JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES TEHNIĶIS


Kods: 3113 08


Darba saturs:
Elektrosprieguma pārvades tehniķis rūpējas par elektropārvades iekārtu ekspluatāciju un operatīvo apkalpošanu. Viņš pārsvarā apkalpo sekundārās1 elektropārvades iekārtas un saskaņā ar apstiprināto darba grafiku un vadības mutisku vai rakstisku norīkojumu veic regulāru savā pārraudzībā saņemto iekārtu tehnisko apkopi. Pirms darba uzsākšanas elektrosprieguma pārvades tehniķis pārbauda iekārtu tehnisko drošību un sagatavo savu darba vietu, piemēram, tuvākajā sadales skapī atslēdz automātisko slēdzi un spriegumu, atvieno vadus utt.
Ja elektropārvades līnijā tiek konstatēti bojājumi, tad tehniķis meklē iemeslus, kas izraisījuši iekārtas darbības traucējumus, un bojājumus pēc iespējas ātrāk novērš. Nepieciešamības gadījumā viņš nomaina iekārtas bojātās sastāvdaļas vai pat demontē visu iekārtu, piemēram, releju vai palaidēju, kā arī pēc tam uzstāda jaunu elektropārvades iekārtu.
Ja elektrosprieguma pārvades tehniķis strādā ar primārajām elektropārvades iekārtām, vismaz reizi gadā viņš veic šo iekārtu apkopi – vispirms sagatavo to un pēc tam pārbauda tās darbību, noslauka netīrumus no izolatoru virsmām, izdara nepieciešamos remontdarbus utt. Tā kā primāro elektropārvades iekārtu apkopi drošības apsvērumu dēļ tehniķis nedrīkst veikt vienatnē, tad dara to kopā ar citu speciālistu, piemēram, ar elektrosprieguma inženieri.
Ja elektrosprieguma pārvades tehniķis veic sekundāro elektropārvades iekārtu apkopi, piemēram, elektroķēdēm, tad, imitējot to nostrādi, viņš pārbauda kontaktsavienojumus, iztīra iekārtu skapjus no putekļiem, izdara nepieciešamo remontu un pēc tam pievieno vadus, ja tos iepriekš ir atvienojis, kā arī saslēdz saremontēto iekārtu elektriskajā ķēdē.
Tā kā elektropārvades iekārtu bojājumu rašanos nav iespējams paredzēt iepriekš, tad nereti elektrosprieguma pārvades tehniķim bojāto iekārtu remonts steidzami jāizdara ārpus plānoto darbu grafika.
Kad darbs ir paveikts, elektrosprieguma pārvades tehniķis aizpilda dokumentāciju – speciāli sagatavotas veidlapas par paveikto darbu.

1 Elektropārvades iekārtas iedala divos lielos blokos – primārajās jeb elektropārvades pamatiekārtās un sekundārajās elektropārvades iekārtās, kur ietilpst elektroķēdes, vadi, elektropārvades iekārtas, elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas, vadības bloķēšanas kontroles iekārtas u.c.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektrosprieguma pārvades tehniķis darbojas ar plašu instrumentu klāstu. Lai pievilktu un atskrūvētu kontaktsavienojumu, tehniķis izmanto dažāda veida skrūvgriežus, plakanknaibles un speciālas uzgriežņu atslēgas. Mērījumu veikšanai lieto ampērmetru, elektroniskās izolācijas mērinstrumentu, piemēram, megometru, sprieguma indikatoru, pretestības mērītāju, sprieguma līmeņa mēriekārtu, strāvas mērīšanas iekārtu un elektronisko mēriekārtu. Tāpat izmanto grieznes, knaibles, elektromontiera nazi un citus instrumentus. Lai veiktu sarežģītāku elektroiekārtu remontu, elektrosprieguma pārvades tehniķis izmanto speciālus datorus. Atkarībā no darba specifikas elektrosprieguma pārvades tehniķim var būt īpašs apģērbs – bikses vai kombinezons, jaka, darba apavi, darba cimdi, aizsargķivere, aizsargbrilles un austiņas. Ja nepieciešams uzkāpt elektrības stabā, tad izmanto drošības jostu, kāpšļus un āķus.


Darba apstākļi:
Atkarībā no elektropārvades iekārtu atrašanās vietas elektrosprieguma pārvades tehniķis var strādāt gan telpās, gan ārpus tām. Gadījumos, ja šīs iekārtas atrodas ārpus telpām un ir notikusi avārija, darbs jāveic ārā un dažādos laika apstākļos – lietū, sniegā, karstā saulē. Ja darbs noris mašīntelpā, tad nākas strādāt pie paaugstinātas temperatūras, troksnī un putekļos. Elektrosprieguma pārvades tehniķis var būt arī operatīvā persona, tad darbs notiek maiņās, kuru laikā nepārtraukti nākas kontrolēt un vajadzības gadījumā remontēt elektropārvades iekārtas. Tāpat viņš var strādāt arī iekārtu darbaspējas uzturēšanas dienestā jeb remontdienestā, kur strādā astoņu stundu darba dienu piecas dienas nedēļā vai arī darba laiks tiek summēts, kad katru dienu strādā dažādu stundu skaitu, bet nedēļā ne vairāk kā četrdesmit stundu.


Darba iespējas:
Elektrosprieguma pārvades tehniķis var strādāt enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību, kā arī visās citās struktūrās, kur ir elektropārvades iekārtas.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par elektrosprieguma pārvades tehniķi, ir vajadzīga vidējā profesionālā izglītība enerģētikā. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē fizika, tehnika un viss, kas saistīts ar elektrību? Vai esi gatavs kāpt elektrības stabos un gādāt par to, lai cilvēki un rūpnīcas nepaliek bez elektrības avāriju gadījumos? Ja esi precīzs, piesardzīgs un ar augstu atbildības izjūtu, ja nebaidies strādāt augstumā un spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, tad elektrosprieguma pārvades tehniķa darbs būs tev piemērots.
Ja esi skolnieks, fizikas stundās uzmanīgi klausies skolotāja stāstītajā un uzdod visus neskaidros jautājumus par elektrību, strāvu, jaudu un spriegumiem. Īpaši cītīgi mācies informātiku un svešvalodas. Apmeklē izglītības iestāžu atvērto durvju dienas un meklē iespēju Ēnu dienās ēnot elektrosprieguma pārvades tehniķi un iepazīt viņa darba ikdienu.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā no lielākajiem enerģētikas uzņēmumiem – tur varēsi plašāk iepazīties ar darba specifiku un pārvarēt arī dažādus izaicinājumus. Ja šādu iespēju nepiedāvā skola, tad mēģini jau laikus iegūt sertifikātu darbam augstumā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev vispirms nepieciešama elektriķa vai enerģētiķa izglītība. Aplūko profesionālo vidusskolu piedāvājumus un meklē profesionālās izglītības programmas, kur iespējams mācīties pēc vidusskolas beigšanas. Interesējies arī, vai darba devēji nepiedāvā kvalifikācijas kursus.
Ja vēlies paplašināt zināšanas šajā specialitātē, tad mācies šīs jomas kursos, apgūsti profesionālo literatūru internetā vai arī turpini izglītoties kādā no Latvijas augstskolām. Izmanto iespējas mācīties darba vietas organizētajos plaša profila kursos.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU/ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ķīmija rasēšana, elektrisko shēmu veidi
elektroiekārtu instrumenti informātika
praktisks darbs elektroiekārtu remonts
elektrisko lielumu mērīšanas tehnoloģija un instrumenti elektrosprieguma pārvades iekārtas, to ekspluatācija un apkope

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte analītiskums rūpība
praktiskums piesardzība apzinīgums
spēja pielāgoties racionalitāte* atbildīgums
precizitāte sistemātiskums** sapratne
drosme veiklība apņēmība
neatlaidība vērīgums enerģiskums

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt elektroiekārtu darbības principus remontēt un veikt elektropārvades iekārtu apkopi
lasīt tehniskas shēmas un dokumentus operatīvi pieņemt patstāvīgus lēmumus
strādāt komandā plānot savlaicīgu darbu izpildi
ievērot darba drošības noteikumus strādāt ātri, arī augstumā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv