JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.APRŪPĒTĀJS


Kods: 5322 02


Darba saturs:
Aprūpētājs tiekas ar klientu pēc tam, kad kāda cilvēka situāciju un spējas sevi aprūpēt izvērtē sociālā dienesta darbinieks vai sociālais aprūpētājs. Ja viņš secina, ka šim cilvēkam aprūpe mājās ir nepieciešama, tad ar pakalpojuma sniedzēju tiek slēgta vienošanās par aprūpes apjomu un veicamajiem darbiem. Apjoms var būt ļoti dažāds, jo ir atkarīgs no klienta spējām par sevi parūpēties. Pie dažiem cilvēkiem aprūpētājs ierodas katru dienu un divās līdz sešās stundās padara nepieciešamos darbus, pie citiem ierodas tikai divas vai trīs reizes nedēļā.
Aprūpētāja uzdevumi ir dažādi – personīgā higiēna, mājokļa uzkopšana, uztura sagādāšana un citi darbi. Aprūpētājs rūpējas par klienta ādas un matu veselību, maina gultas veļu un apģērbu, uzkopj un vēdina klienta mājokli, palīdz sakārtot personiskās mantas, kopj istabas augus. Ja mājoklis nav pilnībā labiekārtots, sanes malku un ūdeni, kurina krāsnis. Dažkārt mazgā arī logus un tīra pagalmu. Aprūpētājs iegādājas pārtiku un citas sadzīvei vajadzīgas lietas, gatavo ēdienu, pasniedz to un, ja nepieciešams, pabaro cilvēku, mazgā traukus un uzkopj virtuvi.
Atkarībā no tā, kādas ir klienta spējas pārvietoties un pašam veikt daļu no iepriekš minētām darbībām, tiek noteikti aprūpētāja uzdevumi. Cilvēkam var būt nepieciešama tikai minimāla palīdzība, piemēram, pārtikas iegāde, veļas mazgāšana un viņa mazgāšana reizi nedēļā, jo pārējās darbības viņš spēj veikt pats. Ja cilvēks pārvietojas ar grūtībām, aprūpētājs pavada klientu uz viņam nepieciešamām iestādēm, ved arī pastaigās, ja nestaigā, tad viņa vietā veic komunālos maksājumus, nosūta pastu u.c.
Ja aprūpētājs strādā kādā aprūpes iestādē, tad pamatā veic higiēnas procedūras, maina veļu, palīdz paēst un pareizi lietot medikamentus. Arī nodrošina tīrību un kārtību tur mītošo cilvēku dzīvojamās un koplietošanas telpās. Ir atbildīgs par cilvēku drošību un seko, lai viņi ievērotu iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Pārējos darbus – ēdiena gatavošanu, veļas mazgāšanu, klienta dokumentu kārtošanu – dara citi iestādes darbinieki.
Aprūpētāja klienti pārsvarā ir veci ļaudis, kuri nespēj sevi aprūpēt, taču ir arī jaunāki cilvēki pēc smagām slimībām vai traumām (ārstēšanās slimnīcā) un dažāda vecuma ar invaliditāti, arī bērni. Aprūpētājs katru klientu apmeklē pēc sastādītā darba grafika un sagatavo atskaites par paveikto darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darba vietā aprūpētājs izmanto vienreizlietojamos cimdus, halātu un maiņas apavus. Viņam jāprot rīkoties ar sadzīves tehniku – veļas mašīnu, plīti un citām ierīcēm, kā arī jāprot rīkoties ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, ko klients izmanto savā ikdienas dzīvē, piemēram, staiguli, riteņkrēslu u.c.


Darba apstākļi:
Aprūpētājs strādā klienta dzīvesvietā, pārsvarā dzīvokļos. Tie mēdz būt gan ar ērtībām, gan bez tām. Aprūpētāja darbs pilsētā atšķiras no darba laukos. Pilsētā ir vieglāk nokļūt pie klientiem, bet lauku teritorijās tas ir sarežģīti attālumu un sabiedriskā transporta organizācijas dēļ. Tāpēc lauku pašvaldības reizēm organizē mobilās brigādes, kas ar automašīnu dodas pie katra klienta un veic nepieciešamos darbus. Darbs ir fiziski smags, jo daudz jākustas un jāpalīdz cilvēkam pārvietoties, jānes iepirkumu somas, dažkārt uz 5. stāvu, jāveic lieli attālumi kājām, neskatoties uz laika apstākļiem. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā aprūpētājs strādā maiņu darbu atbilstīgi sastādītajam grafikam.


Darba iespējas:
Aprūpētājs var strādāt pašvaldību sociālajos dienestos, uzņēmumos, kas piedāvā darbu rūpēties par cilvēkiem viņu mājās, arī speciālos aprūpes birojos. Var strādāt arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti.


Nepieciešamā izglītība:
Aprūpētājam ir nepieciešams apgūt nepilnu gadu ilgu studiju programmu cilvēku aprūpē. To piedāvā uzņēmumi, kas sniedz šādus pakalpojumus, kā arī citas organizācijas un mācību centri.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem, kuri paši nespēj par sevi parūpēties? Vai tu labprāt dari dažādus mājsaimniecības darbus, piemēram, uzkop, gatavo ēst, mazgā veļu? Vai esi nosvērts un spēj mierīgi risināt konflikta situācijas?
Aprūpētājam jābūt emocionāli nosvērtam, iecietīgam, atbildīgam un fiziski spēcīgam. Viņam jābūt psiholoģiski sagatavotam šādam darbam – jāizprot vecu cilvēku rakstura īpatnības, slimību radītas uzvedības un izturēšanās īpatnības, jāprot veidot sirsnīgas attiecības, lai risinātu konfliktus. Tas ir emocionāli grūts darbs, jo klienti bieži vien savas emocijas un sāpes uztic tieši aprūpētājam. Tai pašā laikā darbs dod iespēju vienmēr būt cilvēkos, sniegt atbalstu, palīdzēt, paust savu sirsnību un labvēlību un gūt gandarījumu no tā.
Ja esi skolnieks, tad izmanto iespēju Ēnu dienās vērot aprūpētāja darba dienu. Piesakies par brīvprātīgo palīgu vasaras brīvlaikā aprūpes birojā vai uzņemies rūpes par kādu sev pazīstamu vecu cilvēku vai cilvēku ar invaliditāti un palīdzi viņam mājas darbos. Skolā īpašu uzmanību pievērs bioloģijas, psiholoģijas, mājsaimniecības un valodu apguvei. Aktīvi piedalies sporta nodarbībās skolā un attīsti fizisko izturību un spēku arī ārpusskolas nodarbībās vai patstāvīgi sportojot. Apgūsti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad attīsti savu fizisko spēku un izturību, nodarbojoties ar kādu sporta veidu. Darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes mācies attiecīgos kursos, kur iemācīsies, kā pārvietot vai palīdzēt pārvietoties cilvēkam ar kustību traucējumiem, iegūsi zināšanas par cilvēka higiēnu, mājas kopšanu, ēst gatavošanu, veselīga uztura pamatprincipiem un minimālas zināšanas veselības aprūpē. Attīsti savas saskarsmes prasmes, spēju saglabāt mieru un labvēlību pret cilvēku arī konflikta situācijās.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija


Radniecīgās profesijas:

MEDICĪNAS MĀSA

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

BĒRNU APRŪPĒTĀJS

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

palīdzība un rūpes par cilvēkiem sportošana, kustības, aktīvs dzīvesveids
labdarība un ar to saistīti pasākumi veselīga uztura jautājumi
bioloģija, psiholoģija morāls atbalsts cilvēkiem
mājas uzkopšana un ēst gatavošana veci cilvēki un viņu ikdienas rūpes

Man raksturīgas šādas īpašības:

sirsnība atbildība apzinīgums
taktiskums elastība taupīgums
pacietība patiesums kārtīgums
līdzjūtība godīgums savaldība
labvēlība neatlaidība enerģiskums
devīgums saimnieciskums sabiedriskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izturēties pret cilvēkiem ar cieņu, sapratni un līdzjūtību palīdzēt cilvēkam veikt personīgās higiēnas procedūras
veikt mājas uzkopšanas darbus, mazgāt un gludināt veļu risināt konflikta situācijas
gatavot ēst un palīdzēt nespējīgam cilvēkam paēst sadarboties komandā
kārtot komunālos un citus maksājumus sniegt pirmo palīdzību*

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv