JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIOMEDICĪNAS LABORANTS


Kods: 3212 03


Darba saturs:
Biomedicīnas laborants izmeklē cilvēka bioloģisko materiālu, piemēram, asinis, urīnu utt., piedalās arī vides aizsardzības, veterinārmedicīniskos un zinātniski pētnieciskos izmeklējumos.
Ja biomedicīnas laboranta rīcībā jau nav nodots analīzēm nepieciešamais bioloģiskais materiāls, viņš to paņem laboratorijā, kur cilvēks ieradies medicīniskās diagnozes noteikšanai, pēc tam pārbauda materiāla derīgumu izmeklējumam un ar speciālu kodu reģistrē to datu bāzē. Serumiem, kurus plānots uzglabāt ilgāk, biomedicīnas laborants veido uzglabāšanas kartotēku.
Tālāk laborants izvēlas izmeklējumam atbilstīgu aparātu, piemēram, bioķīmisko, hematoloģisko, urīna analizatoru vai mikroskopu. Ja darbs notiek ar kādu no analizatoriem, tad biomedicīnas laborants kalibrē un pārbauda, vai sniegtie rezultāti ir pareizi, testējot speciāli sertificētu materiālu, kuru rezultāti iepriekš ir zināmi. Ja tiek konstatētas kļūdas, tad analizatoru testē atkārtoti. Ja arī tad rezultāti nesakrīt, laborants meklē iespējamās darbības kļūdas. Ja aparāta darbības problēma ir sarežģīta un biomedicīnas laborants pats nespēj to novērst, viņš informē iestādes vadību par radušos situāciju.
Ja kalibrācijas rezultāti atbilst pieņemtajām prasībām, tad laborants izmeklē nodoto materiālu ķīmiski, fizikāli un mikroskopiski. Analīzi iekārta veic automātiski, bet laborants seko līdzi, lai viss notiktu pēc iepriekš noteiktām prasībām. Ikdienā tiek analizēti daudzi materiāli, tāpēc biomedicīnas laborants pēc noteikta laika aparāta pārbaudei atkārtoti testē sertificēto materiālu un rezultātu salīdzina ar noteiktajiem.
Izmeklējumu rezultātus biomedicīnas laborants izvērtē, sagatavo un dokumentē protokolos un speciāli sagatavotās veidlapās. Darba beigās viņš sakopj izmantotās iekārtas un izslēdz tās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Biomedicīnas laborants ikdienā strādā ar mikroskopu, īpaši noteiktiem izmeklējumiem piemērotiem aparātiem – bioloģisko materiālu analizatoriem, datoru, stobriņiem, testu stripiem, pipešu uzgaļiem.


Darba apstākļi:
Biomedicīnas laborants strādā sterilās laboratorijas vai apmeklētāju pieņemšanas telpās, kur jāievēro stingri higiēnas noteikumi. Tā kā analizatoriem un bioloģiskajam materiālam nepieciešama noteikta uzturēšanas temperatūra un gaisa mitrums, tad telpās ir tam atbilstīgs mikroklimats. Atkarībā no iestādes profila laborants var strādāt gan astoņu stundu darba dienu, gan kā dežūrējošais laborants divdesmit četru stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota maiņu grafika.


Darba iespējas:
Biomedicīnas laborants var strādāt dažādās pārtikas, vides, pētniecības un medicīnas iestāžu laboratorijās – hematoloģijas, klīniskās, bioķīmiskās, bakterioloģiskās, mikrobioloģiskās, ģenētiskās, histoloģiskās izpētes, higiēnas un citās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešams iegūt biomedicīnas laboranta profesionālo kvalifikāciju pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā. Studiju ilgums ir divi gadi. Par biomedicīnas laborantu var strādāt arī ar augstāko izglītību bioloģijā. Studiju ilgums ir trīs gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē medicīna, ķīmija un bioloģija? Vai vēlies rūpēties par cilvēku veselību, strādājot salīdzinoši mierīgos darba apstākļos? Biomedicīnas laborantam ļoti būtiska ir precizitāte, jo viņa darba rezultāti ir svarīgi ārstu uzstādītās diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā. Viņam jābūt pacietīgam un piesardzīgam, strādājot ar dažādām vielām, jāmāk saprasties ar dažādiem cilvēkiem un profesionāli paņemt vajadzīgo bioloģisko materiālu.
Ja esi skolnieks, tad lasi skolēnu enciklopēdijas par bioloģiju, fiziku un medicīnu. Arī skolā cītīgi mācies bioloģiju, ķīmiju, veselības mācību un fiziku. Zināšanas vari papildināt, iesaistoties bioloģijas, medicīnas pulciņos vai pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursos. Ēnu dienās vari pieteikties ēnot kādu biomedicīnas laborantu.
Ja esi students, tad īpaši rūpīgi apgūsti darbu ar laboratorijas inventāru un bioloģiskā materiāla analizatoriem. Vari jau laikus meklēt prakses vai laboranta palīga vietu kādā no laboratorijām. Tā kā izmeklēšanas aparatūra regulāri attīstās un mainās, tad firmas, kas ražo analizatorus, piedāvā speciālus mācību kursus. Painteresējies par iespēju tajos mācīties, jo tur tiek sniegtas visas nepieciešamās zināšanas darbam ar konkrētiem aparātiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka bez medicīniskās izglītības šajā jomā strādāt nevarēsi. Ja šī izglītība jau ir, tad pārkvalificēties nebūs grūti. Droši painteresējies kādā laboratorijā, kādas papildu prasmes tev ieteicams apgūt, un mācies profesionālās pilnveides kursos. Nepieciešamās iemaņas, visticamāk, varēsi apgūt arī darba vietā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad mācies dažādos biomedicīnas laboranta kvalifikācijas celšanas kursos, vari turpināt studijas medicīnā vai, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē iegūt profesionālo bakalaura grādu medicīnas fizikā.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

MEDICĪNAS LABORANTS

ĶĪMIJAS LABORANTS

ZOBU HIGIĒNISTS

RADIOGRĀFERS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija, fizika medicīnas instrumenti un laboratorijas aparatūra
medicīna vides aizsardzība un veselīgs dzīvesveids
cilvēka fizioloģiskie procesi izmeklēšanas metodes biomedicīnā
precīzs un pētniecisks darbs vides un uztura pārbaudes metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:

piesardzība patstāvība apķērība
kritiskums stabilitāte apdomība
sistemātiskums* lietišķums taktiskums
rūpība pacietība laipnība
zinātkāre vērīgums savaldība
precizitāte disciplinētība atbildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apkopot, analizēt un apstrādāt informāciju sastādīt protokolus un aizpildīt veidlapas
strādāt ar medicīnas instrumentiem un aparatūru ievērot darba drošības un higiēnas prasības
organizēt darbu un ievērot instrukcijas saprasties ar pacientiem un kolēģiem
apstrādāt un uzglabāt bioloģisko materiālu strādāt ar datu bāzēm

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv