JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AVIĀCIJAS INŽENIERIS


Kods: 2145 04


Darba saturs:
Aviācijas inženieris organizē gaisa kuģu tehnisko apkopi un veic ekspluatācijas dokumentācijas uzturēšanu. Aviācijas inženieris seko konkrētās aviosabiedrības ekspluatācijā esošo gaisa kuģu tehniskajam stāvoklim. Viņš uzrauga, vai gaisa kuģa lietošana saskan ar tā tehniskajā aprakstā paredzētajiem noteikumiem.

Lai lidojumi ar lidaparātiem būtu droši, aviācijas inženieris seko ar tiem nolidoto stundu skaitam. Pēc noteikta lietoto stundu skaita iekārtas jāpārbauda un jāmaina un jāveic visa lidaparāta tehniskā apkope. Aviācijas inženieris plāno īsās tehniskās apkopes (maksimums – divas stundas ilgas), un lielās tehniskās apkopes – apkopes, kuras nav iespējams veikt Latvijā, tāpēc gaisa kuģis tiek atbilstoši sagatavots un transportēts uz piemērotāko remonta vietu ārvalstīs. Aviācijas inženieris dod uzdevumus tehniķiem par veicamajiem regulārajiem tehniskās apkopes darbiem, kā arī plāno lielos remontdarbus.

Aviācijas inženieris seko, kā katrs gaisa kuģis nolido plānoto reisu, reģistrē gaisa kuģa tehniskos datus – to, kas noticis ar lidaparātu lidojuma laikā, kā arī saplāno katram konkrētajam lidaparātam lidojuma tehnisko maršrutu – lai lieku reizi netransportētu gaisa kuģi uz tehniskās apkopes vietu (ja tā atrodas ārvalstīs), šo tehnisko apkopi iekļauj gaisa kuģa regulāro lidojumu maršrutā.

Aviācijas inženieris apzina gaisa kuģī konstatētos defektus vai bojājumus. Ja, pārbaudot lidaparātu, tiek konstatēts tehnisks defekts, viņš to fiksē un turpmāk pievērš īpašu uzmanību tam, lai šis defekts konkrētajā gaisa kuģī neatkārtotos. Gadījumā, ja konstatētais un novērstais defekts atkārtojas atkal un atkal, aviācijas inženieris analizē, kādēļ tas notiek (apkārtējās vides ietekmes dēļ vai nepareizas lietošanas rezultātā). Apkopojot iegūtos datus, viņš izstrādā ieteikumus turpmākai gaisa kuģa lietošanai un tehniskai aprūpei.

Aviācijas inženieris seko līdzi visiem ar gaisa kuģu ekspluatēšanu (lietošanu) un tehnisko aprūpi saistītiem jaunumiem. Viņš izstrādā gaisa kuģu rokasgrāmatas, regulāri sazinoties ar lidaparātu un to aprīkojuma ražotājiem, uzzina jaunākos tehniskos norādījumus, jaunākās remonta metodes. Saskaņā ar gūto informāciju viņš veic izmaiņas un labojumus gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas rokasgrāmatās, kā arī regulāri instruē (apmāca) un informē lidaparātu tehniskās apkopes speciālistus, kā šos jauninājumus īstenot darbā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Aviācijas inženieris darbā lieto datoru un specifiskas datorprogrammas, tehniskās rokasgrāmatas, kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, skeneri, kopēšanas iekārtu, printeri.


Darba apstākļi:
Darbs tiek veikts biroja tipa telpās. Reizumis, lai kontrolētu dotos rīkojumus tehnisko darbu izpildē, aviācijas inženieris dodas uz gaisa kuģu stāvvietām. Aviācijas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, bieži dodoties darba komandējumos. Īpašos gadījumos viņš sniedz konsultācijas arī ārpus noteiktā darba laika.


Darba iespējas:
Aviācijas inženieris var strādāt komerciālo aviolīniju kompānijās un aviācijas tehniskās apkalpošanas uzņēmumos. Viņš var strādāt arī gaisa kuģu izgatavošanas uzņēmumos un organizācijās, kurām pieder lidmašīnas vai helikopteri.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība aviācijas transporta specialitātē. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no aviācijas inženiera profesionālās pieredzes un darba stāža.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai, vērojot lidojam lidmašīnu, tevi pārņem īpašas izjūtas un vēlme piedalīties procesā, kas ļauj cilvēkam pārvietoties gaisa telpā? Vai tev pašam patīk darboties ar dažādiem mehānismiem konstruēt un remontēt tos, izzināt to darbības principus? Vai proti strādāt komandā un vadīt citu cilvēku darbu?

Šajā profesijā vajadzīga attīstīta tehniskā domāšanā un praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem mehānismiem – tās var trenēt un izkopt tehnikas pulciņos vai interešu grupās. Praktiskas iemaņas, spēju koncentrēties precīzai darba izpildei var veicināt, palīdzot un piedaloties automašīnu vai citas tehnikas remontdarbos. Aviācijas inženierim būtiski ir mācēt konstruktīvi un precīzi formulēt savu viedokli gan vārdos, gan rakstiski. Šīs prasmes var attīstīt, lasot tehnisku literatūru, diskutējot ar draugiem par dažādām tehniskām problēmām un tavām novatoriskajām idejām. Mēģini pārliecināties, ka citi viegli uztver tevis teikto, labprāt iesaistās tevis piedāvātajās aktivitātēs. Svarīga arī ir augsta atbildības izjūta, jo no aviācijas inženiera darba atkarīga lidojumu drošība. Atbildīgu pienākumu uzņemšanās skolas projektos, ārpusklases pasākumos tev varētu būt labs treniņš!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, tehniskā grafika, ķīmija, loģika, svešvalodas!


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

GAISA KUĢU TEHNISKAIS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

aviācija matemātika, fizika
lidaparātu uzbūve, darbības principi, ekspluatācijas noteikumi tehnisko kļūmju rašanās cēloņi un to novēršana
inženiertehniskās zinātnes analītisks darbs
jaunāko tehnoloģiju attīstība un to pielietošanas iespējas tehniskajās ierīcēs kvalitatīvs un augsti atbildīgs darbs cilvēku drošībai

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte vērība
zinātkāre racionalitāte** neatkarība
sistemātiskums* darbīgums lietišķums
neatlaidība pacietība godīgums
patstāvība kārtīgums stabilitāte
disciplinētība praktiskums materiālisms***

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem organizēt lidaparātu tehnisko apkopi
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu izstrādāt lidaparātu tehniskās ekspluatācijas rokasgrāmatas
konstruktīvi argumentēt savu viedokli strādāt ar speciālām datorprogrammām
novērtēt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv