JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS


Kods: 2113 08


Darba saturs:
Pārtikas ķīmiķis pēta, analizē, papildina un uzlabo pārtikas produktus un dzērienus, izvērtējot arī dažādus pārtikas pārstrādes procesus – cepšanu, konservēšanu, saldēšanu un iepakošanu. Viņš pēta šo procesu ietekmi uz pārtikas produktu ārējo izskatu, smaržu, garšu, svaigumu un vitamīnu saturu. Pārtikas ķīmiķis pārbauda pārtikas produktu un dzērienu sastāva atbilstību likumdošanā noteiktajām normām, kā arī veic eksperimentus ar jauniem pārtikas produktiem, pārtikas piedevām, uztura bagātinātājiem un konservantiem. Pārtikas ķīmiķa redzeslokā ir viss ražošanas process, sākot no izejvielu stadijas līdz patērētājam izmantojamam pārtikas produktam.

Pārtikas ķīmiķis galvenokārt nodarbojas ar pārtikas produktu ķīmiju – viņš pēta proteīnu, cietes, tauku un ogļhidrātu īpašības, lai noteiktu, kā tie kopumā ietekmē pārtikas produktus un to īpašības. Viņš izstrādā ieteikumus, kā šīs pārtikas sastāvdaļas var izmantot nekaitīgu pārtikas produktu ieguvei. Pārtikas ķīmiķa darbs prasa precizitāti un rūpīgumu, bet vienlaikus tas ir arī radošs darbs. Ir tādi šīs profesijas pārstāvji, kas šo darbu uzskata par sava veida mākslu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pārtikas ķīmiķis darbā lieto visdažādāko analītisko aparatūru, sākot no parastiem analītiskās ķīmijas traukiem un piederumiem, piemēram, pipetēm, biretēm, mērkolbām un analītiskiem svariem, līdz vismodernākajam aprīkojumam, piemēram, šķidruma un gāzes hromatogrāfiem, visdažādākajiem spektrometriem, polarimetriem, fluorimetriem, pH-metriem – skābuma mērītājiem, konduktometriem, gāzu analizatoriem.


Darba apstākļi:
Pārtikas ķīmiķis galvenokārt strādā pārtikas analīžu laboratorijā. Pārtikas ķīmiķim ir astoņu stundu darba diena. Strādājot privātā laboratorijā, iespējams, darbā jāatrodas tik ilgi, līdz analīzes ir pabeigtas. Tirdzniecības menedžerim darba plānojums ir viņa paša ziņā, vidēji strādājot astoņas stundas dienā.


Darba iespējas:
Pārtikas ķīmiķis var strādāt valsts izveidotās pārtikas produktu analīžu laboratorijās, dažādu pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu laboratorijās, privātās laboratorijās, kas nodarbojas ar pārtikas analīzēm; zinātniski pētnieciskajos institūtos, mācību iestādēs. Pārtikas ķīmiķis var sadarboties ar jebkuru pārtikas pārstrādes uzņēmumu, izplatītājuzņēmumu, attiecīgās jomas valsts un pašvaldības uzņēmumu. Pārtikas ķīmiķis ir nepieciešams jebkurā ar pārtikas biznesu saistītā nozarē. Pārtikas ķīmiķa izglītība lieti noderēs arī tirdzniecības menedžerim, piemēram, pārtikas piedevu, garšvielu, stabilizatoru un uzlabotāju izplatīšanas jomā. Tāpat viņa zināšanas nepieciešamas farmācijas uzņēmumu laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā, pārtikas zinātnē vai pārtikas produktu tehnoloģijā. Mācību ilgums - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 400 LVL.
Privātās struktūrās atalgojums ir atkarīgs no paveiktā darba apjoma, no iestādes vai uzņēmuma politikas un motivācijas rūpēties par darbiniekiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, cik drošu un kvalitatīvu pārtiku tu un tava ģimene lieto ikdienā? Vai tu gribētu uzzināt, kā uzlabot pārtikas produktu un dzērienu kvalitāti, vizuālo izskatu? Vai tev patiktu darbs mājīgā laboratorijā, kur, ģērbies baltā virsvalkā, tu darbotos ar aparatūru un analizētu pārtikas produktus? Vai tu vēlētos izgudrot jaunus pārtikas produktus, iespējams, pat netradicionālus?

Ja uz šiem jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad skolā lielāku uzmanību pievērs ķīmijai un veselības mācībai. Ķīmija nav grūta un sarežģīta, kā tev varbūt šķiet. Ja tev būs mērķis, kāpēc šo priekšmetu nepieciešams apgūt pamatīgāk un tajā iedziļināsies, ātri vien sapratīsi – ķīmija ir interesanta, to ir vērts mācīties un izvēlēties par savas turpmākās profesijas pamatu.

Īpašu uzmanību pievērs ne tikai ķīmijai, bet arī bioloģijai, matemātikai un svešvalodām.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

ĶĪMIĶIS

ANALĪTIĶIS

NEORGANISKO VIELU ĶĪMIĶIS

ORGANISKO VIELU ĶĪMIĶIS

KOSMĒTISKO LĪDZEKĻU ĶĪMIĶIS

ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pārtikas produktu ražošana veselīga uztura principi
pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs pētniecisks darbs
eksperimenti ar jaunām produktu receptēm pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un tā patērētāju
ķīmija, bioloģija pārtikas nozares jaunumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpīgums pielāgošanās spēja
zinātkāre piesardzība pacietība
kritiskums neatlaidība vērīgums
sistemātiskums * stabilitāte kārtīgums
neatkarība praktiskums centīgums
oriģinalitāte materiālisms** disciplinētība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem veikt pārtikas produktu kvalitātes ķīmisko analīzi
skaidri paust savus uzskatus strādāt ar ķīmijas laboratorijas tehnisko aprīkojumu
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
pārzināt pārtikas produktu sastāvu kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv