JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEHĀNIĶIS


Kods: 3115 41


Darba saturs:
Mehāniķis pēc mehānikas inženiera uzdevuma remontē un apkalpo mašīnu un iekārtu mehāniskās sistēmas un to mezglus. Mehāniķis parasti specializējas kādā konkrētā jomā, piemēram, kā automehāniķis, rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis, saldējamo iekārtu mehāniķis, gaisa kuģu tehniskais mehāniķis.

Neatkarīgi no tā, kāda novirziena mehāniķis viņš ir, viņa pamata darba pienākumi ir veikt iekārtu (piemēram, virpu, slīpmašīnu, kausējamo iekārtu) remontus un mehānisko mezglu profilaktiskās apkopes.

Veicot iekārtas profilaktisko apkopi un pārbaudot visus galvenos mehānismus, mehāniķis izmanto kontrolsarakstu, ko izveidojis rūpnieciskās iekārtas ražotājs un kurā noteikts detaļu vai mehānisma nomaiņas laiks (īpaši svarīgi to ievērot iekārtas garantijas termiņā), piemēram, pēc noteikta iekārtas lietošanas laika jānomaina kāda konkrēta detaļa pat tad, ja tā ir darba kārtībā.

Tehnisko apkopju laikā mehāniķis daļēji vai pilnīgi izjauc iekārtu, pārbauda detaļu nodiluma pakāpi, saeļļo un pēc pārbaudes saliek iekārtu atpakaļ. Ja gadījumā viņš pārbaudes laikā konstatē, ka ir nepieciešams pasūtīt jaunas detaļas, viņš sastāda vajadzīgo detaļu sarakstu un nodod to uzņēmuma darbiniekam, kas atbildīgs par detaļu pasūtīšanu. Pēc tehniskās apkopes mehāniķis speciālā žurnālā atzīmē visu nepieciešamo informāciju par apkopes laikā veiktajām darbībām un ziņo mehānikas inženierim par iekārtas un tās darbības nepilnībām.

Mehāniķis bieži vien pats izgatavo sava darba veikšanai nepieciešamās detaļas, piemēram, asis un zobratus.

Ja gadījumā uzņēmumā tiek iepirktas jaunas iekārtas, mehāniķa pienākums ir tās salikt un pārbaudīt darbībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mehāniķis darbā lieto dažādus mehāniskos instrumentus un palīgierīces, mērinstrumentus, rezerves daļas, tehniskās apkopes rokasgrāmatas un tehnoloģiskos līdzekļus (piemēram, eļļas, smērvielas), kā arī tehnisko dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Mehāniķis strādā ražošanas cehā vai mehāniskajā iecirknī. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu vai arī saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku.


Darba iespējas:
Mehāniķis var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, servisa kompānijās un darbnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība konkrētajā jomā, kurā mehāniķis plāno darboties. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
280 līdz 420 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par dažādiem mehānismiem? Vai tevi aizrauj dažādas tehniskas nodarbes? Vai tev sagādā gandarījumu uzskatāms un uzreiz redzams darba rezultāts? Vai tev patīk strādāt ar darbarīkiem un instrumentiem? Vai tev sagādā gandarījumu veikt sarežģītu uzdevumu, kas sākotnēji šķiet nepaveicams?

Būtiskas īpašības mehāniķa profesijā ir precizitāte, akurātums, kā arī tehniska domāšana un loģika. To var trenēt zīmējot, nodarbojoties ar tehnisko grafiku, risinot matemātikas un fizikas uzdevumus un spēlējot dažādas prāta spēles.

Labas praktiskās iemaņas un pamatzināšanas profesijas specifikā var gūt, iesaistoties tehniskos pulciņos un interešu grupās, piemēram, konstruēšanas un modelēšanas, motosporta vai kartinga pulciņos; tur būs arī iespēja trenēties salikt dažādus mehānismus un iemācīties tos remontēt.

Mehāniķa darbā būtisko fizisko izturību var attīstīt sportojot, piemēram, skrienot, spēlējot sporta spēles.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika, ķīmija un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHATRONIĶIS

MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS

MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, informātika, ķīmija instrumentu veidi un pielietojums
metālapstrādes mašīnas un instrumenti metroloģija
iekārtu tehniskā apkope, apkopes materiāli mašīnu un iekārtu mehānisko sistēmu un mezglu remonts
atslēdznieka darbi mehānika, pneimatika, hidraulika

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* kritiskums piesardzība
saimnieciskums sistemātiskums** patstāvība
veiklība izturība pacietība
lietišķums racionalitāte*** apzinīgums
akurātums analītiskums neatlaidība
darbīgums izpildīgums prasmīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ievērot darba drošību un lietot aizsardzības aprīkojumu orientēties detaļu rasējumos
plānot darbu secību strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem
veikt atslēdznieka pamatdarbus remontēt iekārtas un mašīnas
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses izvēlēties darbam piemērotas metodes, materiālus un instrumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv