JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATU BĀZU TEHNIĶIS


Kods: 3512 02


Darba saturs:
Datu bāze ir datu un informācijas kopums, kas sakārtots tā, lai tajā ievadīto informāciju tās lietotājs varētu vienkārši un ērti lietot. Datu bāzes lietotāji var pievienot (ievadīt) bāzei jaunu informāciju, dzēst vai atjaunot tur esošo, kā arī dot tai uzdevumu informāciju atlasīt un sakārtot noteiktā veidā. Datu bāzu tehniķis uzrauga datu bāzes darbību, vēro, lai datorsistēma darbotos atbilstīgi tās uzdevumam, uztur datu bāzi darba kārtībā, laikus novērš pamanītās kļūdas vai tās darbības traucējumus.
Datu bāzu tehniķis izveido tās lietotāju kontus, nosakot katra lietotāja kompetencei piemērotu piekļuves līmeni. Piemēram, kādiem lietotājiem ir tiesības tikai apskatīt datu bāzē esošo informāciju, citi var būt tiesīgi ievadīt tajā savu informāciju, to labot, dzēst, kā arī uzdot datu bāzei uzdevumu, piemēram, sagatavot pārskatus vai veikt aprēķinus. Tehniķis konsultē arī tās lietotājus, lai viņi nepieļautu kļūdas bāzes lietošanā, palīdz atrisināt problēmas un neskaidrības. Uzklausa lietotāju sūdzības par bāzes darbības trūkumiem, noskaidro to iemeslus un iespēju robežās tās novērš. Dažkārt māca cilvēkus lietot datu bāzi.
Datu bāzu tehniķa uzdevums ir regulāri atjaunot datu bāzi, kā arī izstrādāt tās palīgrīkus un nelielus papildinājumus, piemēram, papildu datu ievadīšanai un uzkrāšanai vai to apstrādei. Ja nepieciešams iegūt datus tādā izkārtojumā, kādā datu bāze ikdienā tos negrupē, tad tehniķis izdara pārmaiņas datu bāzes programmā, lai vajadzīgo informāciju iegūtu.
Kad uzņēmums ir iegādājies jau gatavu datu bāzes programmu, tad tehniķis uzliek programmatūru uz servera un ievada datoros, pārbauda tās darbību un novērš kļūdas. Ja datu bāze ir jāpielāgo kādām specifiskām lietotāja vajadzībām, tad tehniķis papildina datu bāzi, salāgo vai savieno to ar citām jau esošajām.
Ja ir uzkrāta darba pieredze un zināšanas, tad datu bāzu tehniķa darbs var būt ļoti līdzīgs datu bāzu inženiera darbam, jo inženieris izstrādā jaunas datu bāzes vai pārveido un izstrādā būtiskus uzlabojumus esošajām. Nelielas un vienkāršas datu bāzes savas darba vietas vajadzībām, piemēram, finanšu, darbinieku vai klientu uzskaitei, datu bāzu tehniķis var izstrādāt pats. Tādā gadījumā viņš noskaidro, kādus datus un kādiem mērķiem pasūtītājs vēlas tur uzkrāt un kā vēlas tos izmantot. Tāpat viņš noskaidro, cik un kāda līmeņa lietotāju tai būs. Tad piemeklē atbilstīgu datu bāzu programmas sagatavi, modificē to, lai programma veiktu tās lietotājam nepieciešamās darbības.
Datu bāzu tehniķis var būt atbildīgs arī par datortīkla darbību un tā paplašināšanu, ja uzņēmumā rodas šāda nepieciešamība (piemēram, tiek iekārtotas jaunas darba vietas). Tādā gadījumā viņš pievieno jaunos datorus kabeļu tīklam un serverim.
Tā kā datu bāzes ir veidotas dažādās programmēšanas vidēs, tad datu bāzu tehniķim zināšanas par tām ir regulāri jāpapildina, jāmeklē informācija specializētajos izdevumos, internetā un IT speciālistu diskusiju forumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datu bāzu tehniķa galvenais instruments ir dators ar interneta pieslēgumu, bet datortīkla paplašināšanas darbos viņš izmanto arī knaibles un skrūvgriežus.


Darba apstākļi:
Datu bāzu tehniķa darbs lielākoties noris biroja telpās pie datora, kas rada slodzi redzei un mugurai. Datu bāzes tehniķim jābūt gatavam strādāt ne tikai noteiktās astoņas stundas dienā, bet arī virsstundas situācijās, kad steidzami jānovērš kļūdas datu bāzes darbībā. Lielākos uzņēmumos un iestādēs, kur datu bāze tiek lietota diennakti un nav pieļaujami tās darbības pārrāvumi, datu bāzu tehniķu darbs ir organizēts maiņās.


Darba iespējas:
Datu bāzu tehniķis var strādāt uzņēmumos, valsts vai pašvaldību iestādēs, kur lieto apjomīgas datu bāzes, piemēram, bankās, Valsts ieņēmumu dienestā, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, augstākās izglītības iestādēs, loģistikas uzņēmumos, IT uzņēmumos, kuri piedāvā datu bāzu izstrādes pakalpojumus, elektroniskajos medijos (TV, radio, ziņu portāli).


Nepieciešamā izglītība:
Datu bāzu tehniķim ir nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība datorzinībās un informātikā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Datu bāzu tehniķim jāspēj ļoti labi orientēties jaunajās informācijas tehnoloģijās un datorā. Jāpapildina savas zināšanas par dažādām programmēšanas vidēm. Viņam jāspēj strādāt gan komandā, gan individuāli. Jābūt akurātam, uzmanīgam, punktuālam, disciplinētam un strukturētam. Darbs jāveic sistemātiski, nedrīkst būt haotisks, kā arī nepieciešama labi attīstīta loģiskā domāšana. Datu bāzu tehniķim jābūt ar stabilu nervu sistēmu, jo ir situācijas, kad īsā laikā jāpadara liels darba apjoms un jānovērš neparedzētās kļūdas datu bāzes darbībā. Darbs jāveic ļoti precīzi un uzmanīgi, jo viena pieļauta kļūda var nozīmēt dienas darbu tās atrašanai un izlabošanai.
Ja esi skolnieks un tevi interesē datu bāzes, programmēšana un datori, tad centies apmeklēt atvērto durvju dienas gan mācību iestādēs, gan uzņēmumos, kur strādā ar datu bāzēm. Piedalies interešu izglītības pulciņos vai mācies profesionālās ievirzes kursos datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. Apgūsti datu bāzu veidošanu Microsoft Office Access programmā, izmantojot tās rokasgrāmatu vai internetā pieejamo informāciju. Iepazīsties ar internetā pieejamām datu bāzēm, piemēram, meklējot mūzikas ierakstus, grāmatas u.c. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad pastiprinātu uzmanību pievērs tieši datu bāzu programmēšanai un izstrādā patstāvīgos darbus un praktiskos uzdevumus šajā jomā. Turpini apgūt svešvalodas, lai lasītu profesionālo terminoloģiju, lai varētu aktīvi izmantot internetā pieejamo informāciju un piedalīties IT speciālistu starptautiskajos diskusiju forumos, kas nodrošina pieredzes apmaiņu un savstarpēju palīdzību datu bāzu programmēšanas un citos jautājumos.
Ja vēlies pārkvalificēties, noteikti jābūt vismaz vidējai profesionālai izglītībai datorzinībās, jāspēj orientēties datoros un informācijas tehnoloģijās. Vari mācīties profesionālās tālākizglītības kursos programmēšanā. Tāpat vari meklēt informāciju un datu bāzu veidošanas pamācības internetā, lai patstāvīgi apgūtu prasmes datu bāzu izstrādē, vai kā klausītājs apmeklēt atbilstīgus studiju kursus augstskolā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā. Vari mācīties datu bāzu tehniķu kursos, piedalīties zinātniskajās konferencēs. Vari kļūt par datu bāzu inženieri vai programmētāju.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

PROGRAMMĒTĀJS

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

DATUBĀZU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

datortehnika, instrumenti datorsistēmu un datortīklu darbības drošība
informācijas tehnoloģijas, jaunas programmas grāmatu, CD vai DVD kolekcijas datu bāzes izveide
datu bāzu veidi, tehnoloģijas un pielietojums sarežģīti uzdevumi
matemātika, informātika, programmēšana profesionālā terminoloģija, svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

apzinīgums analītiskums pielāgošanās spēja
rūpīgums racionalitāte*** praktiskums
precizitāte kritiskums lietišķums
disciplinētība piesardzība radošums
neatlaidība stabilitāte neatkarība
sistemātiskums* materiālisms** apķērība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izmantot interneta datu bāzes lietot IT terminoloģiju latviešu un angļu valodā
izveidot datu bāzi, izmantojot to programmas lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus
plānot darbus un noteikt to prioritātes saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju
strādāt ar MS Office (Word, Excel, Access u.c.) programmām sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv