JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢA KAPTEINIS


Kods: 1124 65


Darba saturs:
Kuģa kapteinis vada kuģi jūrās un okeānos. Viņš vada un manevrē kuģi, kad tas pietauvojas un atstāj ostu, plāno navigāciju un vada trauksmes procedūras saskaņā ar drošības noteikumiem un regulām. Viņš plāno kuģa kursu un atbild par to, lai kuģa gaitas virziens, ātrums un atrašanās vieta būtu pareizi. Kuģa kapteinis organizē, pārrauga un vada procedūras, kas jāveic ugunsgrēka trauksmes gadījumā, pametot kuģi, kā arī novēršot kuģa bojājumus. Kuģa kapteiņa pienākumos ir pārzināt starptautiskās jūrniecības konvencijas (likumus) un noteikumus. Viņš ir atbildīgs par to, lai uz kuģa tiktu ievēroti drošības noteikumi un netiktu piesārņota jūras vide. Kuģa kapteinis seko tam, lai starp kuģa komandas locekļiem nerastos konflikti, un ir atbildīgs par disciplīnas nodrošināšanu uz kuģa klāja.

Kuģa kapteinis kontrolē informācijas pārraidi un saņemšanu pa radio, ar Morzes kodu, karodziņiem un ar pirotehnikas palīdzību. Viņam jāpārliecinās, lai sakaru līdzekļi un navigācijas iekārtas tiktu uzturētas kārtībā. Kuģa kapteinis sazinās ar ostu, kad kuģis iebrauc ostā vai to pamet. Kuģa kapteinis pārliecinās par to, ka krava tiek iekrauta, izkrauta un pārvadāta droši un efektīvi. Viņš pārzina un administrē kuģa budžetu un tēriņus, un ir atbildīgs par to, lai kuģis tiktu uzpildīts ar degvielu un būtu labā tehniskā kārtībā. Kuģa kapteinis uztur kārtībā kuģa dokumentāciju un uzskaiti. Viņam kuģa žurnālā ir jāieraksta notikumi uz kuģa un laika apstākļi, kā arī kuģa atrašanās vietas koordinātes.

Kuģu kapteiņi var specializēties kāda īpaša kuģu tipa vadīšanā, piemēram, naftas tankera, kravas kuģa, kruīzu kuģa, lieljahtas vai pasažieru prāmja vadīšanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģa kapteinis darbā izmanto kartes, radarus, eholotus, lagas, radionavigācijas iekārtas.


Darba apstākļi:
Kuģu kapteiņi strādā uz kuģiem, tiem atrodoties kā jūrā, tā ostās. Kuģu kapteiņi strādā pilnu slodzi vai neregulāras stundas, taču, kuģim atrodoties jūrā, viņiem jābūt gataviem rīkoties 24 stundas diennaktī, jebkuros laika apstākļos gan vakaros, gan brīvdienās. Tas tāpēc, ka kuģa kapteinis ir tiesiski atbildīgs par kuģa kursu un nelaimes gadījumiem, kas notiek brauciena laikā. Kuģa kapteinim ir palīgi, taču viņi neuzņemas pilnu atbildību. Kuģu kapteiņi dodas uz dažādām pasaules ostām un bieži uzturas jūrā vairākus mēnešus pēc kārtas. Tipisks kuģa kapteiņa darba grafiks ir 3 mēnešus pavadīt jūrā, vadot kuģi, 3 mēnešus – uz sauszemes atpūšoties. Tādējādi ilgs laiks tiek pavadīts atšķirtībā no ģimenes un draugiem. Atrodoties uz kuģa, var rasties bīstamas situācijas gan tehnisku iemeslu (piemēram, ugunsgrēku vai sūces), gan sliktu laika apstākļu (vētru un orkānu) dēļ. Nemierīga jūra var izraisīt sliktu pašsajūtu. Nozīmīga prasība kuģa kapteinim ir laba redze (ar vai bez brillēm/lēcām) un krāsu izšķirtspēja normas robežās.


Darba iespējas:
Kuģu kapteiņi var strādāt kuģniecībās, ostas flotēs, zvejas flotēs, kuģu vadības un apdrošināšanas kompānijās, kuģu aģentu kompānijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība kuģu vadītāja specialitātē. Mācību ilgums ir 2 – 5 gadi. Lai kļūtu par kuģa kapteini, nepieciešams iegūt sertifikātu, kas apliecina tiesības vadīt kuģi, – Master of Foreign Going Ship Certificate. Pirms tam potenciālajam kuģa kapteinim jāgūst pieredze, strādājot uz klāja par trešo, otro un pirmo kapteiņa palīgu, kā arī jāiziet kapteiņa prakse. Kapteiņa kvalifikāciju var iegūt Latvijas Jūrnieku reģistrā. Atšķirībā no kuģa ietilpības kapteiņa kvalifikācijas prasības atšķiras, piemēram, kapteinim uz kuģiem, kuru tilpums lielāks par 3000 BT (balasta tonnām), jābūt vecākā stūrmaņa kvalifikācijai uz šāda izmēra kuģiem un 3 gadu pieredzei stūrmaņa amatā, no kuriem 1 gads obligāti jāpavada vecākā stūrmaņa amatā uz kuģiem ar 3000 BT tilpumu.


Iespējamais atalgojums:
130 līdz 2000 LVL.
Strādājot uz ārzemju kompānijām piederošiem kuģiem, alga var sasniegt pat 2 līdz 10 tūkstošus latu mēnesī.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista darbs komandā? Vai tev viegli padodas veidot attiecības ar cilvēkiem? Vai tev patīk koordinēt sabiedriskas norises vai aktivitātes, uzņemties līdera lomu? Vai cilvēki uzskata, ka ar tevi ir viegli kontaktēties? Vai tu esi prasīgs pret sevi un punktuāls?

Kuģa kapteinim jāprot uzņemties iniciatīvu, taču jāmāk arī strādāt komandā un uzticēties komandas biedriem. Šīs prasmes vari attīstīt komandu sporta spēlēs – volejbolā, futbolā, rokasbumbā –, kā arī iesaistoties, piemēram, skolēnu vai studentu domes aktivitātēs. Centies plānot savu laiku un būt precīzs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā angļu valoda, matemātika (algebra un ģeometrija), fizika, informātika un astronomija.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS SPECIĀLISTS

KUĢA MEHĀNIĶIS

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

IEKŠĒJO ŪDEŅU KUĢA VADĪTĀJS (SARDZES STŪRMANIS)

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība ģeogrāfija
laika apstākļu prognozēšana pēc dabas zīmēm vadošs un atbildīgs darbs
ūdenstransporta līdzekļu vadīšana astronomija, fizika
ceļojumi svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība ekstraversija* racionalitāte***
izlēmība mērķtiecība zinātkāre
enerģiskums uzņēmība analītiskums
iniciatīva valdonība prasīgums
stabilitāte sistemātiskums** disciplinētība
neatkarība precizitāte praktiskums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem veikt iecerētos darbus pēc laika plānojuma
saliedēt komandu noteikta mērķa sasniegšanai lasīt navigācijas kartes
konstruktīvi risināt konfliktus strādāt ar datoru
kontrolēt emocijas vadīt kuģus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv