JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DIGITĀLĀS IESPIEŠANAS OPERATORS


Kods: 7322 09


Darba saturs:
Digitālās iespiešanas operators pārzina dažādas digitālās drukas tehnoloģijas, to atšķirības un sagatavo augstas kvalitātes drukas darbu.
Darba sākumā operators saņem iespieddarbu maketus (failus), ko pēc pasūtījuma ir sagatavojis iespieddarbu maketētājs vai atsūtījis klients, pēc tam pārbauda, vai tie ir derīgi iespiešanai digitālajā drukā – pārbauda izmērus, attēlu izšķirtspēju, to krāsainību, krāsu pārklāšanos, lappušu skaitu, lappušu novietojumu. Ja ir kādas kļūdas, tad maketu dod atpakaļ iespieddarbu maketētājam vai pasūtītājam labošanai. Ja tas ir derīgs iespiešanai, tad operators, vienojoties ar vadītāju un iespieddarba maketētāju, izvēlas iespiešanas veidu, kādā materiāls tiks drukāts, un veic iespiešanu.
Ja gala produkti ir nelieli (vizītkartes, bukleti), operators to maketus izkārto uz drukas loksnes. Uz vienas loksnes viņš izvieto maksimāli iespējamo maketu skaitu. Digitālās iespiešanas operatora darbs no citu drukas veidu operatoru darba atšķiras ar to, ka digitālajā drukā krāsas izvēlas un jauc dators un darbs reti ir manuāls. Ja tradicionālajā poligrāfijā pēc maketa faila pārbaudes, pirms uzsākt iespiešanu, vēl jāizgatavo iespiešanas forma, tad digitālajā drukā uz datora izveidoto failu uzreiz laiž iespiedmašīnā. Tomēr neatkarīgi no drukāšanas veida visam jābūt precīzi sagatavotam pirms iespiešanas uzsākšanas.
Dažreiz digitālās iespiešanas operators veic arī iespieddarbu maketētāja un iespiestā (nodrukātā) materiāla pēcapstrādes darbus – sagriež, uzliek skavas, spirāles, laminē. Šis darbs atkarīgs no darba apjoma un darba organizācijas uzņēmumā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā digitālās iespiešanas operators izmanto datoru, kas aprīkots ar speciālām programmām – RIP (Raster image processor) failu palaišanai drukā, impozīcijas (izklājuma) programmas, personalizācijas programmas, digitālās iespiešanas (drukāšanas) printerus, ploteri (griešanas iekārta).


Darba apstākļi:
Digitālās iespiešanas operatora darbs norit biroja tipa telpās. Strādājot ar iespiedmašīnām, viņam nav jāsastopas ar veselībai bīstamām vielām, krāsām un arī troksnis ir minimāls. Darba laiks ir atkarīgs no darba līgumā noteiktā, un visbiežāk tas ir astoņu stundu vai arī maiņu darbs.


Darba iespējas:
Digitālās iespiešanas operators strādā kopēšanas centros, digitālās drukas studijās, digitālajās tipogrāfijās un citos poligrāfijas un tipogrāfijas uzņēmumos, kur izmanto digitālās iespiešanas mašīnas.


Nepieciešamā izglītība:
Latvijā nevar apgūt tieši digitālās iespiešanas operatora profesiju, zināšanas lielākoties var iegūt, speciāli mācoties praksē uzņēmumos, kas nodarbojas ar digitālo druku. Digitālās iespiešanas operatora darbā var noderēt vidējā profesionālā izglītība iespieddarbu maketēšanā un poligrāfijā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai vēlies strādāt ar datoru? Vai tevi interesē drukājamās iekārtas un vai saproti, kas ir grafiskās programmas? Vai vēlies uzzināt, kā tiek veidota datorgrafika? Vai tevi interesē sīkas detaļas?
Digitālās iespiešanas operatoram jābūt ar izteiktu atbildības izjūtu, rūpīgam, spējīgam ilgstoši koncentrēt uzmanību. Operatoram precīzi jāizpilda noteiktie uzdevumi, lai neiespiestu darbus sliktā kvalitātē.
Ja esi skolnieks, noskaidro, vai tevi interesē tehnika, eksaktās zinātnes, grafika. Savas uzmanības vērīgumu pret sīkām detaļām vari attīstīt, spēlējot spēles, kurās jāsalīdzina divi gandrīz vienādi attēli un jāatrod noteikts skaits atšķirību, vai saliekot konstruktora priekšmetus. Skolā pievērs uzmanību matemātikas, informātikas, tehniskās grafikas un programmēšanas pamatu apgūšanai, kā arī vizuālajai mākslai un angļu valodas apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad interesējies par drukas tehnoloģijām, apgūsti poligrāfijas pamatus un darbu ar dažādām datorprogrammām kursos vai pie darba devēja. Tā kā digitālās iespiešanas tehnoloģiju apraksti lielākoties ir angļu valodā, būtu vēlams labi apgūt valodu.
Digitālās iespiešanas operatoram jāprot apkopot visa informācijas plūsma par drukājamo materiālu, jo par iespiestā darba izskatu un iespiešanas nosacījumiem lēmumus pieņem vairāki cilvēki. Tādēļ jāattīsta savas sadarbības un saskarsmes prasmes, lai informācijas uztveres un saskarsmes barjeru dēļ nepieļautu būtiskas kļūdas. Šai darbā jāievēro princips: labāk septiņas reizes nomērīt un vienu reizi nogriezt.
Iegūsti zināšanas par krāsām – krāsu iedalījumu tēlotāja mākslā, krāsu jaukšanas nosacījumus, uzzini, kādi ir krāsu toņu klasifikācijas katalogi.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

CIPARU PROGRAMMAS VADĪBAS DARBGALDU IESTATĪTĀJS

TEKSTA MAKETĒTĀJS

IESPIEDĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

poligrāfija mašīnu, mehānismu darbība
iespiešanas tehnika sistemātisks* un precīzs darbs
krāsas, krāsu toņu klasifikācija, nianšu analīze iespieddarbu noformējums un grafiskais dizains
digitālās drukas tehnoloģijas datorprogrammas, maketēšana

*sistemātisks – darbs, kurā kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā secībā

Man raksturīgas šādas īpašības:

pielāgošanās spēja sistemātiskums* precizitāte
atbildīgums vērīgums rūpība
disciplinētība materiālisms** izpildīgums
lietpratība neatlaidība taupība
godīgums piesardzība akurātums
centība saimnieciskums apdomība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru veikt darbības atbilstīgi noteikumiem
atšķirt un analizēt krāsu nianses sadarboties un strādāt komandā
iegūt un apkopot informāciju novērtēt produkta kvalitāti
lietot grafiskās programmas atklāt kļūdas darbā un to rašanās iemeslus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv