JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.POLIGRĀFIJAS RAŽOŠANAS TEHNIĶIS


Kods: 3119 20


Darba saturs:
Poligrāfijas ražošanas tehniķis piedalās poligrāfijas produkcijas (žurnālu, katalogu, plakātu, dažādu kartiņu, kalendāru, uzlīmju, reklāmas bukletu) ražošanas procesā. Viņš ir atbildīgs par poligrāfijas ražotnes darbību un tās vadību, sākot no darbu izpildei nepieciešamo materiālu iegādes līdz pat izgatavotās produkcijas piegādei klientam. Viņš plāno kārtību, kā jāveic visi darbi, lai, piemēram, žurnāli, kurus klients pasūtījis, tiktu izgatavoti nepieciešamajā laikā un atbilstu klienta prasībām.

Poligrāfijas ražošanas tehniķis tiekas ar klientu, lai noskaidrotu viņa vēlmes un saskaņotu darba izpildes laiku. Viņš sagatavo poligrāfijas pasūtījumu ražošanai un nokārto, lai tiktu izgatavots atbilstošs pasūtījuma makets. Poligrāfijas ražošanas tehniķis plāno darbu veikšanas grafiku, izvēlas un piedāvā klientam tehnoloģisko procesu kopumu, kas konkrētā pasūtījuma izpildei ir visieteicamākais: kādas iekārtas, kādus materiālus un kādu darba apstrādi izmantot, lai pasūtījums rezultātā izskatītos tieši tāds, kādu klients ir vēlējies, lai tas būtu kvalitatīvs un klients būtu apmierināts. Poligrāfijas ražošanas tehniķis pārzina visu poligrāfijas tirgus pieprasījumu, ir informēts par visiem jaunumiem papīra produkcijas un ražošanas iekārtu piedāvājumos. Kad ir izvēlēti iespieddarba izpildei nepieciešamie materiāli, poligrāfijas ražošanas tehniķis aprēķina to vēlamo daudzumu un kopējās darba izpildes izmaksas. Viņš pasūta visus materiālus, norīko atbildīgos darbiniekus darba izpildei un seko līdzi visām darba izpildes norisēm. Viņš arī pārbauda, vai visas iekārtas ir darba kārtībā. Poligrāfijas ražošanas tehniķis pārzina visu iekārtu tehnisko uzbūvi un, ja kaut kas ir saplīsis, viņš iekārtas salabo, vai arī gādā, lai ierastos atbildīgais speciālists un iekārtas tiktu salabotas.

Darba izpildes laikā poligrāfijas ražošanas tehniķis seko līdzi tam, kā darbs tiek pildīts. Viņš uzrauga, lai ražošanas procesā tiktu ievērotas darba drošības normas – ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumi. Viņš pārrauga, lai darbs tiktu izpildīts kvalitatīvi, tehnoloģiski pareizi, atbilstoši iesniegtajam maketam un veikts nepieciešamajā laikā. Ja, iespējams, radušās kādas kļūdas, viņš organizē darbu, lai tās tiktu novērstas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Poligrāfijas ražošanas tehniķis darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – tālruni, datoru, printeri, bieži arī kopēšanas, skenēšanas un faksa aparātu.


Darba apstākļi:
Poligrāfijas ražošanas tehniķa darbs norisinās gan biroja tipa telpās (kontaktējoties ar klientu pasūtījuma pieņemšanas laikā, aprēķinot pasūtījuma izmaksas un sastādot darbu veikšanas grafiku), gan poligrāfijas cehā (pārbaudot tehniskās iekārtas un mašīnas, uzraugot darba izpildes procesu un kvalitāti). Poligrāfijas ražošanas tehniķis parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Bet, tā kā ražošanas process lielākajos poligrāfijas cehos norit visu diennakti un ir periodi, kad pasūtījumu ir vairāk, var gadīties, ka darbā jāpavada vairāk darba stundu. Atrodoties ražošanas cehā, nākas saskarties ar paaugstinātu trokšņa līmeni un papīra putekļu daudzumu, ko izraisa ražošanas iekārtas.


Darba iespējas:
Poligrāfijas ražošanas tehniķis var strādāt poligrāfijas uzņēmumos, vadīt mazu un vidēju tipogrāfiju, reklāmas un dizaina uzņēmumu ražošanas darbu, lielos uzņēmumos vadīt atsevišķus cehus, strādāt par maiņas meistariem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība poligrāfijas ražošanas tehniķa specialitātē. Mācību ilgums 2 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 1500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no poligrāfijas ražošanas tehniķa profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista reklāmas un poligrāfijas joma? Vai tev patiktu iespēja ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību realizēt visdažādākās un netradicionālākās idejas?

Poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijā būtiska ir spēja izprast klientu, viņa vēlmes un ieceres un spēt piedāvāt un piemērot atbilstošu tehnoloģiju, lai tās kvalitatīvi realizētu. Šīs profesijas pārstāvis pārzina visu ražošanas iekārtu tehnisko uzbūvi, tādēļ noderēs jauno tehniķu pulciņā vai līdzīgās interešu grupās iegūtās iemaņas. Poligrāfijas ražošanas tehniķis zina visu par poligrāfijas darbu apstrādes iespējam un krāsām, lai realizētu visdažādākās idejas, tādēļ mēģini paplašināt savas zināšanas arī ķīmijā. Komunicējoties ar klientu, poligrāfijas ražošanas tehniķim būtiskas ir labas saskarsmes spējas un pārrunu risināšanas māka.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, psiholoģija, informātika un vizuālā māksla.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

RAŽOŠANAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

poligrāfijas procesu tehnoloģija poligrāfijas materiālu veidi, īpašības
poligrāfijas iekārtas organizatorisks darbs
produkcijas kvalitātes kontrole darbu izpildes grafiku plānošana
jaunumi poligrāfijas produkcijas tirgū ķīmija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība materiālisms* prasīgums
mērķtiecība disciplinētība neatlaidība
sabiedriskums precizitāte izturība
izlēmība pacietība sistemātiskums **
kārtīgums uzstājība stabilitāte
enerģiskums lietišķums racionalitāte***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem izvēlēties iespieddarba izgatavošanas tehnoloģiju
konstruktīvi risināt konfliktus uzturēt darba kārtībā tehniskās iekārtas
koordinēt un pārraudzīt darbu sastādīt ražošanas izmaksu tāmi
izvēlēties pasūtījumam atbilstošus materiālus, noteikt to apjomu kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv