JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS


Kods: 3121 08


Darba saturs:

Programmēšanas tehniķis piedalās programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī jau esošās programmatūras pielāgošanā konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Programmēšanas tehniķis apkalpo datorsistēmas un programmatūru, instalē un konfigurē esošo un vēlamo programmatūru.


Programmēšanas tehniķis sniedz konsultācijas lietotājiem par programmatūras izmantošanu un atbild uz viņu jautājumiem,  strādā pie informācijas un datu apstrādes.


Programmēšanas tehniķis arī raksta vienkāršas programmas populārākajās programmēšanas valodās, veido vienkāršas datu bāzes. Viņš orientējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumentācijas izstrādē atbilstoši valsts un starptautiskiem standartiem.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Programmēšanas tehniķis darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri. Ikdienā daudz izmanto elektroniskos sakarus – e-pastu, tālruni, citas sakaru iekārtas.


Darba apstākļi:
Programmēšanas tehniķis parasti strādā birojos, kur visbiežāk ir komfortabli apstākļi. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Programmēšanas tehniķis var strādāt kādam konkrētam uzņēmumam, kuram nepieciešams izveidot vai uzlabot sistēmu, tie var būt gan privāti uzņēmumi, gan valsts iestādes, kā arī specializēti IT (informācijas tehnoloģijas) uzņēmumi, kuri nodarbojas ar dažādu programmatūru izstrādi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās, mācību ilgums 2-3 gadi, studijas iespējams turpināt.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 750 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no programmēšanas tehniķa darba pieredzes un profesionalitātes, kā arī no konkrētiem darba pienākumiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Vai tevi interesē darbs ar datoruω Vai tu vēlies uzzināt, kā tiek veidotas ikdienā lietotās datorprogrammasω


Programmēšanas tehniķa profesijas apgūšanai par labu nāks aizraušanās ar atjautības uzdevumu risināšanu, loģiskās domāšanas attīstīšana, jo ļoti svarīga ir spēja izdomāt ne tikai vienu risinājumu, bet vairākus risinājuma variantus. Šāda risinājumu variēšanas spēja un matemātiskā domāšana ir programmas tapšanas pamatā, tāpēc neiztikt bez intereses par matemātikas priekšmetiem un to sekmīgas apgūšanas.


Programmēšanas tehniķim ir būtiskas svešvalodas, labāk vairāku svešvalodu, zināšanas, jo liels daudzums ar profesiju saistītās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā.


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā jau pieminētā matemātika, informātika, fizika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒTĀJS

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

AUTOMEHĀNIĶIS (AUTOMAŠĪNAS FORSĒTĀJS, UZLABOTĀJS, PILNVEIDOTĀJS (AUTOTUNING))

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika programmēšanas tehnoloģijas
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās populārzinātniskie TV raidījumi
datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam datoru aizsardzības jautājumi, antivīrusu programmatūras
analītisks darbs atjautības uzdevumi, krustvārdu mīklas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums stratēģiskums prasmīgums
piesardzība kritiskums darbīgums
vērība precizitāte rūpīgums
zinātkāre racionalitāte *** kārtīgums
intelektualitāte * lietišķums pielāgošanās spēja
sistemātiskums ** stabilitāte pacietība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem precīzi veikt uzticētos uzdevumus
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā
skaidri paust savu domu mutiski un rakstveidā ilgstoši koncentrēties noteikta uzdevuma izpildei
izstrādāt programmatūras instalēt un konfigurēt programmatūras

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv