JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS


Kods: 3115 26


Darba saturs:
Ceha/iekārtu mehāniķis nepieciešams jebkuras nozares ražošanas uzņēmumos, kur izmanto ražošanas iekārtas vai ražošanas līnijas, jo viņš rūpējas, lai uzņēmumā darbgaldi un citas iekārtas strādātu efektīvi un bez aizķeršanās. Mehāniķis sastāda iekārtu apkopes grafiku, pārrauga, apseko un veic to profilaktisko apkopi, piemēram, regulāri nomaina eļļu vai pārbauda tās līmeni, regulē atsevišķus iekārtas mezglus1, piemēram, virpas, frēzmašīnas vai gultņus, un dara to, ievērojot iekārtu lietošanas instrukcijas.
Ja radušās tehniskas problēmas, mehāniķis izjauc nestrādājošo iekārtas mezglu un noskaidro cēloņus. Ja kāda no detaļām ir salūzusi, tad uzdod attiecīgajam speciālistam izgatavot jaunu. Mehāniķis izvērtē katras iekārtas mezgla mehānismu un atbilstīgi tā specifikai plāno salūzušo vai nolietoto detaļu nomaiņu un remontu, kā arī vajadzības gadījumā rūpējas par jaunu detaļu pasūtīšanu.
Mehāniķis veido iekārtu ekspluatācijas kartotēku, kurā vienmēr atrodama informācija par apkopes grafiku un tā izpildi, veiktajiem remontdarbiem, iekārtas problēmmezgliem u.c. Viens no viņa uzdevumiem ir pārraudzīt, lai termiņos, kas norādīti iekārtu lietošanas instrukcijās, tiktu nomainītas attiecīgās detaļas. Šis uzdevums ir ļoti būtisks, lai uzņēmums nezaudētu iespēju vajadzības gadījumā izmantot garantijas remonta pakalpojumus. Tāpat ceha/iekārtu mehāniķis plāno uzņēmumā jaunu ražošanas iekārtu iepirkumus, kā arī atbild par darba drošību un izstrādā iekārtu lietošanas drošības noteikumus.
Mehāniķa pakļautībā parasti strādā rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis, atslēdznieks, virpotājs un frēzētājs. Viņš arī vada savā pakļautībā esošās remontgrupas darbu – plāno, organizē un uzrauga visus darbus. Nelielos uzņēmumos ar mazu ražošanas jaudu šādu grupu var arī nebūt, tad visus iekārtu apkopes un remontdarbus veic ceha/iekārtu mehāniķis.

1 Ražošanas iekārtas mezgls – konkrēta ražošanas iekārtas vai ražošanas līnijas sastāvdaļa, kas veic noteiktu funkciju.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ceha/iekārtu mehāniķis darbā izmanto frēzmašīnu vadotnes, slīpmašīnas, dažādas atslēgas, domkratu, skrūvgriežus, gultņu noņēmējus, preses, āmuru un citus instrumentus. Ja nepieciešams ko izmērīt, lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, mikrometrus un pārbaudes lineālus. Iegādājoties sarežģītākas iekārtas, tām parasti ir pievienotas arī speciālas palīgierīces, ja ar parastajiem instrumentiem salūzušajai vietai nevar piekļūt. Mehāniķa darba instruments var būt arī dators un dažādas uzskaites un kartotēkas programmas, ar kuru palīdzību tiek veidoti apkopes un remontu grafiki, uzskaitītas detaļas un iekārtas, rakstīti darba drošības noteikumi.


Darba apstākļi:
Uzņēmumos parasti ir noteikta astoņu stundu darba diena. Darbs ir samērā netīrs, jo ikdienā jāstrādā ar eļļām un tehniskām ierīcēm. Mehāniķim ir sava atsevišķa darba telpa, kur glabājas iekārtu izmantošanas instrukcijas, dators, kartotēka un tehniskā dokumentācija. Atsevišķu detaļu remonta laikā uz tām nedrīkst nokļūt kādi abrazīvie putekļi, tāpēc telpai jābūt tīrai, kas nav iespējams citās iekārtu remontu telpās.


Darba iespējas:
Ceha/iekārtu mehāniķis var strādāt ikvienā ražošanas uzņēmumā vai rūpnīcā, piemēram, šūšanas, poligrāfijas, dažādos pārstrādes, arī smagās rūpniecības un mašīnbūves uzņēmumos. Ja darbgaldi ir aprīkoti ar skaitļošanas tehniku un elektroniku, tad šos galdus apkalpo nevis ceha/iekārtu mehāniķis, bet gan mehatroniķis.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par ceha/iekārtu mehāniķi, nepieciešama vidējā profesionālā, bet ieteicama arī augstākā profesionālā izglītība inženiermehānikā, inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē, ražošanas tehnoloģijās vai mašīnu un aparātu būvniecībā. Studiju ilgums ir četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk remontēt mehāniskas ierīces un izzināt to darbības principus? Vai patīk noskaidrot katra zobratiņa un detaļas funkciju? Vai vienmēr centies turēt kārtībā, laikus ieeļļot un sakopt savus darbarīkus, velosipēdu vai kādas ierīces mājās? Ceha/iekārtu mehāniķis uztur kārtībā ceha ražošanas iekārtas un līdz ar to nodrošina raitu, nepārtrauktu un perfektu ražošanas procesu. Šai darbā svarīgas īpašības ir precizitāte, sistemātiskums un disciplinētība, un tās vari lieliski attīstīt, rūpējoties par sadzīves tehniku mājās un sekojot līdzi tās tehniskajam stāvoklim.
Ja esi skolnieks, tad koncentrējies uz eksakto priekšmetu, īpaši matemātikas, fizikas un informātikas, apguvi. Lai varētu izlasīt dažādu iekārtu tehnisko dokumentāciju, kas lielākoties nav latviešu valodā, pievērs uzmanību arī svešvalodu apguvei. Ceha/iekārtu mehāniķim jāprot labi orientēties dažādos rasējumos, tāpēc papildus vari apgūt arī tehnisko zīmēšanu un tehnisko grafiku.
Ja esi students vai vēlies pārkvalificēties, tad meklē prakses iespējas pieredzējušu mehāniķu vadībā un papildus iepazīsties ar jaunākajām tehnoloģijām mašīnbūvē un ražošanas iekārtu izgatavošanā. Nepieciešamo informāciju vari atrast Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas mājaslapā www.masoc.lv, kurā ir nozares uzņēmumu datu bāze un mācību iestāžu saraksts.
Ja vēlies pilnveidot savas zināšanas, vari turpināt mācības inženiermehānikas, inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves, ražošanas tehnoloģiju vai mašīnu un aparātu būvniecības specialitātēs bakalaura vai maģistra līmenī.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHATRONIĶIS

RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika un informātika tehniskā apkope un remonts
instrumenti un mehānismi pneimatika un hidraulika
mehānika un mašīnbūve organizatorisks un vadošs darbs
ceha iekārtu veidi, uzbūve un darbības principi tehniskie un elektriskie mērījumi, aprēķini

Man raksturīgas šādas īpašības:

sistemātiskums* prasīgums racionalitāte**
taupīgums tālredzība apdomība
patstāvība lietpratība apzinīgums
uzticamība metodiskums strādīgums
vērīgums pacietība apķērība
atbildīgums precizitāte disciplinētība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru izprast mehānismu darbības principus
iedziļināties detaļās un ilgstoši koncentrēt uzmanību prognozēt iespējamos sarežģījumus, risināt problēmas
darboties ar plašu remonta instrumentu klāstu plānot darbu un sekot plāna izpildei
orientēties rasējumos un tehniskajā dokumentācijā skaidri un precīzi nodot informāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv