JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DZIMTSARAKSTU INSPEKTORS


Kods: 2422 29


Darba saturs:
Dzimtsarakstu inspektors nodarbojas ar civilstāvokļa aktu1 reģistrāciju, ko regulē normatīvie akti. Viņš ir starpnieks starp valsti un cilvēku, kurš strādā ar dokumentiem un likumiem. Katrā dzimtsarakstu nodaļā ir laulību, dzimšanas un miršanas reģistri (reģistrācijas grāmatas), kuros katru gadu hronoloģiskā secībā attiecīgi reģistrē noslēgtās laulības un paziņotos dzimšanas un miršanas faktus.
Dzimtsarakstu inspektori veic dažādus uzdevumus, kas saistīti ar dokumentāciju, piemēram, sagatavo laulības reģistrācijas dokumentus – izskata saderināto pāru laulības noslēgšanas iesniegumus, pārbaudot personas datus un aizpildīto iesniegumu pareizību, un reģistrē viņu iesniegtās anketas. Tāpat dzimtsarakstu inspektora darba uzdevumi ir personu reģistru labošana, paternitātes noteikšana, miršanas un dzimšanas, vārda, uzvārda un tautības maiņas reģistrēšana.
Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības struktūrvienība, bet dzimtsarakstu inspektora darbs ir saistīts arī ar citām valsts institūcijām, piemēram, bāriņtiesu, Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts valodas aģentūru, kā arī ar citām dzimtsarakstu iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Inspektora darba ritmu lielā mērā nosaka apmeklētājs un viņa vajadzības, piemēram, ir jāreģistrē dzimšana, miršana vai laulība. Reizēm dzimtsarakstu inspektors darbojas arī ar arhīvu dokumentiem, ja, piemēram, jāatjauno nozaudēts dokuments, jāpārbauda personas datu atbilstība.
Lai precīzi un ātri darītu savu darbu, dzimtsarakstu inspektoram labi jāpārzina likumi – Civillikums, Satversme, Civilstāvokļa aktu likums, jāzina arī divpusēji noslēgtie starpvalstu līgumi, padomju laiku likumi un pastāvīgi jāseko līdzi likumu maiņām.
Viens no jaukākajiem dzimtsarakstu inspektora darba pienākumiem ir laulību reģistrācijas ceremoniju vadīšana. Katram jaunajam pārim tas ir īpašs notikums, tāpēc inspektoram vienmēr jāizturas atbilstīgi svinīgajam notikumam un jāpauž prieks par katru jauno pāri. Tas reizēm var būt grūti, jo lielākās dzimtsarakstu nodaļās dienā mēdz notikt līdz pat sešpadsmit laulību ceremoniju dienā.
Lielāku pašvaldību un pilsētu dzimtsarakstu nodaļās darbs tiek sadalīts vairāku dzimtsarakstu inspektoru starpā – viens reģistrē dzimšanu, cits miršanu, bet cits vada laulību ceremonijas. Savukārt mazās pašvaldībās parasti ir tikai viens vai divi dzimtsarakstu inspektori, kuri veic visus pienākumus.
Dzimtsarakstu inspektoram svarīga ir spēja uzklausīt katru apmeklētāju, saprast viņa izjūtas un vajadzības gadījumā paust atbalstu. Tomēr vienlaikus dzimtsarakstu inspektoram stingri jāievēro likumi, piemēram, lai kā jaunais pāris vēlētos laulību slēgt jūras krastā, to var reģistrēt tikai pašvaldības telpās. Tāpat ļoti atbildīgi jāievēro datu aizsardzības likums – nedrīkst kaut nejauši izpaust darba laikā pamanītu vai pašu apmeklētāju stāstītu privātu informāciju.

1 Akti, kas apliecina dzimšanu, adopciju, miršanu, laulību, laulības šķiršanu, uzvārda un vārda maiņu.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dzimtsarakstu inspektors darbā izmanto biroja tehniku, bet galvenais darba instruments ir dators, kurā ievada visu saņemto informāciju. Šim nolūkam tiek izmantota speciāla datorprogramma. Tāpat šie inspektori joprojām strādā ar dokumentiem, rakstītiem uz papīra, gatavojot dzimšanas, miršanas un laulību apliecības, apstrādājot iesniegumus un anketas.


Darba apstākļi:
Dzimtsarakstu inspektors strādā savā darba kabinetā, kur arī pieņem apmeklētājus, kā arī laulību ceremoniju zālē. Nelielās pašvaldībās dzimtsarakstu inspektori bieži vien rūpējas arī par zāles noformējumu – paši sarūpē ziedus un dekorus. Gan dzimšana un laulības, gan miršana ir emocionāli notikumi, tāpēc dzimtsarakstu inspektoriem jāprot strādāt gaisotnē, kur katrs apmeklētājs nāk ar savām izjūtām, un jāspēj palīdzēt. Apmeklētāju pieņemšanas laiks var būt dažāds, to nosaka pašvaldība. Tomēr lielākoties dzimtsarakstu inspektoru darba diena ilgst no astoņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā. Laulību ceremonijas notiek arī sestdienās.


Darba iespējas:
Dzimtsarakstu inspektori strādā visu Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par dzimtsarakstu inspektoru, nepieciešama augstākā izglītība jebkurā jomā, tomēr visvairāk vēlama pirmā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā un papildus arī lietveža izglītība. Augstāko izglītību var iegūt divu līdz trīs gadu laikā, savukārt lietvedību iespējams mācīties kursos četrus līdz sešus mēnešus.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu esi atvērts un labi saproties ar cilvēkiem? Vai tev vienlīdz labi padodas darbs ar cilvēkiem un dokumentiem? Dzimtsarakstu inspektoram ir svarīgi būt saprotošam, cilvēcīgam un radošam, bet vienlaikus arī stingram un darbā ļoti precīzam. Ja tev piemīt visas šīs īpašības, tad varēsi rast gandarījumu dzimtsarakstu inspektora darbā.
Ja esi skolnieks un apsver iespēju kļūt par jurista palīgu vai juristu, tad jau skolas laikā pievērs lielāku uzmanību psiholoģijai, ētikai, politikai un tiesībām. Izmanto iespēju piedalīties drāmas pulciņos un vadīt pasākumus skolā – šāda pieredze var noderēt laulību reģistrācijas ceremonijās. Mācies arī svešvalodas, jo mūsdienās aizvien vairāk laulību slēdz ar ārzemniekiem.
Ja esi students, tad pacenties papildus apgūt lietvedību. Tāpat pievērs uzmanību ne tikai pašlaik spēkā esošu, bet arī novecojušu likumu izpētei, lai darbā varētu atbildēt uz jautājumiem, kuru atbildes ir krietni tālā pagātnē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad noteikti apgūsti likumdošanu, jo dzimtsarakstu speciālists visus risinājumus un atbildes meklē tikai likumos. Galvenais ir apgūt principu – kur un kā vajadzīgo informāciju atrast.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies svešvalodu un citos kursos, dodies uz semināriem, meklē iespējas doties pieredzes apmaiņā gan uz ārzemēm, gan uz citām Latvijas pašvaldībām.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

REFERENTS

ARHĪVISTS

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

likumdošana, juridiski jautājumi palīdzība cilvēkiem
darbs ar datoru, datu bāzēm mainīga darba vide
dokumenti, lietvedība pasākumu vadīšana
sarežģītu situāciju risināšanas iespējas psiholoģija, politika un tiesības

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums stabilitāte neatkarība
optimisms apdomība komplicētība****
atraktivitāte sistemātiskums** taktiskums
uzņēmība intelektualitāte*** līdzjūtība
pašapziņa valdonība atbildīgums
ekstraversija* lietišķums izpalīdzība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datu ievades un arhivēšanas programmām vadīt pasākumus
uzklausīt apmeklētājus risināt sarežģītas situācijas
izprast un interpretēt likumus saprotami izskaidrot normatīvajos aktos noteiktās tiesības un prasības
nepārkāpt privātuma robežas sagatavot un noformēt dokumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv