JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢU MOTORU MEHĀNIĶIS


Kods: 7231 08


Darba saturs:
Kuģu motoru mehāniķis (nereti viņu dēvē arī par kuģu motoru atslēdznieku) nodrošina kuģa galvenā dzinēja un palīgdzinēju tehnisko apkopi un remontē tos – vai nu uz kuģa jūrā, vai arī kuģu remontdarbnīcā krastā. Parasti kuģu motoru mehāniķi specializējas noteiktā jomā, piemēram, galvenā dzinēja, refrižeratora vai elektromotora apkopē, jo pārzināt visus ar kuģa uzbūvi saistītos jautājumus vienlīdz pamatīgi nav iespējams.

Kuģu motoru mehāniķis strādā ar kuģa galveno dzinēju un palīgdzinējiem laikā, kad kuģis atrodas krastā un tam pēc plāna nepieciešama profilaktiskā tehniskā apkope vai arī jānovērš radušies bojājumi. Atkarībā no kuģu motoru mehāniķa darba pieredzes viņam tiek piešķirta kvalifikācija, kas nosaka veicamo darbu specifiku un sarežģītības pakāpi. Piemēram, zemākās kvalifikācijas kuģu motoru mehāniķis mēra dzinēja eļļas līmeni un nepieciešamības gadījumā uzpilda to vai arī nomaina eļļu, savukārt augstākās kvalifikācijas kuģu motoru mehāniķis veic remontdarbus, kas saistīti ar, piemēram, kādas bojātas detaļas vai mehānisma salabošanu.

Kuģu motoru mehāniķis, izmantojot īpašus mērinstrumentus, kuģa motortelpā veic dažādus mērījumus, piemēram, pārbauda eļļas līmeni un spiedienu, sūkņu darbību, dzesēšanas sistēmu darbību saldētavās. Tā kā kuģu dzinējus izgatavo dažādi ražotāji, kuģu motoru mehāniķis, lai precīzi noteiktu to tehnisko stāvokli, orientējas ražotāju dotās instrukcijās, ekspluatācijas noteikumos un tehniskās apkopes norādījumos.

Ja dzinēja apkopi vai remontdarbus nav iespējams veikt uz kuģa, kuģu motoru mehāniķis noņem nolietotās detaļas un sagatavo vai pasūta jaunas. Nereti viņš pats izgatavo jaunas detaļas pēc tehniskajiem rasējumiem.

Pēc tam, kad veikti nepieciešamie apkopes vai remontdarbi, kuģu motoru mehāniķis sagatavo dzinēju darbam uz kuģa – veic testa mērījumus, lai pārliecinātos, vai visi tehniskie mezgli un detaļas darbojas atbilstoši ekspluatācijas prasībām. Lai pārbaudītu dzinēja darbību, kuģu motoru mehāniķi nereti dodas līdzi izmēģinājuma reisos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģu motoru mehāniķis darbā lieto dažādus rokas un elektriskos instrumentus, piemēram, dažāda izmēra atslēgas, stangas, urbjus, kā arī metināšanas, frēzēšanas, slīpēšanas mašīnas. Viņš izmanto dažādu veidu mērinstrumentus, piemēram, bīdmēru. Izvēloties detaļu sagatavošanai nepieciešamos materiālus, viņš izmanto īpašus paraugus ar norādēm par materiāla biezumu, blīvumu un veidu. Kuģu motoru mehāniķis darbā izmanto arī darba aizsardzības līdzekļus – īpašu apģērbu, cimdus, aizsargbrilles vai aizsargmasku, austiņas, kā arī ķiveri.


Darba apstākļi:
Kuģu motoru mehāniķis strādā kuģu remonta rūpnīcas telpās (cehos) vai uz kuģa. Viņš parasti strādā astoņu stundu darba dienu, taču retos gadījumos nākas strādāt arī brīvdienās. Kuģu motoru mehāniķa darbs saistīts ar dažādiem, detaļu tīrīšanai paredzētiem kodīgiem šķidrumiem, eļļām. Darbs bieži norit paaugstināta trokšņa apstākļos.


Darba iespējas:
Kuģu motoru mehāniķis var strādāt kuģu būves un remonta uzņēmumos, kā arī cita veida transportbūves uzņēmumos un celtniecībā. Viņš var strādāt arī par motoristu uz kuģa.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība, ko var apgūt 3 gadu laikā vai profesionālā vidējā izglītība kuģu mehānikā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 400 LVL.
Atalgojums atkarīgs no kuģu motoru mehāniķa kvalifikācijas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā darbojas dažādas iekārtas un mehānismi? Vai tev patīk darboties ar dažādiem mehānismiem un darbarīkiem, un, vai jūties gandarīts, ja izdevies salabot kaut ko, kas nedarbojas?

Detaļu nomaiņa un izgatavošana šajā profesijā prasa lielu precizitāti – gan nepieciešamo izmēru ziņā, gan materiālu izvēlē, piemēram, nepareiza izmēra skrūve dzinējā var nopietni apdraudēt kuģošanas drošību vai nodarīt nopietnus bojājumus citām dzinēja daļām, tādēļ svarīgi attīstīt rūpīgumu, koncentrēšanās spēju un atbildības izjūtu. To veicinās dažādu sabiedrisko pienākumu uzņemšanās un veikšana skolas un ārpusskolas dzīvē, savukārt precizitāti darbu izpildē var trenēt, ģimenei vai draugiem palīdzot dažādos remontdarbos.

Rasēšana palīdzēs, gan roku veiklības un koncentrēšanās spēju izkopšanai, gan arī sniegs iemaņas mākā lasīt tehniskos zīmējumus.

Kuģu motoru mehāniķa darbs ir fiziski smags, tādēļ būtiska ir laba fiziskā sagatavotība, ko attīstīt palīdzēs sporta nodarbības un aktīva fiziska darbošanās ikdienā. Lai rastu priekšstatu kā notiek kuģu būvniecība, varbūt kopā ar klasesbiedriem vari mēģināt noorganizēt ekskursiju uz kuģu būvētavu – tas būtu interesanti gan tev, gan taviem klasesbiedriem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, ķīmija, mājsaimniecība, tehniskā grafika, svešvalodas un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS SPECIĀLISTI

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība darbs jūrniecībā, ceļošana
kuģu dzinēju uzbūve, darbības principi, ekspluatācijas nianses praktisks darbs ar fizisku slodzi
kuģu motoru apkope un remonts kuģu iekārtas, to darbība
industriāla darba vide detaļu izgatavošana un remonts

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums stabilitāte piesardzība
izturība prasmīgums darbīgums
neatlaidība sistemātiskums * uzņēmība
veiklība precizitāte atbildīgums
saimnieciskums racionalitāte** draudzīgums
izpildīgums pacietība apķērība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem veikt kuģa dzinēju tehnisko apkopi
konstruktīvi risināt konfliktus regulāri pārbaudīt tehniskās ierīces
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem remontēt kuģa motoru un palīgierīces
veikt sadzīves tehnikas remontdarbus precīzi izpildīt uzdoto

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv