JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KERAMIKAS TEHNOLOGS


Kods: 2149 14


Darba saturs:
Keramikas tehnologs organizē un kontrolē keramikas izstrādājumu ražošanas procesu. Viņš izstrādā shēmu (tehnoloģisko karti), kuru ievērojot, tiks radīts keramikas izstrādājums, piemēram, nosaka no kādām sastāvdaļām tas tiks veidots, pie kādas temperatūras un cik ilgi tas tiks apdedzināts, kāds būs mālu masas ķīmiskais sastāvs, kāda būs glazūras formula. No pareizas tehnoloģiskās kartes izstrādāšanas un precīzas tās ievērošanas atkarīga keramikas izstrādājuma kvalitāte, tādēļ keramikas tehnologam ir labi jāpārzina to materiālu īpašības, no kuriem izgatavo keramikas izstrādājumus un labi jāorientējas ražošanas procesos.

Keramikas tehnologs, pielietojot savas zināšanas, veicot dažādus mērījumus, testus, eksperimentus, analizējot iegūtos rezultātus un apspriežoties ar kolēģiem, izstrādā metodes, lai pilnveidotu esošo keramikas izstrādājumu ražošanas procesu, kā arī ģenerētu (radītu) idejas kā ražot jaunus izstrādājumus, pēc iespējas mazāk pārveidojot esošo ražošanas līniju, jo ieviest pilnīgi jaunu ražošanas līniju ir ievērojami dārgāk nekā pielāgot jaunos produktus jau pastāvošajai sistēmai.

Lai panāktu to, ka gala produkts (keramikas izstrādājums) būtu tādā kvalitātē un ar tādiem tehniskajiem parametriem kā noteikts ražošanas tehnoloģiskajā kartē, keramikas tehnologs visa ražošanas procesa laikā veic kontrolmērījumus. Viņš mēra, piemēram, mālu masas viskozitāti (faktors, kas ietekmē materiāla plūšanu), sarukšanas koeficientu (izmēru izmaiņas pēc apdedzināšanas), blīvumu, kā arī izstrādā jaunas receptes mālu sastāvam, glazūrām un keramikas krāsām, tāpat viņš apseko apdedzināšanas krāsnis. Nereti keramikas tehnologs veic arī mehāniskus mērījumus, piemēram, laboratorijā veic izejvielu vai gatavās produkcijas fizikāli ķīmiskos testus un analizē iegūtos rezultātus. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no ražošanas normām, viņš dod rīkojumu laboratorijas speciālistiem veikt papildu mērījumus un pēc problēmas konstatēšanas un likvidēšanas viņa pienākums ir veikt nepieciešamos pasākumus problēmas cēloņa novēršanai nākotnē. Keramikas tehnologam darbā būtiski ir sekot līdzi ražošanas iekārtu, piemēram, apdedzināšanas krāšņu, tehniskajām apkopēm un gadījumā, ja nepieciešams veikt kādas iekārtas tehnisko apkopi, viņa pienākums ir dot rīkojumu par tās veikšanu mehāniķiem vai citiem atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Keramikas tehnologi bieži specializējas viena vai vairāku produktu ražošanā: baltā porcelāna izstrādājumu (porcelāns un porcelāna galda trauki vai augstsprieguma izolācijas materiāli), celtniecības materiālu (ķieģeļi, flīzes, turbīnu lāpstiņas), elektronikas keramikas (magnētiskie materiāli, atmiņas shēmas, mikroviļņu ierīces) vai aizsargājošo un ugunsizturīgo pārklājumu ražošanā metālam, stikla izstrādājumiem, abrazīvajiem materiāliem un kodolenerģijas degvielas elementiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kontrolējot keramikas izstrādājumu ražošanas procesu, keramikas tehnologs izmanto dažādus mēraparātus. Lai izstrādātu jaunus keramikas izstrādājumus un pilnveidotu esošos, keramikas tehnologs izmanto laboratorijas aprīkojumu. Lai izstrādātu tehnoloģiskās kartes, viņš darbā lieto datoru, veicamā darba instrukcijas, produkcijas apdedzināšanas programmas, speciālo tehnisko literatūru, kā arī informāciju ko iegūst internetā.


Darba apstākļi:
Sekojot ražošanas procesam, keramikas tehnologs strādā cehā, savukārt, izstrādājot tehnoloģiskās kartes, darbs tiek veikts biroja tipa telpās vai laboratorijā. Keramikas tehnologi parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Situācijās, kad rodas sarežģījumi ar ražošanas grafiku ievērošanu vai problēmas ar iekļaušanos termiņā, kādā jāizstrādā pasūtījumu apjoms, var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Keramikas tehnologi var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, zinātniskajos institūtos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība ķīmijas tehnoloģijās (mācību ilgums 4 gadi) vai materiālzinātnēs (mācību ilgums 3 gadi).


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma, keramikas tehnologa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk keramikas izstrādājumi? Vai labprāt pats darbojies ar mālu vai plastilīnu? Vai tev patīk eksaktie priekšmeti – matemātika, fizika, ķīmija? Vai tev piemīt analītiskā domāšana un, vai patīk radoši risināt dažādas situācijas? Vai māki iesaistīt un ieinteresēt citus?

Keramikas tehnologam būtiskas ir tādas īpašības kā rūpīgums, precizitāte, atbildības izjūta, prasme plānot un paredzēt darba rezultātu, ko var attīstīt, piemēram, aktīvi piedaloties skolas projektu izstrādē un uzņemoties atbildīgu uzdevumu veikšanu, vai esot skolas pašpārvaldes vai domes dalībniekam, kas palīdzēs arī prasmē dinamiski pieņemt svarīgus lēmumus, meklēt risinājumus problēmsituācijām un orientēties lielā informācijas apjomā.

Tā kā darbs saistīts ar citu cilvēku darba kontroli, svarīgi būt prasīgam gan pret sevi, gan citiem. Sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem, keramikas tehnologam būtiski prast izskaidrot savas idejas vadītājiem, tehniķiem, amatniekiem un strādniekiem saprotamā valodā. Nozīmīga ir arī spēja darboties komandā, ko veicinās, piemēram, dalība dažādās komandu sporta spēlēs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, fizika, matemātika, tehniskā grafika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

STIKLA TEHNOLOGS

KERAMIKAS MEISTARS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

keramikas izstrādājumu veidi keramikas rūpnieciskā ražošana
keramikas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija keramikas izstrādājumu individuāla izgatavošana
keramikas izstrādājumu izgatavošanas tehniskais nodrošinājums organizatorisks darbs ar praktiskā darba iemaņām
keramikas izstrādājumu izejvielu veidi, sastāvs ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums piesardzība mērķtiecība
zinātkāre praktiskums saimnieciskums
kritiskums veiklība precizitāte
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasmīgums uzņēmība
neatkarīgums neatlaidība atbildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem veikt mālu kvalitātes ķīmiskos testus
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu veikt darbu pēc noteikumiem un kvalitātes prasībām
izstrādāt keramikas izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju strādāt ar keramikas izstrādājumu ražošanas iekārtām un instrumentiem
ātri veikt matemātiskus aprēķinus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv