JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUDĒJS


Kods: 7432 02


Darba saturs:
Audējs auž dažādu formu un krāsu lina, kokvilnas, vilnas, zīda audumus vai gatavos izstrādājumus, piemēram, paklājus, dvieļus, aizkarus, šalles un lakatus.

Audējs, kas strādā rūpniecības uzņēmumos, parasti apkalpo automātiskās stelles, kurās aušanas process ir automatizēts. Audējs uz šīm stellēm veic dažādas darba operācijas, iedarbina un apstādina iekārtas, ievērojot darba drošības pasākumus. Viņš novērtē dzijas kvalitāti, atšķir dzijas numuru, krāsu un toņus. Audējs lamelēs, nišstāvos un šķetā – steļļu darba detaļās – iever šķēru un audu diegus, veic šķēru un auduma atlaišanu un nostiepšanu, uzstāda auduma pinumu. Pēc ārējām pazīmēm, ar redzes un dzirdes palīdzību, audējs kontrolē visu aušanas tehnoloģisko procesu, uzmana, lai tajā nebūtu kļūmju, pamana brāķus auduma rakstā un sadzird izmaiņas steļļu darbībā. Ja šķēru un audu pavediens satrūcis, audējs to sasien. Viņš šķiro pusfabrikātus un nosaka noaustā auduma kvalitāti, kā arī, ja audumā radušies defekti, novērš to cēloņus. Viņš arī raugās, lai stelles nestāvētu dīkstāvē.

Audējs uztur kārtībā savu darba vietu, tīra un eļļo stelles. Tā kā darbs rūpnīcās parasti noris maiņās, viņš pēc sava darba laika beigām pieņem un nodod maiņu kolēģiem.

Audējs, kas strādā kā pašnodarbinātais, darbā izmanto etnogrāfiskās stelles, kas darbināmas ar rokām, un savu noausto produkciju piedāvā tirdzniecības vietām vai ražošanas uzņēmumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Audējs darbā lieto dažāda veida stelles – automātiskās bezatspoļu stelles, pneimatiskās stelles, etnogrāfiskās stelles. Rūpnīcās darba procesu pavada trokšņi, ko rada steļļu darbība, tādēļ audējs dzirdes aizsardzībai lieto austiņas.


Darba apstākļi:
Darbs rūpniecības uzņēmumos noris telpās, kurās tiek uzturēts speciāls mitrums un temperatūras mikroklimats, labs apgaismojums un ventilācija. Audējs strādā astoņu stundu darba dienu, un darbs var būt organizēts maiņās. Darbs pārsvarā norit, stāvot kājās, jārēķinās ar troksni, un gaisā esošo sīko putekļu ieelpošana var radīt veselības traucējumus. Darbā jāsaskaras ar redzes sasprindzināšanu un ilgstošu uzmanības koncentrēšanu. Ja audējs strādā kā pašnodarbinātais, viņa darbs norit aušanas darbnīcā vai paša mājās un darba dienas ilgumu regulē viņš pats. Darbs norit sēdus.


Darba iespējas:
Audējs var strādāt vieglās rūpniecības uzņēmumos (piemēram, dažādās tekstilfabrikās), mākslas salonos un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi. Audēja profesiju var apgūt arī specializētos kursos, kurus organizē vieglās rūpniecības uzņēmumi, kā arī pie aušanas amata meistariem.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 250 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma veida un lieluma, no strādājošā darba pieredzes un pašnodarbinātajiem – arī no darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē audums, tā tapšana un pielietojums? Vai tev patīk darboties ar dziju, piemēram, taisīt gobelēnus? Vai tev piemīt precizitāte, pacietība un spēja iesākto paveikt līdz galam? Vai proti strādāt komandā, arī apmācīt citus?

Audēja darbs saistīts ar fizisku slodzi un prasa fizisku izturību. Būtiski ir prast ātri un precīzi koordinēt savas kustības, liela nozīme ir roku un pirkstu veiklībai. Trenēties šajās prasmēs vari, regulāri piedaloties sporta aktivitātēs, kā arī veicot dažādus sīkus darbiņus, lai attīstītu pirkstu veiklību, piemēram, nodarbojoties ar izšūšanu, adīšanu, origami. Audējam vajadzīga laba redze, arī spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību.

Audēja profesijā svarīga ir prasme atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem, arī apmācīt citus, saprotami izskaidrojot dažādus procesus, tāpēc mēģini sevī izkopt saskarsmes spējas un māku izteikt savu viedokli.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā mājsaimniecība, tehniskā grafika, vizuālā māksla un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

AUŠANAS OPERATORS

MEZGLOTĀJS

SPOLĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

SPOLĒTĀJS

SPOĻU TĪRĪTĀJS

STEĻĻU IESTATĪTĀJS

STEĻĻU OPERATORS

ŠĶĒRĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

ŠĶĒRĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

audumu tapšanas process aušanas iekārtu veidi
mūsdienu un senatnes tehnoloģijas audumu izgatavošanā rokdarbi
audumu, tekstilizstrādājumu individuāla radīšana audēju darba paraugi etnogrāfiskajos muzejos, gadatirgos
jaunāko tehnoloģiju radītie izejmateriāli moderno audumu sastāvā māksliniecisks darbs ar praktiskā darba iemaņām un roku veiklību

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums apzinība rūpīgums
kārtīgums veiklība savaldība
precizitāte vērīgums pielāgotība
prasmīgums disciplinētība draudzīgums
izturība oriģinalitāte enerģiskums
neatlaidība pacietība radošums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi intensīvam un augstas precizitātes darbam
precīzi izpildīt uzdoto aust ar etnogrāfiskām stellēm
novērtēt materiālu kvalitāti radīt gobelēnus
strādāt ar automatizētām rūpniecības aušanas iekārtām regulāri pārbaudīt un apkopt man uzticēto tehnisko aprīkojumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv