JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS


Kods: 3114 02


Darba saturs:
Elektronikas tehniķis strādā vairākās jomās – elektroniskās aparatūras ražošanā, realizācijā, tehniskajā apkalpošanā, remontā, regulēšanā, montāžā, kontrolē un mēriekārtu darbības nodrošināšanā, tāpēc viņš reti pilda visus šos pienākumus vienā konkrētā darba vietā. Tomēr galvenokārt viņš nodarbojas ar kādas elektroniskās aparatūras ražošanu vai šīs aparatūras tehnisku apkalpošanu.
Lielākos uzņēmumos šo tehniķu darbība ir sadalīta posmos, kur katrs no viņiem darbojas tikai vienā posmā. Viens aparatūru montē atbilstīgi konkrētās elektroniskās aparatūras shēmas un standartu prasībām; cits testē, pārbauda, kā tā darbojas, ja ir kādas viegli novēršamas tehniskas neprecizitātes, noregulē to, vēl kāds remontē aparatūru, ja tā ir bojāta vai nedarbojas; cits pārbauda mēriekārtu un instrumentu atbilstību darbam utt. Tāpēc, kādi tieši būs elektronikas tehniķa darba pienākumi, parasti viņš uzzina, noslēdzot līgumu ar darba devēju.
Elektronikas aparatūras montāžu un remontu tehniķis veic stingri pēc konkrēto iekārtu prasībām un standartiem. Viņam jāprot atšifrēt un saprast shēmas, instrukcijas un atbilstīgi tām veikt montāžu, regulēt un remontēt aparatūru.
Viņa uzdevums var būt arī elektroniskās aparatūras uzstādīšana tās ekspluatācijas vietā. Tādā gadījumā tehniķis dodas pie klienta un veic montāžu atbilstīgi iekārtu dokumentācijas prasībām un standartiem. Kad elektroniskā aparatūra, piemēram, televīzijas kabeļtīkli, signalizācijas iekārta dzīvoklī, uzņēmumā vai automašīnā, ir samontēta un uzstādīta, tehniķis to testē, pārbauda un regulē. Pēc tam izstāsta klientam šīs aparatūras lietošanas noteikumus.
Elektronikas tehniķis var arī nodrošināt aparatūras pārbaudi, periodisko un kārtējo remontu un tehnisko apkalpošanu, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, mēriekārtas un instrumentus. Elektronikas tehniķa pienākumu loks atkarīgs no uzņēmuma, kurā tehniķis strādā. Piemēram, digitālās mikroviļņu radioaparatūras ražošanas un izplatīšanas uzņēmumā tehniķim tiek piegādātas jaunas, salodētas radioplates, un, izmantojot speciālus rīkus un metodes, viņš pārbauda, vai tās ir darba kārtībā. Ja atklājas kāds defekts, tad ar īpašiem rīkiem noregulē tās. Šai gadījumā pārbaude balstās uz signāla raidīšanu cauri konkrētai platei. Vai tā ir darba kārtībā, nosakāms pēc formas, kādā signāls pārveidojas, izejot no plates. Šā signāla raidīšanai, uztveršanai, formas noteikšanai utt. tiek izmantoti speciāli rīki. Ja plate nav noregulējama, tad tā jāremontē, bet ar to uzņēmumā parasti nodarbojas cits elektronikas tehniķis.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Katrā elektronikas tehniķa darbības jomā lietojamie instrumenti un aprīkojums var mazliet atšķirties. Tomēr klasisks darbarīks ir lodēšanas ierīce dažāda izmēra lodāmuri. Tiek izmantoti arī testeri un mērinstrumenti, piemēram, ampērmetri, voltmetri, ommetri, izmanto arī ģeneratoru signāla ģenerēšanai. Nozīmīgs ir oscilogrāfs, ar kura palīdzību nosaka signāla veidu un amplitūdu. Spektra analizatoru izmanto, lai noteiktu signāla formu. Arī elektronikas tehniķis mūsdienās neiztiek bez datora, kur jāievada kāda informācija vai jāizmanto specifiska datorprogramma, kas saistīta ar viņa darbu.


Darba apstākļi:
Pārsvarā elektronikas tehniķis strādā telpās pie sava darbgalda ar nepieciešamo aprīkojumu un instrumentiem. Darbs ir mazkustīgs un monotons, gandrīz visa diena paiet, sēžot pie darbgalda vienā pozā. Galvenokārt jāstrādā ar ļoti sīku un smalku elektroniku, kur nepieciešama laba redze, precizitāte un koncentrēšanās spēja visu dienu, darba vietā jāievēro tīrība. Ja nepastāv kādi specifiski darba laiku noteicoši apstākļi, tad elektronikas tehniķis strādā parastu darbadienu – astoņas stundas dienā, 40 stundu nedēļā. Ja nepieciešams elektronikas aparatūru uzstādīt un veikt apkopi ekspluatācijas vietā, tad tehniķis dodas pie klienta.


Darba iespējas:
Elektronikas tehniķi strādā dažādos Latvijas un arī ārvalstu uzņēmumos, kas nodarbojas ar elektronikas aparatūras ražošanu, remontu, montāžu un realizāciju, kā arī uzņēmumos, kas sniedz elektronikas pakalpojumus, piemēram, interneta, digitālo saziņas līdzekļu u.c.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, elektronikas tehniķa kvalifikācija. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatizglītības).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar sīkām detaļām? Vai interesē izzināt dažādu ierīču darbības principus? Vai, iegādājoties jaunu priekšmetu, izlasi tā lietošanas pamācību un ievēro to? Tad jārūpējas par uzmanības koncentrēšanas spēju un sīkās motorikas attīstību, piemēram, darbojoties ar konstruktoriem, kas sastāv no daudzām sīkām detaļām, vai rokdarbiem, piemēram, izšūšanu ar pērlītēm.
Elektronikas tehniķa profesija ir piemērota pacietīgiem, uzmanīgiem, precīziem, neatlaidīgiem un akurātiem cilvēkiem, kurus saista roku darbs un kuriem ir svarīgi redzēt sava darba rezultātu.
Ja esi skolnieks, tad interesējies skolā par eksaktajām zinātnēm, īpaši matemātiku un fiziku. Centies šiem priekšmetiem pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tie ir pamats elektronikas zinātnei. Papildus lasi arī literatūru par elektroniku. Ja ir iespēja, vari apmeklēt kādus ar elektroniku saistītus pulciņus.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nepieciešama interese par elektroniku un jāapgūst tās pamati, bet jebkurā gadījumā jāiegūst arī attiecīgā profesionālā izglītība.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari iegūt augstāko izglītību, studēt maģistrantūrā, doktorantūrā. Redzesloku vari paplašināt arī, lasot ar nozari saistīto literatūru, piedaloties pētniecības darbos.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS TEHNOLOGS

DZELZCEĻA TRANSPORTA AUTOMĀTIKAS TELEMEHĀNIKAS UN SAKARU TEHNIĶIS

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

praktisks darbs elektroniskas ierīces, to darbība
elektronika, mikroelektronika tehniskas problēmas, to novēršana
datorizētā rasēšana elektroniskie mērījumi
matemātika un fizika elektronisku ierīču konstruēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

pacietība materiālisms* kritiskums
precizitāte lietišķums racionalitāte***
lietpratība analītiskums disciplinētība
godīgums zinātkāre konkrētība
neatlaidība sistemātiskums** uzmanīgums
saimnieciskums akurātums rūpība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt tehnisko dokumentāciju un ievērot instrukcijas plānot veicamos darbus pēc prioritātes principa
uzstādīt un montēt elektronikas aparatūru atrast problēmas ierīces darbībā
koncentrēt uzmanību uz sīkām detaļām visu darbadienu izskaidrot elektronikas aparatūras lietošanas noteikumus
lodēt sadarboties ar kolēģiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv