JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PĀRTIKAS KVALITĀTES SPECIĀLISTS


Kods: 3153 07


Darba saturs:
Pārtikas kvalitātes speciālists pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumā seko līdzi tam, lai tiktu ražoti augsti kvalitatīvi pārtikas produkti.

Pārtikas kvalitātes speciālists, izmantojot arī citu darbinieku palīdzību, savāc pārbaudei paraugus no visiem produkta ražošanas ķēdes posmiem – tiek pārbaudītas izejvielas, produktu ražošanas procesā izgatavotie starpprodukti un gatavā produkcija. Turklāt pārbaudei tiek ņemti arī gaisa un ūdens paraugi. Paraugus nogādā speciālā pārtikas kvalitātes analīžu laboratorijā, kas parasti atrodas pašā uzņēmumā, tad tos reģistrē īpašos žurnālos, tiem tiek veiktas ķīmiskā sastāva analīzes un mikrobioloģiskās analīzes (tiek noteikts, kādas baktērijas un sēnītes šie paraugi satur). Analīžu rezultātus salīdzina ar attiecīgos standartos un noteikumos izvirzītajām prasībām un noformē pārskatos. Ja atklāj kaut kādas novirzes, tad attiecīgajā pārtikas produkta ražošanas posmā tiek doti ieteikumi tālākai rīcībai, pēc tam veicot atkārtotas pārbaudes. Lai pārtikas kvalitātes speciālists varētu dot šos ieteikumus, viņam jāzina visi pārtikas ražošanas posmi: izejvielu un gala produktu uzglabāšanas noteikumi, produktu gatavošanas receptes un veidi, kā šīs receptes tiek izmantotas ražošanā, jāpārzina, iepakojamie materiāli un to ietekme uz produkta uzglabāšanu. Viņa pienākums un tiesības ir izdomāt un ieteikt risinājumus, kas nepieciešami lai uzlabotu produktu kvalitāti, lai ātrāk, labāk un lētāk šo produktu uzņēmums varētu izgatavot.

Pārtikas kvalitātes speciālists uzņēmumā izveido kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu, proti, īpašu, precīzi aprakstītu noteiktu darbību veikšanas un nepārtrauktas kontroles sistēmu, kas nodrošina nemainīgu un vienādu visu produktu kvalitāti ilgstošā laika posmā. Šī sistēma nosaka gan to, kā katrā darba vietā jārīkojas strādniekam, gan to, kurš darbinieks, kurā ražošanas procesa vietā un laikā veic izejvielu, starpproduktu kvalitātes un noteikto procedūru ievērošanas kontroli. Pārtikas kvalitātes speciālists nodarbojas ar tās nepārtrauktu pilnveidošanu un uzlabošanu, kā arī kontrolē tās ievērošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pārtikas kvalitātes speciālists darbā lieto ķīmijas un mikrobioloģijas laboratoriju iekārtas un traukus, analītiskos svarus, mufeļkrāsnis, žāvējamos skapjus. Dokumentācijas sagatavošanai nepieciešama datortehnika un biroja aprīkojums, piemēram, printeris, kopēšanas iekārta.


Darba apstākļi:
Pārtikas kvalitātes speciālists strādā dažādu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumu laboratorijās, kas aprīkotas atbilstoši darba drošības prasībām. Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas produktu ražošanas vai pārstrādes uzņēmuma laboratorijā astoņu stundu darba dienu. Ja viņš strādā privātā laboratorijā, tad, iespējams, jāstrādā tik ilgi, līdz analīzes ir pabeigtas.


Darba iespējas:
Pārtikas kvalitātes speciālists var strādāt dažādu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumu laboratorijās, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrās, citās valsts kontroles iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība pārtikas produktu kvalitātes kontrolē. Mācību ilgums - 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 800 LVL.
Privātās struktūrās atalgojums var būt arī lielāks un ir atkarīgs no paveiktā darba apjoma un iestādes vai uzņēmuma politikas un motivācijas rūpēties par darbiniekiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi padomājis par to, ka būtiski ne tikai gluži vienkārši paēst, bet arī lietot uzturā veselīgus produktus? Vai tevi interesē jautājumi, kas saistīti ar drošu un nekaitīgu pārtiku? Vai vēlies uzzināt, kas nodrošina šādus pārtikas produktus, to ražošanu un tirdzniecību un kā var pārbaudīt, vai pārtikas produkti ir kvalitatīvi?

Pārtikas kvalitātes speciālistam svarīgas ir organizatora dotības, prasme strādāt ar cilvēkiem, kā arī radoša pieeja risinājumu meklēšanā. Vari pārbaudīt, kā tev izdodas pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, cik atjautīgs un izlēmīgs esi tādos brīžos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā dabaszinības, ķīmija, veselības mācība, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORS

PRODUKCIJAS DROŠUMA INSPEKTORS

KVALITĀTES KONSULTANTS

PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES INSPEKTORA PALĪGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pārtikas produktu ražošana veselīga uztura principi
produktu kvalitātes standarti pētniecisks darbs
produktu ķīmiskā sastāva analīze pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un tā patērētāju
ķīmija, mikrobioloģija pārtikas nozares jaunumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums pacietīgums vērīgums
zinātkāre piesardzīgums mērķtiecība
kritiskums neatlaidība uzņēmība
sistemātiskums * savaldīgus sabiedriskums
neatkarīgums praktiskums izlēmīgums
racionalitāte ** materiālisms*** pašapzinīgums

*sistemātiskums –- spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā veikt pārtikas produktu kvalitātes ķīmisko analīzi
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu strādāt ar ķīmijas laboratorijas tehnisko aprīkojumu
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu nodrošināt drošības un sanitāro normu izpildi komandā
skaidri paust savus uzskatus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv