JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORS


Kods: 3153 04


Darba saturs:
Produkcijas kvalitātes inspektors valdības un iestāžu vārdā inspicē (izmeklē jeb pārbauda) ražojamo, lietojamo un pārdodamo pārtikas produkciju. Viņa uzdevumos ietilpst arī konsultēt ražotājus un patērētājus par pārtikas produktu kvalitāti un to reglamentējošo (noteicošo) lēmumu un noteikumu ievērošanu.

Produkcijas kvalitātes inspektors sadarbojas ar pārtikas ražošanas uzņēmumu speciālistiem, produkciju realizējošām iestādēm un organizācijām, lai pareizi tiktu izprasti valdības lēmumi higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un pārtikas produktu kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā.

Pārbaudēs produkcijas kvalitātes inspektors ņem pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus, organizē pārtikas produktu ķīmisko, organoleptisko (analīzes ar cilvēka maņu – garšas, smaržas un ožas – palīdzību) un mikrobioloģisko analīžu veikšanu. Viņš aprēķina un pēc speciāliem paraugiem noformē analīžu rezultātus, tad pārbauda pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām. Ja kāds no pārtikas produktiem neatbilst šīm prasībām, tad produkcijas kvalitātes inspektors aizliedz tā tirdzniecību un, ja tas ir iespējams, produktu nosūta uz pārtikas uzņēmumu pārstrādei, pretējā gadījumā tas tiek iznīcināts. Piemēram, ja veikalā tiek atrasta pusizcepta maize, tad to nosūta atpakaļ uz maizes ceptuvi, kur to, ja iespējams, izmanto citiem nolūkiem.

Produkcijas kvalitātes inspektors piedalās pārtikas ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolē higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē, kā arī kontrolē izvirzīto prasību izpildi; vada citus darbiniekus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Produkcijas kvalitātes inspektors darbā lieto aprīkojumu un aparatūru pārtikas produktu analīžu noņemšanai un analīžu veikšanai, datortehniku analīžu rezultātu noformēšanai, dokumentācijas gatavošanai, kā arī zināšanu papildināšanai pārtikas produktu kvalitātes jautājumos.


Darba apstākļi:
Klientu konsultācijas un pārtikas produktu paraugu noņemšana notiek dažādos pārtikas pārstrādes un ražošanas uzņēmumos, kur tiek ievērota darba drošība. Produktu analīzes tiek veiktas pārtikas produktu kvalitātes kontroles laboratorijās – speciālās telpās, kas aprīkotas ar nepieciešamo aparatūru, datortehniku. Produkcijas kvalitātes inspektors strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Produkcijas kvalitātes inspektors var strādāt Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālajās laboratorijās, pārtikas rūpniecības uzņēmumu ražošanas laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās. Produkcijas kvalitātes inspektoram ir iespējams strādāt arī par laborantu ķīmiskajās, bioķīmiskajās vai mikrobioloģijas laboratorijās, par laboratoriju nodaļas (grupas) vadītāju pārtikas rūpniecības uzņēmumos, zinātniski pētnieciskajās un valsts pārtikas produktu kontroles laboratorijās, veselības aizsardzības centros, kā arī par pārtikas kvalitātes inspektoru Valsts sanitārajā robežinspekcijā, Vides pārvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība pārtikas produktu kvalitātes kontrolē. Mācību ilgums - 4 gadi pēc pamatizglītības iegūšanas.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 300 LVL.
Privātās struktūrās atalgojums var būt arī lielāks un ir atkarīgs no paveiktā darba apjoma un iestādes vai uzņēmuma politikas un motivācijas rūpēties par darbiniekiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi dziļāk interesē ar uzturu un pārtiku saistīti jautājumi? Vai dzirdot tādus formulējumus kā „kvalitatīva pārtika”, „veselīga pārtika”, „nekaitīga pārtika”, esi domājis par to saturu? Vai tev ir gribējies uzzināt, kā var pārbaudīt pārtikas kvalitāti?

Produkcijas kvalitātes inspektoram nepieciešams, kā tautā mēdz teikt, labs deguns, jo kvalitātes noteikšanā veic arī analīzes ar cilvēka maņu palīdzību. Vai tev izdodas laikus pamanīt, ka piens vai zupa ieskābusi un kotletes vairs nav pirmā svaiguma?

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā dabaszinības, ķīmija, veselības mācība, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

PĀRTIKAS KVALITĀTES SPECIĀLISTS

PRODUKCIJAS DROŠUMA INSPEKTORS

KVALITĀTES KONSULTANTS

PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES INSPEKTORA PALĪGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pārtikas produktu kvalitātes standarti veselīga uztura principi
pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un tā patērētāju
produktu ķīmiskā sastāva analīze precīzs un organizatorisks darbs
ķīmija, mikrobioloģija pārtikas nozares jaunumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērķtiecība analītiskums precizitāte
uzņēmība kritiskums pacietība
neatlaidība sistemātiskums ** lietišķums
izlēmība racionalitāte *** kārtīgums
enerģiskums neatkarība disciplinētība
ekstraversija * vērīgums savaldība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu
pamanīt drošības un sanitāro normu pārkāpumus strādāt ar ķīmijas laboratorijas tehnisko aprīkojumu
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
skaidri paust savus uzskatus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv