JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SIERA MEISTARS


Kods: 7413 02


Darba saturs:
Siera meistars atbild par siera ražošanas procesa norisi un kvalitatīva produkta nodrošināšanu patērētājiem. Viņš nosaka darba pienākumus, uzdod darbiniekiem veikt konkrētus uzdevumus, vada un kontrolē darba izpildi siera ražošanas iecirknī. Viņš seko piena kā izejvielas kvalitātei un izvērtē tā piemērotību siera ražošanai, lemj par pārtikas piedevu vai ražošanas palīglīdzekļu pievienošanu pienam atkarībā no piena kvalitātes. Siera meistars pārzina likumdošanas prasības attiecībā uz piena produktiem, kā arī siera ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, to uzbūvi un darbības principus.

Siera meistars pārrauga piena pirmapstrādes procesu, uzmana piena pasterizācijas temperatūru, koriģē to pēc nepieciešamības. Viņš seko arī piena atdzesēšanas temperatūrai pirms recināšanas un pats pievieno recināšanas līdzekļus vai kontrolē to pievienošanu nepieciešamajā daudzumā un secībā. Siera meistars pārzina speciālu ieraugu un recināšanas fermentu klāstu produkta ražošanai, pieņem lēmumu par konkrētu ieraugu un recināšanas fermentu izmantošanu. Viņš uzrauga piena recināšanas procesu, pārbauda iegūtā recekļa kvalitāti un lemj par tā apstrādes uzsākšanu, kontrolē sūkalu skābuma pieauguma tempu.

Siera meistars kontrolē spiedienu siera presēšanas laikā. Viņš seko arī sālījuma kvalitātei, sālījuma temperatūrai, blīvumam un skābumam, koriģē šos parametrus, uzmana siera sālīšanas procesu. Siera meistars uzrauga tālāko siera nogatavināšanas procesu. Viņš kontrolē siera nogatavināšanas kameras temperatūru un relatīvo mitrumu, siera apgrozīšanas periodiskumu, vērtē gatavināmā siera kvalitāti: izskatu, garšu, smaržu, acojumu (gaisa caurumu sierā lielumu un skaitu) un konsistenci. Siera meistars atbild par sanitārijas un higiēnas noteikumu ievērošanu ražotnē.

Siera meistars veic izejvielas un gatavā produkta uzskaiti, izstrādā normas un tehnoloģijas gan jaunu siera šķirņu ražošanai, gan jau esošo siera šķirņu uzlabošanai. Viņš organizē gatavā siera degustāciju. Siera meistars arī risina jautājumus par ražošanas brāķi, gan mēģinot ieviest korekcijas siera ražošanas procesā, gan pārtikas piedevu lietojumā. Siera meistars veic arī praktikantu un strādājošo apmācību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Siera meistars darbā lieto svarus, lai svērtu piena recināšanas līdzekļus; termometru, pH-metru jeb skābuma mērītāju, blīvuma mērītāju; strādā ar ražošanas dokumentāciju, datoru un printeri.


Darba apstākļi:
Siera meistars strādā ražošanas telpās, kur var būt paaugstināts mitrums. Atsevišķi darba uzdevumi ir jāveic siera nogatavināšanas telpā, kur temperatūra ir +8 līdz +12oC, atkarībā no ražotā siera veida. Gatavā siera noliktavā temperatūra ir +4 līdz +6oC. Siera meistars strādā pēc iepriekš saskaņota darba grafika, astoņu līdz divpadsmit stundu darba dienu, atkarībā no darba apjoma (ražotās produkcijas daudzuma).


Darba iespējas:
Siera meistars var strādāt piena pārstrādes uzņēmumos, kas nodarbojas ar siera ražošanu, var veikt arī piena produktu meistara vai tehnologa pienākumus ražotnēs, kur sieru negatavo. Viņš var strādāt arī siera uzglabāšanas saldētavās kā eksperts, kas seko siera kvalitātei tā uzglabāšanas laikā. Siera meistars var darboties uzņēmumos, kas importē sieru. Viņš var strādāt arī pārtikas kontroles institūcijās, piemēram, piena kontroles laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība pārtikas produktu tehnoloģijā ar specializāciju piena pārstrādē. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Ar iegūto izglītību siera meistars var strādāt arī citos pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no piena pārstrādes uzņēmuma politikas un motivācijas rūpēties par darbiniekiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi iemācījies atšķirt siera šķirnes un kvalitāti pēc konkrētā siera gabala struktūras? Vai tev ir vēlēšanās uzzināt, kā var panākt to, ka vienas šķirnes sieram ir mazi caurumiņi, bet citas šķirnes sieram lieli caurumi? Iedziļināšanās noslēpumainajā siera ražošanas pasaulē var pavērt plašas karjeras iespējas, jo šajā jomā iespējams izpausties arī radoši un izveidot jaunas siera šķirnes.

Siera meistaram ir nepieciešamas tādas īpašības kā precizitāte, pacietība, kārtības izjūta, taču vajadzīgas arī labas komunikācijas spējas, jo siera ražošana ir komandas darbs, un tieši meistars ir šīs komandas līderis ar spēju uzņemties atbildību. Šīs mākas vari attīstīt, veicot savus ikdienas darbus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, matemātika un informātika.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

PĀRTIKAS UZŅĒMUMA RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES SPECIĀLISTS

PIENA PRODUKTU MEISTARS

PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJS

PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJS

PĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĒRIENU DEGUSTĒTĀJI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pavārmāksla praktisks darbs
sieru gatavošanas nianses darbs piena pārstrādes produktu ražotnē
dažādu siera šķirņu garšas īpatnības savu recepšu radīšana
ēdināšanas nozares jaunumi bioloģija, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums saimnieciskums iniciatīva
precizitāte atbildīgums mērķtiecība
neatlaidība disciplinētība izlēmība
kārtīgums uzņēmība sabiedriskums
materiālisms* pacietība izpalīdzība
izturība enerģiskums draudzīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem nodrošināt sanitāro normu ievērošanu
lietišķi pamatot savu viedokli regulāri pārbaudīt manā pārraudzībā esošos darbus
koordinēt cilvēku darbu gatavot sierus
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu kārtot lietišķo dokumentāciju, gatavās produkcijas uzskaiti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv