JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PARFIMĒRS


Kods: 2415 03


Darba saturs:
Parfimērs veido jaunus parfimērijas izstrādājumus – smaržas, smaržūdeņus un odekolonus, kā arī smaržu kompozīcijas kosmētikas izstrādājumiem (krēmiem, šampūniem, matu balzamiem, ķermeņa balzamiem, losjoniem, lūpu krāsām).

Lai jaunie izstrādājumi būtu konkurētspējīgi, parfimērs izpēta tirgu un noskaidro, kādi aromāti ir populāri, kādi tiek vairāk pirkti, kādi ir moderni. Pēc tam viņš sastāda programmu, kas nosaka prasības jaunajam izstrādājumam.

Parfimērs pasūta parfimērijas izstrādājumu izejvielu paraugus, sastāda receptūras, aprēķina izstrādājumu izmaksas, kā arī pārbauda, vai izejvielas un plānotie izstrādājumi atbilst Eiropas un Latvijas normatīvajai dokumentācijai. Viņš organizē un vada izejvielu iepirkšanu, kontrolē saņemto izejvielu kvalitāti pēc smaržas.

Parfimērs, izmantojot ožu un ožas atmiņu, veido jaunas smaržu kompozīcijas un analizē tās. Vadoties pēc noteiktiem tehniskiem priekšrakstiem un ievērojot smaržu harmonijas likumus un kompozīcijas veidošanas principus, viņš attiecīgajās koncentrācijās savieno veidojamās smaržas izejvielas. Parfimērs veic pētniecības darbu, izstrādājot un novērtējot neskaitāmus smaržu variantus, no kuriem izvēlas vienu – to, kurš, pēc parfimēra domām, ir viskvalitatīvākais. Šo variantu novērtē degustācijas padome un pircēji. Šajā procesā tiek noskaidrots, vai izveidotais aromāts atbilst tām prasībām, kam plānoja sekot parfimērs un ko gaida pircējs.

Parfimērs izstrādā tehnoloģisko dokumentāciju parfimērijas izstrādājumu ražošanai, kontrolē tehnoloģijas ievērošanu, raugās, lai šo procesu galarezultāts būtu kvalitatīvs, kā arī konsultē šo procesu veicējus. Viņš arī organizē un vada attiecīgo iekārtu izmantošanu un apkalpošanu atbilstoši noteikumiem, standartiem, instrukcijām un likumdošanai.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Parfimērs darbā lieto ķīmijas laboratorijas traukus, elektroniskos svarus, ledusskapjus, filtrēšanas aparatūru, degustācijas papīriņus. Strādājot laboratorijā un ražošanas cehā, parfimērs lieto speciālu apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, kas norādīti konkrētās izejvielas drošības datu lapā, piemēram, respiratoru, gumijas cimdus. Gan procesu, gan produktu kontrolei un dokumentēšanai parfimērs izmanto datoru un citu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Parfimērs strādā speciāli aprīkotās telpās – laboratorijās vai ražošanas cehos. Parfimērs strādā astoņu stundu darba dienu. Izstrādājot jaunus smaržu veidus vai uzsākot jaunu tehnoloģiju lietošanu ražošanā, viņš nepieciešamības gadījumā kādu laiku var strādāt pagarinātu darba dienu. Parfimēra darbs saistīts ar aromātiskām vielām, kas dažiem cilvēkiem var izraisīt nepatiku.


Darba iespējas:
Parfimērs var strādāt parfimērijas un kosmētikas rūpniecības, kā arī minēto uzņēmumu vai zinātniskās pētniecības iestāžu laboratorijās. Viņš var strādāt arī parfimērijas tirdzniecībā par konsultantu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 800 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no parfimēra kvalifikācijas un pieredzes un uzņēmuma, kurā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dzīvā daba un produkti, ko no tās iegūst? Vai tev piemīt jutīga aromātu (smaržu) uztvere un ožas atmiņa? Vai tu spēj atšķirt pēc smaržas līdzīgus aromātus? Vai spēj ilgstoši koncentrēt uzmanību?

Parfimēra darbā svarīga ir radoša pieeja jaunu smaržu veidošanā un precizitāte, lai šīs smaržas varētu tehnoloģiski izveidot. Šajā profesijā būtiska ir laba gaumes izjūta, atbildība, pacietība, rūpība un arī attīstīta loģiskā domāšana. Mācoties atšķirt un atcerēties aromātus dabā, veidojot smaržu kompozīcijas un analizējot, no kādiem smaržu savienojumiem veidojas veiksmīga kompozīcija, šīs iemaņas tiek attīstītas. Savukārt loģisko domāšanu veicina prāta un stratēģijas spēļu spēlēšana, krustvārdu mīklu risināšana. Svarīga ir arī spēja ātri orientēties lielā informācijas apjomā.

Parfimēram būtiskas ir plašas zināšanas ķīmijā, dabaszinātnēs, kā arī orientēšanās parfimērijas modes tendencēs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija, dabaszinības, vizuālā māksla, svešvalodas un informātika!


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

KOSMĒTISKO LĪDZEKĻU ĶĪMIĶIS

ORGANISKO VIELU ĶĪMIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

skaistumkopšanas industrija smaržu uztveres izkopšana
jaunumi parfimērijas tirgū ķīmija, bioloģija
smaržu buķetes, to sastāvs pētnieciskie darbi, eksperimenti dabaszinātnēs
smaržu izgatavošanas process aromātu ietekme uz cilvēku labsajūtu

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība ** neatkarība
zinātkāre oriģinalitāte enerģiskums
sistemātiskums * izteiksmīgums optimisms
piesardzība emocionalitāte atraktivitāte
apzinīgums intuīcija *** uzņēmība
pacietība radošums precizitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem noteikt vielu ķīmisko sastāvu
argumentēt savu viedokli strādāt ar ķīmijas laboratoriju aprīkojumu
sastādīt parfimērijas izstrādājuma receptūru veidot un analizēt smaržu kompozīcijas
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv