ir pieejami dažādi mācību kursi, piemēram, treniņspēles situāciju analīzē.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRIĶIS

GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS

ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika un matemātika energosistēma un tās darbība
elektrotehnika un enerģētika lēmumu pieņemšanas veidi ārkārtas situācijās
informātika tehnisks un precīzs darbs
dispečera darbs elektroenerģijas pieslēgumu shēmas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte vērīgums
sistemātiskums* lietpratība disciplinētība
neatkarība lietišķums apdomība
rūpība piesardzība apņēmība
neatlaidība uzstājība izlēmība
tālredzība pārliecinātība drosme

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektrotehnikas iekārtām veidot labu saskarsmi ar kolēģiem
ievākt un analizēt informāciju ātri reaģēt ārkārtas situācijās
plānot, organizēt un vadīt darbus pieņemt lēmumus un pamatot tos
strādāt ar rāciju vai vadības pulti novērtēt un prognozēt situācijas attīstību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv