JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PLASTMASAS TEHNOLOGS


Kods: 2146 14


Darba saturs:
Plastmasas tehnologs ražošanas uzņēmumos plāno, kādā tehnoloģiskā secībā būtu jāveic plastmasas pārstrādes process, lai pēc iespējas izdevīgāk tiktu nodarbinātas iekārtas un izmantoti resursi. Plastmasas tehnologa galvenais uzdevums ir paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un rūpēties, lai ražošanas process noritētu bez aizķeršanās. Viņš vada plastmasas izstrādājumu ražotnes darbu un uzrauga visus notiekošos procesus, sākot no izejvielu piegādes līdz pat produkta nogādāšanai klientam.

Plastmasas tehnologs seko tam, lai ražotne darbotos bez zaudējumiem. Izprotot iekārtu uzbūvi un tehniskās iespējas, viņš plāno iekārtu nodarbināšanas maiņu grafiku, piemēram, lemj nodarbināt ražīgākās iekārtas vienā maiņā, bet mazāk ražīgās – divās maiņās, lai ražīgajām nerastos dīkstāve materiālu trūkuma dēļ. Plastmasas tehnologs arī plāno ražotnes darbinieku darba laikus, nosaka maiņas, motivē un organizē cilvēku darbu ražotnē.

Plastmasas tehnologs nodarbojas ar pasūtījumu apstrādi un pieņem lēmumus par pasūtīto produktu pašizmaksu. Ņemot vērā attiecīgā aprīkojuma un izejvielu izmaksas, plastmasas tehnologs aprēķina, vai pasūtījuma veikšana būs izdevīga, kā arī mēģina noteikt iespējamos zaudējumus.

Plastmasas izstrādājumu ražošanā aprīkojumam ir ļoti liela nozīme. Piemēram, lai uzsāktu jauna produkta ražošanu, ir jāizpēta tirgus, tad jāizgatavo attiecīga presforma (forma, kurā tiek ielieta plastmasas masa izstrādājuma izgatavošanai), un tikai pēc veiksmīgas presformas izmēģināšanas var uzsākt jauna produkta ražošanu. Par saviem aprēķiniem plastmasas tehnologs informē uzņēmuma vadību un, tā kā viņš vislabāk pārzina uzņēmuma tehniskās iespējas, palīdz pieņemt lēmumu, vai ražot konkrēto izstrādājumu. Reizēm plastmasas tehnologs darbojas kā starpnieks starp uzņēmuma darbiniekiem un klientu; tāpat viņš var sniegt klientam konsultācijas par pasūtītā materiāla izgatavošanu un cenu un vienoties par pasūtījuma parametriem, kas ir izdevīgi abām pusēm.

Plastmasas tehnologs lasa shēmas un plastmasas izstrādājumu rasējumus, nepieciešamības gadījumā kopā ar konstruktoru maina parametrus konkrētā rasējumā. Plastmasas tehnologs ir atbildīgs arī par konkrētiem ražošanas procesiem, piemēram, par spiedliešanas režīmu noteikšanu un pārraudzīšanu.

Plastmasas tehnologs kontrolē izejvielu, materiālu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas kvalitāti un kopā ar ražotnes vadību piedalās pasākumos, lai novērstu nekvalitatīvas produkcijas ražošanu.

Viņš arī izstrādā ražošanas procesu tehnoloģisko dokumentāciju, izejvielu patēriņa normas un uzņēmuma ražošanas standartus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Plānojot plastmasas pārstrādes iekārtu noslogojumu un ražotspēju, plastmasas tehnologs darbā lieto datoru un specializētas datorprogrammas, savukārt, lai veiktu nepieciešamos aprēķinus, izmanto grāmatvedības datorprogrammas un kalkulatoru, kā arī citu biroja tehniku (printeri, kopēšanas iekārtu).


Darba apstākļi:
Strādājot ar pasūtījumiem, plastmasu tehnologs pārsvarā uzturas biroja tipa telpās, taču, lai kontrolētu procesus, kas notiek produkta ražošanas laikā, daļu darba dienas viņš pavada arī ražošanas cehos. Plastmasas tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Plastmasas tehnologs var strādāt plastmasas pārstrādes uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) ķīmijas vai materiālzinātņu jomā.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 550 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Ražotnēs ar lielāku apgrozījumu plastmasas tehnologs var saņemt prēmijas, kas ir proporcionālas uzņēmuma peļņas pieaugumam, tāpēc atalgojums var būt lielāks.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista ķīmijas nozare? Vai tev patīk organizēt dažādus pasākumus un procesus? Vai tu meklē alternatīvus risinājumus, ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts? Vai tu viegli spēj pieņemt lēmumus?

Plastmasas tehnologa profesija ir vadošs darbs, bet, lai pilnībā izprastu plastmasas pārstrādes procesu, noderēs praktiskas iemaņas šajā jomā. Attīstīt izpratni par dažādu vielu ķīmiskajām īpašībām var, iesaistoties ar ķīmiju saistītos pulciņos vai interešu grupās.

Plastmasas tehnologa profesija saistīta ar lielu atbildību. Lai to attīstītu, centies uzņemties vadošu lomu dažādu pasākumu rīkošanā. Savukārt, lai varētu organizēt citu cilvēku darbu, būtiski mācīties iepriekš plānot un paveikt laikā arī pašam savus pienākumus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati, tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

FARMĀCIJAS TEHNOLOGS

MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS

PAPĪRA TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plastmasas izstrādājumu ražošana plastmasas produkcijā izmantoto izejvielu ķīmiskās īpašības
plastmasas pārstrādes tehniskais aprīkojums plastmasas veidi, īpašības
plastmasas izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija organizatorisks un pētniecisks darbs
rūpnieciska darba vide fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība pārliecinātība
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasmīgums izlēmība
neatkarība enerģiskums atbildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem izstrādāt plastmasas pārstrādes tehnoloģiju
konstruktīvi risināt konfliktus aprēķināt ražošanas procesa izmaksas
strukturēti paust savu viedokli uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv