JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STIKLA ĶĪMIĶIS


Kods: 2113 09


Darba saturs:
Stikla ķīmiķis pēta, analizē stikla izejvielu un stikla masas sastāvu, kā arī vajadzības gadījumā izdara korekcijas jeb labojumus visos stikla tehnoloģijas galvenajos posmos: šihtas (izejvielu maisījums) sagatavošana, kausēšana un stikla masas izgatavošana jeb stikla vārīšana, stikla atdzesēšana, stikla izstrāde jeb stikla izstrādājumu izgatavošana (stikla, tajā skaitā sitāla jeb sīkkristāliskā stikla izstrādājumus izgatavo no karstās stikla masas) un atlaidināšana. Tāpat viņš veic stikla vārīšanas vides analīzes, nosakot degšanas procesā skābekļa daudzumu.

Stikla ķīmiķis veic izejvielu analīzi katrai piegādātajai kravai vai iepakojumam. Piemēram, smiltīs un dolomītā viņš nosaka dažādu piemaisījumu daudzumu, mitrumu jau pēc izejvielu žāvēšanas; un, lai arī soda parasti tiek piegādāta hermētiskā iepakojumā un uz katra iepakojuma ir ziņas par pamatvielas, piemaisījumu saturu un mitrumu, stikla ķīmiķis nepaļaujas uz šo informāciju, bet pats pārbauda sastāvu. Pēc analīžu rezultātiem viņš izrēķina vajadzīgo komponentu jeb sastāvdaļu daudzumu šihtā, kā arī nosaka ingredientu (piemēram, krāsotāju, dzidrinātāju vai kristalizatoru sitālu gadījumā) un lūžņu daudzumu, lai tālāk stikla vārīšanas procesā iegūtu nepieciešamās kvalitātes un šķiras stiklu.

Stikla ķīmiķis stikla masas sastāva analīzes iegūst no vārīšanas krāsns vairākām vietām: gan no krāsns vārīšanas daļas, turklāt paraugs tiek ņemts no dažāda dziļuma masas; gan no izstrādes daļas – pēc baseina caurtekas (caurteka ir zem stikla līmeņa izbūvēts tunelis stikla kausējamā krāsnī un atdala vārīšanas daļu no izstrādes daļas, liesmas daļa netiek atdalīta). Stikla ķīmiķis paraugus analizē ar tādām metodēm kā, piemēram, hromatogrāfijas, ķīmiskās metodes – parasti tās ir kvantitatīvās (savukārt tiesu ekspertīzē vairāk jāsaskaras ar kvalitatīvām analīzēm) analīzes (stikla kvantitatīvā analīze pēc tradicionālajām metodēm ir ļoti darbietilpīgs process un prasa lielu pacietību). Stiklam nosaka arī gaismas caurlaidību, piemēram, kristālstiklam - gaismas laušanas koeficientu. Dažām stiklu šķirām nosaka arī virsmas cietību.

Lai skābekļa deficīta gadījumā nepieļautu stikla masas nokrāsošanos, stikla ķīmiķis veic arī dūmgāzu un plazmas analīzi, nosakot liesmas raksturu, un ar analīzes rezultātiem iepazīstina stikla tehnologu, ar ko ikdienā cieši sadarbojas, – stikla ķīmiķi dēvē par stikla tehnologa ,,smadzeņu centru”.

Stikla ķīmiķis izstrādā kvalitātes pārbaudes metodiku, vada laborantus un sagatavo rakstus zinātniskiem žurnāliem, informē kolēģus par jaunākajiem sasniegumiem stikla ražošanā. Viņš kontrolē un pārbauda arī stikla kausēšanas krāsns būvniecības materiālu kvalitāti.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Stikla ķīmiķis darbā lieto laboratorijas aprīkojumu, piemēram, dažādas jaudas hromatogrāfus, elektronu mikroskopu; optiskās ierīces, svarus šihtas sastāvdaļu svēršanai pirms to analīžu veikšanas. Datu analīzei stikla ķīmiķis izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Stikla ķīmiķis strādā gan laboratorijā, gan stikla ražošanas un izstrādes telpās. Viņam jārēķinās ar paaugstinātu putekļu daudzumu, piemēram, sagatavojot izejvielas - žāvējot smiltis, maļot dolomītu, vai stikla izejvielu maisījuma sagatavošanas laikā, ja šihtu gatavo, teiksim, atklātā maisītājā. Tāpat stikla ķīmiķim jārēķinās ar paaugstinātu temperatūru, piemēram, ņemot analīžu paraugus no stikla vārīšanas krāsns.


Darba iespējas:
Stikla ķīmiķis var strādāt privātā (piemēram, akciju sabiedrībā) vai personīgā stikla ražotnē, akreditētās laboratorijās, tiesu ekspertīzē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā. Mācību ilgums – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
800 līdz 1700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma veida, stikla ķīmiķa profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē un tev padodas ķīmija? Vai izjūti izaicinājumu apgūt zināšanas, kas ļauj kontrolēt tāda plaši izmantojama un skaista materiāla kā stikls ražošanu un izstrādi? Vai zini, ka stikla tara ir ķīmiski visizturīgākā un ka to iespējams savākt otrreizējai izmantošanai: pārkausēt vai samalt un izlietot, piemēram, sērkociņu ražošanai?

Stikla ķīmiķim nepieciešama augsta atbildības sajūta, precizitāte, izlēmīgums, ko iespējams mērķtiecīgi attīstīt, veicot ikdienas pienākumus. Lai atrastos karstu krāšņu tuvumā, ņemtu no tām karstas masas paraugus, nepieciešams nostiprināt organisma siltumregulāciju, kam noderēs arī pirts apmeklēšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, fizika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

ĶĪMIJAS INŽENIERIS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

NEORGANISKO VIELU ĶĪMIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

stikla veidi, īpašības stikla izejvielu ķīmiskais sastāvs
senatnes tehnoloģijas stikla izgatavošanā stikla izgatavošanas tehnoloģija
rūpnieciska darba vide pētniecisks darbs
stikla izgatavošanas tradīcijas fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība *** apzinīgums
zinātkāre praktiskums disciplinētība
kritiskums veiklība precizitāte
sistemātiskums * izturība pacietība
racionalitāte** prasmīgums kārtīgums
neatkarība neatlaidība piesardzīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība –- spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem veikt stikla masas paraugu ķīmiskās analīzes
konstruktīvi risināt konfliktus kontrolēt stikla izstrādājumu kvalitāti
strukturēti paust savu viedokli kārtot tehnisko dokumentāciju
ievērot precizitāti uzticētajos uzdevumos uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv